کلیدواژه‌ها = اشتغال زنان
تعداد مقالات: 2
1. فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب

دوره 8، شماره 22، زمستان 1396، صفحه 65-81

سعید کریمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ زهرا نباتی


2. جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة مسلمان و غیرمسلمان (1995-2010)

دوره 7، شماره 15، بهار 1395، صفحه 155-178

زهرا کریمی؛ الهام جهانتیغ؛ سهند ابراهیمی پور فائز