نویسنده = عزت‎السادات میرخانی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل نفوذ تحریف در فرهنگ اسلامی و تأثیر آن بر تنزل جایگاه زن

دوره 3، شماره 5، بهار 1391، صفحه 23-47

لیلی جعفری نجفی؛ عزت‎السادات میرخانی؛ نهله غروی نائینی