کلیدواژه‌ها = درونزایی متغیر دستمزد
تعداد مقالات: 1
1. رفع تورش انتخاب نمونه و درونزایی متغیر دستمزد در برآورد عرضه نیروی کار زنان متاهل

دوره 7، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 95-115

لیلا سادات زعفرانچی؛ حسن طایی؛ تیمور محمدی؛ مهنوش عبداله میلانی