تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده»

آمنه بختیاری؛ فاطمه بدوی؛ مریم السادات هاشمی فشارکی؛ بهاره نصیری

دوره 5، شماره 10 ، بهمن 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
  برای توسعه و سامان‌دهی جریان تحقیقات در حوزة «زن و خانواده» از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب، لازم است معضلات و کمبودهای پژوهشی در این زمینه، به لحاظ کمی، بررسی و ارزیابی شود. از این رو، مجریان پژوهش حاضر ضمن بررسی همه‌جانبة ۱۳۳ نشریة علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در گروه علوم انسانی (از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰)، ...  بیشتر

نقد و تحلیل روند تحقیقات و تألیفات در موضوع زنان در ایران

ثریا مکنون

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، ، صفحه 157-183

چکیده
  در میان تحقیقات علوم انسانی در ایران، موضوعات زنان، با آنکه دارای عناوین متنوع و متعددی است، ولی جزء رشته‌های نوپا و جدید محسوب می‌شود؛ ودر نظام علمی کشور، اهمیت این‌ دانش به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد کم‌توجهی قرار‌گرفته ‌است. در مقاله حاضر، به بررسی‌ اجمالی تغییرات پدید آمده نسبت به جایگاه زنان در ایران، چالش‌ها و موضع‌گیری‌های ...  بیشتر