ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (خانواده، زنان، ازدواج) در طنز احمد رجب، جلال عامر، حسین توفیق و ابوالقاسم حالت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه زبان و ادبیات عرب، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه زبان و ادبیات عرب، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

چکیده

طنز از اقسام هجو است که در آن معمولاً مقاصد اصلاح‌طلبانه و اجتماعی مطرح است و فرق آن با هجو این است که تندی، تیزی و صراحت هجو در طنز نیست. طنز مطبوعاتی متناسب با تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دستخوش تغییر و تحول است؛ ثبات ندارد و حتی گاهی دچار وقفه و تعطیل می‌شوند. این پژوهش با رویکرد مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی به بررسی درون‌مایه، عناصر و ادبیات طنز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (خانواده، زنان، ازدواج) در مطالب طنزآمیز چهار طنزپرداز مصری و ایرانی (احمد رجب، جلال عامر، حسین توفیق، ابوالقاسم حالت) می‌پردازد. فرضیه این پژوهش تاکید بر وجود درون‌مایه‌ها و عناصر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (خانواده، زنان و ازدواج) مشترک و تاثیرگذار در طنز چهار طنزپرداز دارد. نتایج نشان داد برخلاف طنز فارسی، بسیاری از طنزهای عربی تند و رکیک است. با این‌حال شاید بتوان گفت احمد رجب، جلال عامر، حسین توفیق و ابوالقاسم حالت با این که از دو زبان و فرهنگ متفاوت می‌باشند، اما به نحوی همه آن‌ها با زبانی نرم و بدون تکلف به بیان مسائل جامعه با زبان طنز پرداخته و فکاهی و طنز آنان سلاحی برای انتقاد از حکومت‌ها و کشف عیوب سیستم حاکم و تلاش برای اصلاح و توسعه جامعه و خانواده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Humorous literature in the Egyptian and Iranian press on political, social, cultural (family, women, marriage) themes. In satire, Ahmad Rajab, Jalal Amer, Hossein Tawfiq and Abolghasem Halat

نویسندگان [English]

  • zahra norouzi 1
  • sayed babak farzaneh 2
  • sayed ebrahim arman 3
1 PhD student, Department of Arabic Language and Literature, Department of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Humor is a form of satire in which reformist and social purposes are usually discussed, so it can be said that humor is a means, not an end. This study approaches the American school of comparative literature to examine the content, elements and literature of political, social and cultural humor (family, women, marriage) in the satirical content of four Egyptian and Iranian satirists (Ahmad Rajab, Jalal Amer, Hossein Tawfiq, Abolghasem Halat). ) will pay. The hypothesis of this research emphasizes the existence of common and influential political, social, and cultural themes and elements (family, women, and marriage) in the satire of the four satirists. The results showed that unlike Persian satire, many Arabic satires are harsh and vulgar. However, it can be said that Ahmad Rajab, Jalal Amer, Hossein Tawfiq and Abolghasem Halat, although they are different from the two languages and cultures, but in a way, all of them have expressed the issues of the society in a soft and unassuming language with humor and humor and humor. They are a weapon for criticizing governments and discovering the flaws of the ruling system and trying to reform and develop society and the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comic Literature
  • Press
  • Ahmad Rajab
  • Jalal Amer
  • Hossein Tawfiq
  • Abolghasem Halat