1. طرد زنان در فضای شهری

ریحانه باعزم؛ خدیجه سفیری؛ خلیل میرزایی؛ عبدالحسین کلانتری

دوره 13، شماره 40 ، تابستان 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.37776.3363

چکیده
  زنان به عنوان بخشی از نیروهای اجتماعی جامعه همواره بر اساس ایستارهای حاکم در جامعه در حاشیه قرار گرفته اند. با پیدایش و گسترش شهرنشینی در ایران این مسئله (طرد زنان) مورد توجه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب این پژوهش تلاش کرده است به مطالعه طرد اجتماعی زنان در فضای شهری بپردازد. این پژوهش از روش نظریه‌ زمینه ای استفاده و از طریق نرم افزار ...  بیشتر

2. نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه ی واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود

مریم رحیمی سجاسی؛ عبدالحسین کلانتری؛ طوبی شاکری گلپایگانی

دوره 11، شماره 33 ، پاییز 1399، ، صفحه 111-139

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.5507

چکیده
  تأمل در مصادیق شرعی حقوق زن در نقش همسری، معرف مصادیقی از حقوق زن است که در جامعه کمتر شناخته شده است. به طوری که به نظر می رسد در ارتباط با این مسئله، در منابع سه گانه شرع، عرف و قانون، نوعی ناهمسازی و شکاف وجود دارد. مقاله حاضر با اذعان به پیچیدگی و ذو ابعاد بودن دلایل این تعارض، در نظر دارد از منظر رویکرد روانشناسی اجتماعی، نقش زنان ...  بیشتر