دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تبیین رابطه شبکه اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1398


2. بررسی ملاک های همسر گزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1398


4. مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

علی مظلومی برم سبز؛ پرویز عسگری؛ بهنام مکوندی؛ پروین احتشام زاده؛ سعید بختیار پور


5. تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد کشور ایران درسال 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

محمد صادقی؛ فاطمه بهرامی؛ رضا اسماعیلی