نویسنده = بهاره نصیری
تعداد مقالات: 7
1. آسیب شناسی کارکرد تلفن همراه بر خانواده

دوره 7، شماره 18، زمستان 1395، صفحه 133-158

بهاره نصیری؛ آمنه بختیاری


2. مقایسة تطبیقی شاخص‌های توسعة زنان در ایران و کشورهای همسایة آن

دوره 6، ویژه نامه، تابستان 1394، صفحه 47-65

زهرا خیری‌دوست؛ بهاره نصیری


3. بررسی روش‌شناسی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزة زن و خانواده (1379-1390)

دوره 6، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 23-50

آمنه بختیاری؛ فاطمه بدوی؛ بهاره نصیری؛ لیلا نیرومند


4. تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده»

دوره 5، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-22

آمنه بختیاری؛ فاطمه بدوی؛ مریم السادات هاشمی فشارکی؛ بهاره نصیری


5. نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی شبکة اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان)

دوره 4، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 37-59

بهاره بخشی؛ بهاره نصیری؛ آمنه بختیاری؛ مریم طاهریان


6. وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004)

دوره 3، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 121-139

بهاره نصیری؛ مریم‎السادات هاشمی فشارکی؛ زهرا خیری‎دوست لنگرودی


7. امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 133-155

بهاره نصیری؛ مریم السادات هاشمی فشارکی؛ فاطمه بدوی؛ آمنه بختیاری