"کنش های معنادار" و" پیامدهای نهان کسب حقوق" بر اساس شروط ضمن عقد زنان درنکاحنامه های دوره قاجار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

مرکز اسناد فرهنگی آسیا،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تران ،ایران

چکیده

سبک زندگی نتیجۀ انباشت تجربیات تاریخی یک قوم، یک ملت یا یک جامعه در لباس عرف، سنت و آئین است و این امر می تواند در قالب واکاوی علمی در اسناد، تجربیات، آداب و سنن اجتماعی مقاطع مختلف تاریخی مورد بررسی قرار گیرد .
البته اهتمام جدی محققان در روشن ساختن ممیزه‌های ابعاد مختلف اسناد در دو قرن اخیر، صورت گرفته اما کمتر به روند تغییرات اسناد مکتوب در یک بازه زمانی طولانی پرداخته شده است . جایگاه حقوقی زناندر دوره قاجار از موضوعاتیاست که متناوب به آن پرداخته شده ولیهنوز بخش قابل ملاحظه‌ای از آن در سایۀ ابهام قرار دارد
در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با پردازش اطلاعات تاریخی و ادلۀ موجود در عقدنامه های دوره قاجار که دارای شرط ضمن عقد است به عنوان اسناد حقوقی تصویر متفاوتی از نحوۀ درخواست مطالبات زنان در استفاده از روش های شرعی به کار گرفته و نوع خواست ها و نیازها که به واقعیات تاریخی نزدیک تر است، طرح گردد، تا از کنش ای هدفمندو بسترهای ساختی زنان این دوره در ایجاد کارکردهایآشکار در زندگی فردی و اجتماعی آنان رمز گشایی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meaningful Actions" and"Unfolding of Unintended"of Earning Rights"Women in the Qajar Era

نویسنده [English]

  • Zohreh Ataei Ashtiani
Faculity Member/ Asian Culture Documentation Center Of Unesco
چکیده [English]

Lifestyle is consequence of the collected of historical experiences of a people, a nation or a community in the customs , traditions, religion, and this can be studies in the form of scientific analysis in the documents of social traditions on different historical sections.
Of course, new research have made clear evidence of the various dimensions of the documents in the last two centuries, but less have been addressed in the process of changing written documents over a long period of time. The legal status of women in the Qajar period is one of the issues that has been discussed intermittently, but still a great part of it is under the shadow of ambiguity.
In the present research, it has been tried to use different processing of historical information in Qajar period contracts, about women's legal demands by the use of religious methods in historical context, because of legal documents, as Nikahname has shown various needs are closer to historical realities, So stipulation of marriage certificate could the purposeful actions in legal frameworks of women of this period toHelped their personal and social life obvious goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Qajar Era
  • Women's Historical Sociology
  • MarriageContract