کلیدواژه‌ها = گفتمان
تعداد مقالات: 4
3. بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران

دوره 11، شماره 33، پاییز 1399، صفحه 165-191

10.30465/ws.2020.5511

شیرین محمدی؛ آتوسا رستم بیک تفرشی؛ یحیی مدرسی تهرانی


4. تحلیل تحول تاریخی گفتمان های زیبایی و تاثیر آن بر حیات زن ایرانی

دوره 11، شماره 32، تابستان 1399، صفحه 1-20

10.30465/ws.2020.5127

نجمه فانی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ علی روشنایی