کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 44
1. اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان

دوره 13، شماره 39، بهار 1401

10.30465/ws.2021.36131.3282

فاطمه آذرتاش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد


3. جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه

دوره 12، شماره 38، زمستان 1400

10.30465/ws.2021.27878.2817

شهاب شهیدانی؛ مهشید سادات اصلاحی؛ متین سادات اصلاحی


7. طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور)

دوره 12، شماره 36، تابستان 1400، صفحه 293-329

10.30465/ws.2020.31622.3054

ندا هاشمیان؛ محمد رضا دارایی؛ علیرضا موغلی؛ مجید ضماهنی


9. بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان )

دوره 11، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 139-156

10.30465/ws.2021.24110.2600

سید حسین میرجلیلی؛ نرگس مرادخانی؛ مهری عباس زاده گودرزی


12. اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 135-171

10.30465/ws.2019.4840

محسن نیازی؛ میلاد نوروزی؛ ندا حسینی ادیب پور


13. وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان

دوره 10، شماره 29، پاییز 1398، صفحه 1-21

10.30465/ws.2019.4466

مریم احمدی نژاد؛ الهه مرندی؛ یاسر امین الرعایا


15. تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 143-171

10.30465/ws.2019.4364

نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ لیلا فلاحتی


16. رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان

دوره 10، شماره 27، بهار 1398، صفحه 99-116

10.30465/ws.2019.4031

زهرا طاهری؛ مجید محوی شیرازی


20. بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران

دوره 9، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 115-140

محبوبه سادات موسوی مبارکه؛ اکرم نوایی لواسانی


21. نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت‌ زن‌ به سیره ، اصل وإجماع

دوره 9، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 141-160

سهراب مروتی؛ عبدالجبار زرگوش نسب


22. عوامل مؤثر بر توانمندشدن زنان نخبه‌ی سیاسی (مورد مطالعاتی: زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی)

دوره 9، شماره 24، تابستان 1397، صفحه 101-127

شیوا مدرس زاده؛ مهرداد نوابخش؛ حسنیعلی نوذری


25. شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان

دوره 8، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 21-39

سوده جعفری؛ فرزاد قیصریان