1. بررسی تجربة زیستة حضور زنان در مشاغل مردانه مطالعة موردی زنان آتش‌نشان و زنان رانندة تاکسی ون شهر تهران

شهلا باقری؛ راضیه‌سادات شاهمرادی زواره

دوره 7، شماره 16 ، تابستان 1395، ، صفحه 19-44

چکیده
  اشتغال زنان، در مفهوم جدید آن، فعالیت اقتصادی ایشان در ساعت‌های معین و دور از محیط خانه تعریف می‌شود که هر روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. مسئله از آن‌جا آغاز می‌شود که اشتغال تحت تأثیر ویژگی‌های جنسیتی قرار گرفته و عناوینی با نام مشاغل مردانه و مشاغل زنانه ایجاد شده است. در نتیجة این تقسیم‌بندی، برای ورود زنان به یک‌سری از ...  بیشتر

2. مطالعه تطبیقی حق حیات زن از دیدگاه اسلام و غرب (با تأکید بر اسناد بین‌المللی)

شهلا باقری؛ آرزو ملکشاه

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-22

چکیده
  حق حیات ازجمله مهم‌ترین حقوق موضوعه برای انسان است که در ادیان الهی و اسناد بین‌المللی معاصر موضوعیت مربوط به خود را داشته است. علاوه‌بر این، حق حیات ازجمله مهم‌ترین اصول حقوق فطری است و دفاع قانونی از این حق و تأمین زیرساخت‌های امنیتی لازم برای آن از ضروریات اجتماعی تلقی می‌شود. در ادیان الهی، به‌ویژه دین اسلام نیز، حق حیات به‌مثابة ...  بیشتر