زنان و سبک زندگی؛ مطالعه ارزش‌های محوری در صفحات زن نوشته اینستاگرامی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طیاطبائی

چکیده

اینستاگرام نقش پررنگی در زندگی روزمره ایرانیان دارد و از این لحاظ از جمله متون رسانه ای است که از اهمیت وافری در مطالعه سبک زندگی زنان برخوردار است. این پژوهش به عنوان مطالعه ای اولیه در زمینه ابعاد شبکه‌های اجتماعی، با هدف کشف ارزش‌های محوری زنان در ارتباط با سبک زندگی به مثابه ترویح کنندگان شیوه های مطلوب تفکر و کنش در میان مخاطبان انجام شده است. بدین منظور صفحات زن نوشته‌ای برای مطالعه در نظر گرفته شدند که نویسندگان آن با دستمایه قراردادن زندگی شخصی و خانوادگی خود به بحث و نظر می‌پردازند. این صفحات از نظر تعداد پست، کمیت و کیفیت مطالب و تعداد دنبال کننده نیز متمایز هستند. با در نظر گرفتن این ویژگی ها، بالغ بر پانزده هزار پست از پنج زن کاربر حرفه ای اینستاگرام مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت و ارزش های محوری آنان بر اساس مبانی پدیدارشناسی در سه ساحت احصا شد: بازاندیشی، زنانگی، اراده به تغییر و تلاش جهت برخورداری از سرمایه فرهنگی به عنوان ارزش‌های دنیای فردی آنان از سویی و از سوی دیگر همسرداری، باورهای برابرخواهانه شوهر و مادری به عنوان ارزش‌های دنیایی مایی و مشارکت‌پذیری و مدیریت مصرف به عنوان ارزش‌های دنیایی آن‌هایی این زنان شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Social Values of the Most-followed Instagram Accounts of Iranian women

نویسندگان [English]

  • Somayeh Shafiei 1
  • zahra hosseinifar 2
2 Allame Tabatabai university
چکیده [English]

Without doubt instagram has an effective role in Iranian daily life. Hence the study of each account as a kind of media text will bring about significant data for sociological study. Iranian women enthusiastically using Instagram to put aside limited private sphere and communicate to public sphere to express desires, opinions and beliefs. This research as a primary study in the context of different dimensions of social media focuses on the women’s core values which are preached as the proper method of thought and act among audiences. These social values are presented in the most followed Instagram accounts of Iranian women and in relation with women’s lifestyle.
For this purpose, all written-women's pages of 5 women are studied carefully. Methologically, using content analysis, more than fifteen thousand posts of professional women user have been studied.
From phenomenological point of view, their core values can be best categorized in three areas: reflexivity, femininity, willing to change and continuous acquiring cultural capital are the core values of their individual world. Wifehood, egalitarian attitudes of husbands and motherhood are the core values of their face to face world. Social Participations and consumption management are their core values of the indirect experience world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • Life style
  • Reflexivity
  • Self femininity
  • cyberspace