تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌ های نوین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مقایسه هویت فرهنگی ملی و دینی زنان و مردان)
1. تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌ های نوین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مقایسه هویت فرهنگی ملی و دینی زنان و مردان)

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سید غلامرضا دوازده امامی؛ محمود رضا رهبر قاضی

دوره 11، شماره 32 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.5195

چکیده
  عصر نوین با تولد رسانه‌های نوین، دستاوردی از انقلاب در اطلاعات و ارتباطات بوده که با فروپاشی ساخت‌های قدیم و ظهور نشانه‌هایی از پساساختارگرایی، تغییر ساخت‌ها و پسامدرنیسم هم‌زمان گشته و درنتیجه ...  بیشتر
بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق
2. بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق

سهیلا صادقی فسایی؛ مریم ایثاری

دوره 4، شماره 7 ، بهار 1392، ، صفحه 111-138

چکیده
  با وجود تلاش برای مدیریت و کاهش طلاق، امروزه این پدیده در جامعة ایرانی روندی افزایشی به خود گرفته است؛ به‌ طوری‌ که، شاخص‌‌ها نشان می‌‌دهند روز‌به‌روز بر تعداد خانواده‌‌های طلاق در ایران افزوده ...  بیشتر