کشف حجاب در ایالت استرآباد (واکنش ها و پیامدها)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از چالش برانگیزترین اصلاحات فرهنگی در دوره پهلوی اول، در زمینه نوگرایی جامعه، تغییر در پوشش ملی-سنتی و برداشتن چادر از سر بانوان متدین و سنتی ایران بود.چالشی که در یک سوی آن، پشتوانه های تاریخی و سنت های کهن مردم ایران قرار داشت و درسوی دیگر، ظواهر فرهنگ و مدنیت غرب، به عنوان الگوی پیشرفت، مطرح بود‌.دستور منع اجباری چادر و تغییر لباس بانوان، نقطه اوج دخالت دولت در فرهنگ عمومی جامعه و ضربه زدن به هویت ملّی بود، که می بایست به عنوان یک امرحکومتی، به دنبال اهداف ناسیونالیسم و حاکمیت مدرنیسم رضاشاه، در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۱۴ ش،بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی،اجتماعی و اقتصادی،به صورت یکسان در تمامی مناطق ایران، به اجرا در می آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forbidding wearing Borqa (Islamic covering) in Astarabad province:) Reaction and consequences )

نویسندگان [English]

  • hasan zandiyeh 1
  • mariya esrafilian soltani 2
1 Faculty Member of the History Department of Tehran University
2 .
چکیده [English]

One of the greatest challenges in cultural developments in Pahlavi I era was banning Borqa and Islamic covering (hijab) which forced the Muslim women of Iran to uncover their heads in an attempt for modernizing Iran. In this respect, the cultural heritage and the ancient traditions of Iranians conflicted with the western culture and civilization, which was considered a sign of rapid development. This ban was the breakthrough in the interference of state in the domestic affairs and the national identity of Iranians. To pursue its nationalistic goals, disregarding economic ,geographic and social conditions of Iranians, the ban was enforced nation widely in all parts and regions of the country in January 7th of 1935 (Day 17th of 1314 A.H.) by Reza Shah’s regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astarabad
  • Colonel Hakimi
  • RezaShah
  • hijab ban