نویسنده = آمنه بختیاری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده»

دوره 5، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-22

آمنه بختیاری؛ فاطمه بدوی؛ مریم السادات هاشمی فشارکی؛ بهاره نصیری


2. نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی شبکة اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان)

دوره 4، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 37-59

بهاره بخشی؛ بهاره نصیری؛ آمنه بختیاری؛ مریم طاهریان


3. امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 133-155

بهاره نصیری؛ مریم السادات هاشمی فشارکی؛ فاطمه بدوی؛ آمنه بختیاری