خوانش اکوفمینیستی رمان اندوه جنگ با تکیه بر رابطه فرهنگی و نمادین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی

2 دانشگاه شاهد

چکیده

مقوله جنسیت و محیط زیست در نقدهای ادبی دهه‌های اخیر افزون بر مسئله نژاد، قومیت، طبقه، زبان و... از چالش‌های جدید در حوزه‌های متفاوت  علوم انسانی  است. رویکرد اکوفمنیستی که پای در جنبش سیاسی، اجتماعی فمنیسم دارد بر  ارتباط خاص زن با طبیعت بنا شده است. اکوفمنیست‌ها از این ارتباط  برای مراقبت بیشتر زنان و طبیعت بهره می‌گیرند. بررسی آسیب  زنان و محیط زیست در بحران‌های اجتماعی سیاسی همچون جنگ‌ها که تراژدی عمیق انسانی و طبیعی را رقم زده است نشانه­هایی از ظلم همزمان و همسان بر هر دو را نشان می­دهد. «اندوه جنگ» روایتی از زبان کیئن- سرباز ویتنامی- از جنگ ویرانگر آمریکا با ویتنام است . خوانش مجدد  رمان که شخصیتهای متعدد زن در آن حضور دارند با رویکردی اکوفمینیستی و  روش تحلیلی توصیفی هدف اصلی  مقاله است و  ضمن بررسی رابطه همزمان ظلم بر زنان و طبیعت در زمان جنگ به تحلیل داستان بر اساس اکوفمنیسم فرهنگی یا نمادین پرداخته می­شود. این شاخه به  نقش هنجارهای فرهنگی و رفتار اجتماعی در نوع رفتار مردان با زنان و طبیعت می­پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The eco-feminist readings of the novel of the sorrow of war; With emphasis on the cultural and symbolic relationship

نویسندگان [English]

 • Zahra Parsapour 1
 • Robabe Golipour 2
 • Shahla Khalilollahi 2
چکیده [English]

Gender and environmental issues in recent decades, in addition to race, ethnicity, class, language, etc., are a new challenge in the different areas of the human sciences. The eco-feminist approach, grounded in political, social, feminist movement, is based on the specific relationship between women and nature. Echo-feminists use this connection to protect women and nature. Investigating the damages women and environment have borne in social and political crises such as wars, which have brought about a profound human and natural tragedy, reveals the signs of simultaneous and similar oppression of both. The Sorrow of War is a narration by Kein -Vietnamese soldier- of the US -Vietnam devastating war. The main aim of this paper is to re-read the novel, in which numerous female characters are present, through an eco-feminist approach and a descriptive analytical method. In addition to examining the simultaneous oppression of women and nature during the war, the narration will be analyzed based on cultural or symbolic eco- feminist.

کلیدواژه‌ها [English]

 • woman
 • Nature
 • eco-feminism
 • the sorrow of war
 1. اعزازی، شهلا. (1385). فمنیسم و دیدگاه‌ها: مجموعه مقالات، تهران:روشنگران و مطالعات زنان.
 2. دربارۀ نقد بوم­گرا( 1392 ب) : مجموعه مقالات، ترجمۀ عبدالله نوروزی و حسین فتحعلی. زیر نظر زهرا پارساپور.تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 3. پارساپور،زهرا. نقد بوم­گرا (1392الف)..تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 4. دوبووآر، سیمون.(1380) جنس دوم، ترجمۀ قاسم صنعوی، تهران: توس.
 5. رودگر، نرگس.(1388)فمنیسم،تاریخچه،نظریات،گرایش­ها،نقد. تهران: سازمان ملی جوانان، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.لوید، ژنویو. (1381). عقل مذکر (مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب). ترجمۀ محبوبه مهاجر.تهران: نشر نی.
 6. ساتن، فلیپ دبلیو. (1392). درآمدی بر جامعه‌شناسی محیط‌زیست. ترجمۀ صادق صالحی. تهران: سَمت.
 7. سخایی. مژگان.(1388). فمنیسم، شکست افسانۀ آزادی زنان(جلد اول). تهران: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
 8. شجاعی، منصوره. (1379). اکوفمینیسم: تعریف ، تاریخچه، مقدمان و... جنس دوم (مجموعه مقالات)ج 6 و 7. صص 168- 170. تهران: نشر توسعه.
 9. فریدمن،بیل. (1380). بوم­شناسی محیط­زیست، ترجمۀ علیرضا کوچکی و محمدحسینی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
 10. لگیت، مارلین.(1391) زنان در روزگارشان، تاریخ فمنیسم در غرب، ترجمۀ نیلوفر مهدیان، تهران، نشر نی.
 11. لوین، مارگاریتا گارسیا. (1383) نقدی بر فمینیسم بوم­شناختی ترجمۀ مهناز معیری در مجموعه مقالات «اخلاق زیست‌محیطی» از لویی پ. پویمان.ج2.ص121-144.تهران: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها.
 12. میشل،آندره. (1383) جنبش زنان«فمنیسم». ترجمۀ  هما زنجانی زاده. مشهد: نیکا.
 13. نینه،بائو. (1390) اندوه جنگ. ترجمۀ مسعود امیرخانی. تهران: افق.
 14. یزدانی، عباس.جندقی، بهروز(1382) فمینیسم و دانشهای فمینیستی. ترجمه، تحلیل و نقد مجموعه مقالات دایره­المعارف روتلیج. قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
  1. 15.  .Gaard, Greta. "Living Interconnections with Animals and Nature." In Ecofeminism: Women, Animals, Nature Ed. Greta Gaard. Philadelphia: Temple University Press, 1993.
16. Goldstein, Joshua S. War and Gender: How Gender ShapesWar and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa.Cambridge University Press, September 2001.

 

وب‌گاه‌ها:

1.هنشال، ژنت.(1385) نقش­های جنسیتی و دغدغه­های زیست محیطی. ترجمة سونیا غفاری. روزنامة سرمایه. شمارة365. ص8.در:

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1314315>>

2.پایگاه خبری دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران.در:

<<http://www.iew.ir/1394/08/15/42169

3. Lorentzen, Lois Ann. Eaton,Heather (2002)" Ecofeminism: An Overview" In:

<skat.ihmc.us/rid=1174588237625_665601541_9501/ecofeminism.pdf>

4. Broyles, William J., Jr. "Why Men Love War." Esquire, November 1984. In:

<http://public.wsu.edu/~hughesc/why_men_love_war.htm>