1. طرد زنان در فضای شهری

ریحانه باعزم؛ خدیجه سفیری؛ خلیل میرزایی؛ عبدالحسین کلانتری

دوره 13، شماره 40 ، تابستان 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.37776.3363

چکیده
  زنان به عنوان بخشی از نیروهای اجتماعی جامعه همواره بر اساس ایستارهای حاکم در جامعه در حاشیه قرار گرفته اند. با پیدایش و گسترش شهرنشینی در ایران این مسئله (طرد زنان) مورد توجه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب این پژوهش تلاش کرده است به مطالعه طرد اجتماعی زنان در فضای شهری بپردازد. این پژوهش از روش نظریه‌ زمینه ای استفاده و از طریق نرم افزار ...  بیشتر

2. جایگاه تقنینی نمایندگان زن در ادوار مجلس شورای اسلامی؛ نکاتی در مطالعه جنسیتی مشارکت سیاسی

سمیه سادات شفیعی

دوره 13، شماره 40 ، تابستان 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2022.35934.3268

چکیده
  پژوهش حاضر با کاووش اطلاعات موجود از حضور نمایندگان زن در تقسیمات افقی و عمودی مناصب (متناظر با احراز کرسی در هیئت رئیسه و نیز عضویت در کمیسیون ها) و در نتیجه دسترسی به منابع قدرت در جایگاه های تقنینی، نظارتی نمایندگی مجلس، ابعاد کمتر بحث شده از مشارکت سیاسی زنان را مطرح می سازد. داده پردازی اطلاعات نشان می دهد با وجود تعداد اندک نمایندگان ...  بیشتر

3. اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان

فاطمه آذرتاش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد

دوره 13، شماره 39 ، بهار 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.36131.3282

چکیده
  عدم تمایل به ارتباط جنسی در زنان، سبب بروز آسیب‌های روان‌شناختی و هیجانی متعدد در این افراد و کاهش رضایت زناشویی و افزایش فرسودگی زناشویی می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری ...  بیشتر

4. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زنان ساکن شهر تهران

محمد بهشتیان؛ فاطمه عبدی

دوره 13، شماره 39 ، بهار 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.28632.2869

چکیده
  زمینه و هدف : با توجه به اهمیتی که ویژگی های شخصیتی و صمیمیت می‌تواند در پیش بینی طلاق داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش‌بینی‌کننده های میل به طلاق در زنان متقاضی طلاق شهر تهران در سال 1397 بوده است.روش بررسی : جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان متقاضی طلاق و عادی شهر تهران در سال ...  بیشتر

5. جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه

شهاب شهیدانی؛ مهشید سادات اصلاحی؛ متین سادات اصلاحی

دوره 12، شماره 38 ، زمستان 1400، ، صفحه 75-103

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.27878.2817

چکیده
  روسپیگری پدیدهای رایج در جوامع بشری بوده و تاریخ ایران دوره عصر صفوی نیز از این امر مستثنی نبوده است. منع و محدودیت درباره این ناهنجاری اخلاقی باعث شده است که همه ابعاد تاریخی این پدیده اجتماعی کمتر ثبت و ضبط شود. با اینحال گذشته از اطلاعات پراکنده در تاریخنگاری عصر صفوی، بیشتر گزارشهای مربوط به روسپیان، در سفرنامه‌های اروپاییان ...  بیشتر

6. فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران)

اسماعیل شیرعلی

دوره 12، شماره 38 ، زمستان 1400، ، صفحه 107-136

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.29219.2900

چکیده
  این تحقیق با هدف فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی تفسیری، با ابزار مصاحبه‌ عمیق صورت گرفت. جامعه‌ آماری این تحقیق کلیه‌ ‌زنان مراجعه‌کننده‌ به دادگاه خانواده‌ مجتمع قضائی شهید باهنر تهران بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و پس از مصاحبه با 25 تن از زنان مورد خشونت ...  بیشتر

7. تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران

سودابه مهری؛ جمال الدین سهیلی؛ حسین ذبیحی

دوره 12، شماره 38 ، زمستان 1400، ، صفحه 261-295

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.29725.2927

چکیده
  هویت اجتماعی، فرهنگی و تا حدودی هویت اقتصادی افراد در جامعه، بوسیله جنسیت تعیین می شود. و عوامل متعددی مانند باورهای فرهنگی، ساختار خانواده، ارزش ها و... در تعیین این هویت نقش تعیین کننده دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سبک زندگی مردم اشرافی دوران قاجار بر روابط فضایی خانه های محل سکونت شان در تقسیم بندی و تفکیک عرصه های عمومی ...  بیشتر

8. تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی

زهرا خاوری؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ سید محمد سید میرزایی

دوره 12، شماره 36 ، تابستان 1400، ، صفحه 3-32

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.29467.2914

چکیده
  چکیده: ازخود بیگانگی یک مفهوم مهم در تحلیل‌های جامعه‌شناختی برای تبیین رفتار انسان در جامعه است و بیانگر رابطه ناقص و ضعیف فرد با خود و جهانی است که قادر به نفوذ و تاثیرگذاری بر آن نیست و او خود را مانند شیء در جریان فعالیت‌های زندگی در می‌یابد که تحت سلطه دیگری یا جامعه قرار گرفته است. این امر منجر به ضعف‌ها و ناکامی‌های روانی و ...  بیشتر

9. طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور)

ندا هاشمیان؛ محمد رضا دارایی؛ علیرضا موغلی؛ مجید ضماهنی

دوره 12، شماره 36 ، تابستان 1400، ، صفحه 293-329

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.31622.3054

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف کلی طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحب نظر سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد 30 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و در دو مرحله با توجه به ماهیت روش ...  بیشتر

10. بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی

لیلا فلاحتی؛ مهدی قاسمی؛ محمد بادسار

دوره 11، شماره 34 ، زمستان 1399، ، صفحه 115-138

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.26504.2729

چکیده
  در سال‌های اخیر، آگاهی مستمر از نیاز به توانمندسازی زنان روستایی به منظور دستیابی به توسعه پایدار افزایش یافته است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی و موانع فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش زنان روستایی استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد ...  بیشتر

11. بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان )

سید حسین میرجلیلی؛ نرگس مرادخانی؛ مهری عباس زاده گودرزی

دوره 11، شماره 34 ، زمستان 1399، ، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.24110.2600

چکیده
  کیفیت زندگی زنان یکی از عوامل مهم و موثر در ارتقا و تعامل مطلوب زنان دراجتماع محسوب میشود. این امر به ویژه در قشر زنان پانهاده به میدان‌های آموزشی دانشگاهی که در تحقیق حاضر مدنظر است، اهمیت بیشتری دارد، زیرا در ایجاد و حفظ سلامت فکر وتوانایی مقابله با مشکلات روزمره زندگی، ایجاد روابط سالم و صمیمانه با هم‌نوعان و داشتن زندگی هدف دار ...  بیشتر

12. تجربه مشاوره اجباری بین متقاضیان طلاق توافقی در شهر تهران

مهدیه محمد تقی زاده

دوره 11، شماره 31 ، بهار 1399، ، صفحه 83-112

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.5103

چکیده
  امروزه تغییر و تحول در خانواده ها، موجب گردیده که شروع زندگی و نیز شیوه پایان بخشیدن به آن، اشکال مختلف به خود بگیرد. با توجه به افزایش طلاق توافقی در بین زوجین، قانونگذار برای کاهش آسیب ها و پیامدهای آن سعی نموده اقداماتی را بیندیشد. ارجاع به مراکز مشاوره از جمله برنامه هایی است که در سال 1397 برای کاهش طلاق در شهر تهران از سوی مراکز دادگاه ...  بیشتر

13. تحلیل بازنمایی زن در گفتمان اعتدال: تحلیل گفتمانیِ سخنرانی‌های حسن روحانی

آرمان حیدری؛ حکیمه ملک احمدی

دوره 10، شماره 30 ، زمستان 1398، ، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2019.4836

چکیده
  در ایران، در دهه‌های اخیر، گفتمان‌های اصلاح‌طلبی، اصول‌گرایی و اعتدال هر یک به گونه­ای به "بازنمایی" زنان پرداخته،  هویت‌هایی را به آنان منتسب نموده و  سیاست‌گذاری‌های مربوطه شان را بر آن اساس بنا نهاده‌اند. گفتمان اعتدال‌طلب روحانی  به عنوان جدیدترین و ناشناخته ترین گفتمان در این عرصه کمتر مورد واکاوی علمی قرار گرفته ...  بیشتر

14. اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان)

محسن نیازی؛ میلاد نوروزی؛ ندا حسینی ادیب پور

دوره 10، شماره 30 ، زمستان 1398، ، صفحه 135-171

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2019.4840

چکیده
  رشد نرخ اعتیاد زنان و افزایش آسیب‌پذیری زنان از ناحیه این پدیده یکی از مهم‌ترین بحث‌های پیرامون آسیب‌های اجتماعی چند سال اخیر در ایران بوده است. این مطالعه با راهبری اصول روش پدیدارشناسی توصیفی درصدد تحلیل روایت اعتیاد از منظر زنان مصرف‌کننده مواد است. داده‌ها با استفاده از نمونه‎گیری هدفمند و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

15. وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان

مریم احمدی نژاد؛ الهه مرندی؛ یاسر امین الرعایا

دوره 10، شماره 29 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2019.4466

چکیده
  ناپدید سازی اجباری اشخاص یکی از جرائم بسیار جدی و در موارد متعدد جنایتی بین‌المللی است که عمدتاً توسط دولت‌ها علیه مخالفان انجام می‌گردد. این پدیده که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابلیت ارتکاب دارد، عمدتاً شهروندان را هدف خشونت قرار می­دهد و با ایجاد حالت عدم اطلاع و عدم اطمینان از وجود مجنی‏علیه، او و خانواده‏اش را تحت تأثیر ...  بیشتر

16. رویکردی بر بایسته های اقدامات پلیس ایران در حوزه حمایت افتراقی از زنان قربانی خشونت جسمانی

بشری محمدی فرد

دوره 10، شماره 29 ، پاییز 1398، ، صفحه 73-98

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2019.4469

چکیده
     مسألة خشونت علیة زنان که در دنیای معاصر به صورت معضلی جدی مطمح نظر نظام های شاخص عدالت کیفری قرار گرفته است، دارای پیامد های مختلف: جسمانی، روانی و اجتماعی و فرهنگی می باشد. چالشی که به علت کم توجهی و عدم حمایت بایسته، فزونی یافته است. در کشور ما نیز، نظر به وجود زمینه هایی چون: فشار اقتصادی بر سرپرست و اعضای خانواده، کمبود اشتغال ...  بیشتر

17. تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ لیلا فلاحتی

دوره 10، شماره 28 ، تابستان 1398، ، صفحه 143-171

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2019.4364

چکیده
  امروزه پارادایم توسعه پایدار بارویکرد نوین در حقوق شهروندی، تلاش دارد حقوق همه جانبه انسان‌ها به‌ویژه زنان را در اولویت قرار دهد. مفهوم شهروند در حقوق بهافرادی اطلاق می‌شود که تابعیت و اقامتکشوری را دارا باشند و به تبع آن از حقوق و مزایایی برخوردار ‌شوند که در قوانینآن کشور به‌رسمیت شناخته شده‌است. دراین‌راستا پرسش اصلی پژوهش ...  بیشتر

18. رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان

زهرا طاهری؛ مجید محوی شیرازی

دوره 10، شماره 27 ، بهار 1398، ، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2019.4031

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسائی رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنانانجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده ، جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره آیین مهر واقع در منطقه 3 شهر تهران در 3 ماه آخر سال 1396 بود که تعداد آنها برابر با 240 نفر میباشد ، حجم گروه نمونه 137 نفر بود که به صورت نمونه در دسترس ...  بیشتر

19. عرفان و آزادی تفکر عرفانی زنانه در قرون وسطی و پیدایی جنبشهای زنانه‌نگر معاصر

بهروز حدادی

دوره 9، شماره 26 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-26

چکیده
  تأثیر عمیق اندیشه دینی بر منزلت زن در سه دین ابراهیمی، با همه تفاوت‌ها و نوساناتش، نزد بسیاری از محققان امری پذیرفته شده است. برقراری عدالت، نفی تبعیض، توجه به مهربانی در تعالیم هر سه دین دیده می‌شود. در خصوص یهودیت، شاید به دلیل دیرپایی و عدم آگاهی از همه تحولات، داوری قدری دشوار باشد و شاید تصور شود که به زنان نگاهی فرودستانه و تحقیرآمیز ...  بیشتر

20. ردّپای زنانی دیرسال تر از مردان در روابط زناشویی، در ادبیات کلاسیک داستانی ایران

مریم کهنسال

دوره 9، ویژه نامه ، زمستان 1397، ، صفحه 63-76

چکیده
  یکی از راه‌های بررسی شرایط زنان به لحاظ روابط اجتماعی و خانوادگی تحلیل چگونگی بازنمایی زنان در آثار داستانی و روایتی است. این پژوهش به موضوع روابط زناشویی و عاطفی زنان و مردان با رویکرد تحلیل سنّ زنان و مردان پرداخته است.برای این کار با تکیه بر آثار برجسته در ادبیات فارسی به‌ویژه آثاری که در بافت جامعه با ذهن و زبان مردم مانوس‌اند ...  بیشتر

21. تأثیر عوامل روانشناختی بر ارتکاب جرم و ضرورت توجه به آن در نظام های حقوقی و فرآیندهای قضائی (مطالعه و مقایسه زنان مجرم و سالم شهر اصفهان)

مهدی قاسم زاده؛ حامد جعفری ولدانی؛ مینا احمدی؛ امیر مسعود مظاهری

دوره 9، شماره 25 ، پاییز 1397، ، صفحه 69-85

چکیده
  توانمندی یا ناتوانی فرد در تنظیم هیجانات، عوامل استرس‌زا، اضطراب و افسردگی نقش مؤثری در بروز بزه‌کاری و شیوه‌های اصلاح آن‌ها دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای مذکور در تمایز بین زنان سالم و مجرم و اهمیت مسائل روانشناختی در نظام قانونی و از منظر جرم شناختی است. جامعة آماری این تحقیق کلیةزنان زندانی در شهر اصفهان در سال ...  بیشتر

22. بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران

محبوبه سادات موسوی مبارکه؛ اکرم نوایی لواسانی

دوره 9، شماره 25 ، پاییز 1397، ، صفحه 115-140

چکیده
  یکی از پر تنش‌ترین بحث‌های اجتماعی جهان امروز تغییر جنسیت می‌باشد. زیرا در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف می‌پندارند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می‌دانند که باید درمان شود. از آنجا که حقوق در ایران، در پی تنظیم روابط اجتماعی آن هم با رعایت مبانی شرعی و فقهی آن است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. ...  بیشتر

23. نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت‌ زن‌ به سیره ، اصل وإجماع

سهراب مروتی؛ عبدالجبار زرگوش نسب

دوره 9، شماره 25 ، پاییز 1397، ، صفحه 141-160

چکیده
   این پژوهش به استدلال مخالفان قضاوت زن به اجماع، سیره واصل پرداخته است، وتلاش نموده تا استدلال آنان که مردبودن رادرقاضی شرط کرده اند به طور مستدل مورد نقد وکنکاش قرار دهد، وتأکید دارد براینکه ؛ یک)سیره ای که به آن استناد کرده اندمتأثر از علل وعوامل فرهنگی وشرایط محیط است که نمی تواند حجت باشد؛دو) اصل نیز درهرچیز اباحه وجوازاست نه ...  بیشتر

24. عوامل مؤثر بر توانمندشدن زنان نخبه‌ی سیاسی (مورد مطالعاتی: زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی)

شیوا مدرس زاده؛ مهرداد نوابخش؛ حسنیعلی نوذری

دوره 9، شماره 24 ، تابستان 1397، ، صفحه 101-127

چکیده
  «توانمندشدن سیاسی» فرصت‌ پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی است؛ یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن، افزایش «مشارکت سیاسی» در سطح تصمیم­سازی است. مقاله­ی حاضر با هدف پاسخ به این پرسش کلی نگاشته شده که «توانمندشدن زنان در عرصه­ی سیاست»، چیست و با چه متغیرهای زمینه‌ای شکل می‌گیرد. جامعه­ی آماری این پژوهش ...  بیشتر

25. کنش اجتماعی زنان در جنگ جهانی اول و دستاوردهای آنان پس از جنگ در غرب(با تاکید بر حق رای زنان)

میکائیل وحیدی‌راد

دوره 9، شماره 24 ، تابستان 1397، ، صفحه 151-179

چکیده
  جنگ جهانی اول تأثیرات بسزایی در ارتباط با مشارکت و حضور زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشت. نوشتار پیش رو در صدد است تا با ابتنا بر روش تاریخی-تحلیلی ضمن بررسی جایگاه زنان در طول جنگ جهانی اول در کشورهای غربی تأثیر مشارکت زنان بر روند جنگ و کارکردهای آنان در این حوزه را مورد بررسی قرار داده و شرایط دوره پس ...  بیشتر