کلیدواژه‌ها = ترکیه
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004)

دوره 3، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 121-139

بهاره نصیری؛ مریم‎السادات هاشمی فشارکی؛ زهرا خیری‎دوست لنگرودی


2. امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 133-155

بهاره نصیری؛ مریم السادات هاشمی فشارکی؛ فاطمه بدوی؛ آمنه بختیاری