نویسنده = الهام وحیدی وحیدی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 63-84

طوبی شاکری گلپایگانی؛ الهام وحیدی وحیدی؛ نسیم‌السادات محبوبی شریعت‌پناهی