نویسنده = فاطمه همدانیان
تعداد مقالات: 2
1. نگره مقاصد شرعی و رسالت مادری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 117-141

عزت السادات میرخانی؛ نهله غروی نائینی؛ فاطمه همدانیان


2. نگره‌ای تطبیقی بر «مادری» در روان‌شناسی و ادبیات ادیان

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 143-163

فاطمه همدانیان؛ خلیل نعمت؛ روشنک خدابخش