بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی

فرناز عبدالباقیان؛ بهزاد سالکی

دوره 9، شماره 26 ، دی 1397، ، صفحه 71-85

چکیده
  مری دیلی در کتاب فراتر از خدای پدر: به سوی فلسفۀ آزادی زنان[i] مفاهیم نهادینه شده مردبنیان ادیان، به ویژه مسیحیت را درباره خدا به چالش می‌کشد و نشان می دهد تصویر خدایی که در نهادهای مذهبی ترسیم شده است با نگاه مردسالارانه، غلبه‌جویانه، و استیلاگر تطابق دارد. وی تلاش می‌کند براساس مفاهیم فمینیستی و آموزه های صلح طلبانه و نظریات مربوط ...  بیشتر