بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس

منصور معتمدی؛ زهرا میقانی

دوره 10، شماره 30 ، دی 1398، ، صفحه 115-134

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2019.4839

چکیده
  کتاب‌مقدس به منزله‌ی متن مبنا در دو دین یهودیت و مسیحیت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در قرن بیستم ظهور نظریات جدید در حوزه ترجمه راه را برای ورود نگرشی نو، مبتنی بر اصول و ارزش‌های برابر‌خواهانه، به ترجمه‌ی کتاب‌مقدس هموار کرد. در برخی ترجمه‌های جدید مترجمان کوشیدند با حذف عناصر جنسیتی، بازنگری در الگوهای قدرت و به کاربردن زبانی ...  بیشتر

بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی

فرناز عبدالباقیان؛ بهزاد سالکی

دوره 9، شماره 26 ، دی 1397، ، صفحه 71-85

چکیده
  مری دیلی در کتاب فراتر از خدای پدر: به سوی فلسفۀ آزادی زنان[i] مفاهیم نهادینه شده مردبنیان ادیان، به ویژه مسیحیت را درباره خدا به چالش می‌کشد و نشان می دهد تصویر خدایی که در نهادهای مذهبی ترسیم شده است با نگاه مردسالارانه، غلبه‌جویانه، و استیلاگر تطابق دارد. وی تلاش می‌کند براساس مفاهیم فمینیستی و آموزه های صلح طلبانه و نظریات مربوط ...  بیشتر

الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده‌های ایرانی

سید بیوک محمدی

دوره 5، شماره 10 ، بهمن 1393، ، صفحه 112-137

چکیده
  تغییرات اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی با ایجاد تغییر در نقش‌های اجتماعی زنان و مردان به دگرگونی در ساختار قدرت در خانواده‌ها نیز انجامیده است. شرایط موجود نظام مردسالاری سنتی را مطرود دانسته و در جست‌وجوی هرچه بیش‌تر برابری قدرت میان زن و مرد است. این خواسته تا حدی برآورده شده است و روابط خانواده بیش‌تر به‌سوی «دموکراتیزه‌شدن» ...  بیشتر