آ

 • آرزومندی مدیریتی آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش‎های شغلی و خانوادگی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 21-47]

 • آزادی بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 71-85]

 • آزادی عمل قضایی آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق رفتارهای مجرمانه: مطالعه موردی پرونده های تجاوز جنسی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 123-150]

 • آزارگر بحران کرونا و ضرورت تدوین قوانین جنسیت‌محور: حمایت از زنان خشونت‌دیده با رسمیت‌بخشی به «دفاع از دست دادن کنترل [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • آزمون‌های پارامتریک و تکنیک TOPSIS تجزیه و تحلیل شکاف جنسیتی در کاربری اینترنت دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 127-148]

 • آزمون‌های دانشی و مهارتی نیازسنجی زنان آموزشیار شاغل در مراکز یاد گیری محلی با تاکید برارزیابی مهارت های آموزشی، شغلی و زندگی آنها [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 25-51]

 • آسیب‌شناسی بررسی تأثیر شبکه‌های‌اجتماعی بر نحوة گذران اوقات‌فراغت زنان خانه‌دار شهر قم [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 197-227]

 • آسیب‌های تعاملی بین‌فردی اثربخشی بسته تلفیقی مهارت‌های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 3-19]

 • آشپزخانه تأثیر سبک زندگی در سازمان فضایی معماری مسکونی در ایران (نمونه مورد مطالعه: آشپزخانه حد فاصل سال های 1304 تا 1357 ﻫ.ش) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 33-70]

 • آفرودیت مردسالاری اسطوره‏های یونان باستان و تأثیر آن در عصر روشنگری اروپا [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 47-58]

 • آگاهی بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 71-85]

 • آگاهی اجتماعی بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 153-190]

 • آگاهی سیاسی مطالعۀ تطبیقی عوامل انفعال سیاسی زنان در مقایسه با مردان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 73-92]

 • آمادگی برای ازدواج مجدد تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارندة ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیتۀ امداد کشور ایران درسال 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 199-229]

 • آمنه ودود قرائتی نو از قرآن با ره‌یافتی زن‌محور بررسی دیدگاه‌های آمنه ودود در کتاب قرآن و زن [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 123-146]

 • آموزش تنظیم هیجان مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 159-177]

 • آموزش خانواده مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 1-23]

 • آموزش عالی تحلیل رشد فزاینده پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی ایران: دستاوردها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 39-64]

 • آموزش عالی بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه کشور، پیرامون دستیابی به عدالت جنسیتی با تاکید بر وضعیت آموزش عالی زنان در ایران و مقایسه آن با وضعیت جهانی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 97-130]

 • آموزش عالی تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 41-72]

 • آموزش عمومی تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 41-72]

 • آموزش غنی‌سازی ازدواج اثربخشی بسته تلفیقی مهارت‌های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 3-19]

 • آموزش مبتنی بر شفقت خود بررسی کارآمدی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • آموزش‎و‎پرورش کاربرد مدل کانو به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‎وری مدیران زن آموزش‎و‎پرورش (مورد: آموزش‎و‎پرورش منطقۀ یک شهر تهران) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 71-93]

 • آموزه‌های اسلامی اثربخشی درمان حل مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی در بهبود مشکلات جنسی زوجین: (بررسی امکان‌سنجی، تدوین الگوی مفهومی و پیامدهای اولیه درمانی) [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 37-71]

 • آموزه های دینی مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 1-23]

 • آناهیتا خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 167-191]

 • آینده پژوهی ارائه مدل مطلوب و چشم انداز آتی تغییرات سبک زندگی خانواده با ورود فناوریهای نوین ارتباطی در شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 3-38]

ا

 • ابراء گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 65-83]

 • ابراهیم (ع) تفاسیر فمینیستی از فصل شانزدهم سِفر پیدایش از کتاب مقدس و نقد آن (داستان ازدواج حضرت ابراهیم (ع) با هاجر) [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 127-141]

 • اُبژه نگره‌ای تطبیقی بر «مادری» در روان‌شناسی و ادبیات ادیان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 143-163]

 • ابژه‌بودگی تحلیل جامعه شناختی خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن مورد مطالعه رمان های سیمین دانشور [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 77-100]

 • ابعاد سرمایه انسانی تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 1-35]

 • ابعاد هویت فردی بررسی تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی گری مؤلفه های افق ازدواج در دانشجویان دختر مجرد تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-24]

 • ابوالقاسم حالت ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (خانواده، زنان، ازدواج) در طنز احمد رجب، جلال عامر، حسین توفیق و ابوالقاسم حالت [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 179-211]

 • اثر پله ‌برقی شیشه‌ای تجربه ی نابرابری جنسیتی در ارتقاء و انتصابات سازمانی: خوانشی استعاری از پدیده پله برقی شیشه‌ای [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 1-31]

 • اجتماعات محلی بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 115-138]

 • اجتماع محلی ترس از جرم در بانوان در فضاهای شهری نمونة موردی: محله‌های مخصوص و سلامت [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 85-108]

 • اجماع نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت‌ زن‌ به سیره ، اصل وإجماع [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 141-160]

 • احساس اثربخش نبودن مطالعۀ تطبیقی عوامل انفعال سیاسی زنان در مقایسه با مردان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 73-92]

 • احساس امنیت احساس امنیت زنان در شهرهای توریستی با تأکید بر طراحی شهری [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 81-102]

 • احساس ناامنی تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]

 • احلام مستغانمی زبان و جنسیت در رمان "ذاکرة الجسد" نوشته احلام مستغانمی [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 17-45]

 • احمد رجب ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (خانواده، زنان، ازدواج) در طنز احمد رجب، جلال عامر، حسین توفیق و ابوالقاسم حالت [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 179-211]

 • احیاءالعلوم نقدی بر جایگاه زن در اندیشۀ غزالی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-100]

 • اختلاط نسب فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 23-45]

 • اختلالات جنسی تأثیر ناباروری زنان در بروز اختلالات جنسی و همسرآزاری نسبت به آنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]

 • اختلال پس از سانحه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پسآسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجهشده با خیانت زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 53-71]

 • اختلال جنسی مطالعه کیفی تابوها در نارضایتی جنسی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 69-90]

 • ادبیات بررسی تطبیقی تصویر زن در ادب فارسی و نگاره‌های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 139-162]

 • ادبیات زنان نخستین زنِ مدیحه‎سرا کیست؟ [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 143-157]

 • ادبیات زنانه زنانه‌سرایی در شعر عربی، روندی نوظهور با پیشینه‌ای کم‌رنگ (با تکیه بر دیدگاه‌های نقدی عبدالله غذامی) [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 23-45]

 • ادبیات طنز ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (خانواده، زنان، ازدواج) در طنز احمد رجب، جلال عامر، حسین توفیق و ابوالقاسم حالت [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 179-211]

 • ادبیات عامیانه جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای در دورۀ قاجار [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • ادبیات غنایی جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای در دورۀ قاجار [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • ادبیات مکتب خانه ای جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای در دورۀ قاجار [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • ادبیات نمایشی تحلیل گفتمان انتقادی در آثار محمود استادمحمد با رویکرد فمینیستی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 101-123]

 • ادراک درد اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر ادراک درد، در زنان مبتلا به ام اس [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 65-82]

 • ادیان نگره‌ای تطبیقی بر «مادری» در روان‌شناسی و ادبیات ادیان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 143-163]

 • ادیبان جایگاه زنان از دیدگاه ادیبان نواندیش مصر نوین [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 73-83]

 • اربابان زن ظهور اربابان زن در غرب ایران؛ از مشروطه تا پایان پهلوی اول(1320ش-1285ش) مطالعه موردی: کرمانشاه [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 47-65]

 • ارتباطات مؤثر تحلیل موضوعی تفاوت‎های ارتباطی زنان و مردان مورد مطالعه: مجموعۀ صنعتی انتخاب1 [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 95-117]

 • ارتقا موانع ارتقای زنان شاغل در بانک‌های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 1-17]

 • ارتقای زنان بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 139-160]

 • ارث بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 115-140]

 • ارزش‌های اخلاقی بررسی نهادهای حقوقی خانواده از منظر اخلاق اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 19-48]

 • ارزش‌های ایرانیان بررسی عوامل مؤثر در سرمایۀ اجتماعی ایرانیان با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-139]

 • ارزشیابی نقد و تحلیل روند تحقیقات و تألیفات در موضوع زنان در ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 157-183]

 • ارزیابی جامعه شناختی ارزیابی جامعه شناختی ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعی در بین زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهرتهران) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 69-86]

 • ارزیابی مهارت شغلی نیازسنجی زنان آموزشیار شاغل در مراکز یاد گیری محلی با تاکید برارزیابی مهارت های آموزشی، شغلی و زندگی آنها [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 25-51]

 • ارکان و شروط نکاح نقد گونه هایی از نکاح در فقه اهل سنت (نکاح‌ سری، نکاح به نیت طلاق و نکاح لیلیات و نهاریات) [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 51-68]

 • ارمغان روشن‌گری چالش‌های عصری و ضرورت واکاوی عفاف و حجاب در آیینۀ مقاصد و اصول شرعی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 103-131]

 • ارهاص عیسی بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • ازخود بیگانگی تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 3-32]

 • ازدواج بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-66]

 • ازدواج ردّپای زنانی دیرسال تر از مردان در روابط زناشویی، در ادبیات کلاسیک داستانی ایران [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 63-76]

 • ازدواج بازشناسی تحلیلی و مقایسه ای دایره ازدواج و همسرگزینی در متون دینی (مورد مطالعه:عهد عتیق و عهد جدید) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • ازدواج دائم و قانونی مطالعه جامعه شناختی دروغ‌گویی در روابط بینا جنسی مورد زوج‌های تهران)1395-1396) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 87-116]

 • ازدواج زودهنگام تجربة زیستة دختران نوجوان در نقش همسر (مطالعة ازدواج زودهنگام دختران آران بیدگل) [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 87-106]

 • ازدواج موفق تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 73-97]

 • ازدواج موقت بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-66]

 • استبرای رحم فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 23-45]

 • استرآباد کشف حجاب در ایالت استرآباد (واکنش ها و پیامدها) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 37-66]

 • استراتژی‌های زنانه زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 107-132]

 • استرس ادراک شده تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • استرس ادراک‌شده و اضطراب اجتماعی مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش و تعهد بر استرس ادراک‌شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 223-238]

 • استرس شغلی ارزیابی و تحلیل تاثیر فلات شغلی در استرس شغلی زنان (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد در منطقه 6 شهر تهران) [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 23-45]

 • استرس ناباروری اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-18]

 • استصحاب اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 61-84]

 • استعاره ورود زنان فیلسوف از حاشیه به مرکز؛ تاملی بر راهبردهای زنانه‌نگرِ بازخوانیِ تاریخ فلسفه غرب [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 143-168]

 • اسرائیلیات عوامل نفوذ تحریف در فرهنگ اسلامی و تأثیر آن بر تنزل جایگاه زن [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 23-47]

 • اسطوره‌های طبیعت زنان و محیط زیست: از اسطوره‌های دیروز تا گام‌های امروز «تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان مستقل، وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها، همایش‌ها» [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 23-35]

 • اسلام نگره مقاصد شرعی و رسالت مادری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 117-141]

 • اسلام عوامل نفوذ تحریف در فرهنگ اسلامی و تأثیر آن بر تنزل جایگاه زن [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 23-47]

 • اسلام حضور مادرانه زنان در قدرت و سیاست [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 121-141]

 • اسلکتیویسم الگوهای فعالیت‌ سایبری کنشگرایان حوزة زنان در ایران و نسبت آن با اکتیویسم در فضای واقعی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 33-58]

 • اسناد بین المللی حقوق بشر علل و پیامدهای زنانه شدن مهاجرت بین المللی در پرتو امنیت انسانی با تاکید بر حقوق بین الملل: چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 85-120]

 • اشتغال کارآفرینی زنان دانشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 72-106]

 • اشتغال وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 121-139]

 • اشتغال تبیین الگوهای سیاستی و تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران درحوزة «مادری/ اشتغال» [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 37-64]

 • اشتغال‌زایی رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 83-110]

 • اشتغال زنان جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة مسلمان و غیرمسلمان (1995-2010) [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 155-178]

 • اشتغال زنان فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 65-81]

 • اشکانی حجاب در ایران باستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 111-125]

 • اصل نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت‌ زن‌ به سیره ، اصل وإجماع [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 141-160]

 • اصل «115» تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 41-63]

 • اصلاحات دورۀ قاجار نقش زنان حرم‌سرا در اصلاحات دورۀ ناصری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 1-21]

 • اضطراب نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 101-131]

 • اضطراب فیزیک اجتماعی مطالعۀ میزان اضطراب فیزیک اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: دختران دانش‌جوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 111-126]

 • اطلاعاتی مقایسة سبک‌های هویتی در میان زنان متعهد و غیرمتعهد شهر تهران [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 37-50]

 • اعتماد اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای سلامت اجتماعی زنان شهر یزد [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 1-20]

 • اعتماد به نفس سیاسی مطالعۀ تطبیقی عوامل انفعال سیاسی زنان در مقایسه با مردان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 73-92]

 • اعتماد بین فردی‌ بررسی عوامل مؤثر در سرمایۀ اجتماعی ایرانیان با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-139]

 • اعتماد نهادی‌ بررسی عوامل مؤثر در سرمایۀ اجتماعی ایرانیان با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-139]

 • اعتماد و همکاری در رابطة زناشویی بررسی الگوی رابطۀ صمیمانة همسران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 163-187]

 • اعتیاد آسیب شناسی کارکرد تلفن همراه بر خانواده [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 133-158]

 • اعتیاد اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 135-171]

 • اعتیاد آنلاین شناسایی و تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 105-131]

 • اعتیاد به اینترنت مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-42]

 • اعتیاد به اینترنت مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت و غیرمعتاد [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 61-71]

 • اعتیاد به اینترنت بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر میزان اعتیاد به اینترنت زنان در پی گیری 6 ماهه [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 35-52]

 • اعضای هیأت علمی نشانگان ملکه زنبور عسل؛ نقش ادراک تبعیض و هویت‌یابی جنسیتی زنان [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • افراد داوطلب ازدواج اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • افسانه بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه‌های عامیانه کرمان(براساس رویکرد فمینیسم اگزستنسیالیسم و کمونیسم) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 77-99]

 • افسردگی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و ذهن آگاهی براندیشه پردازی خودکشی زنان افسرده [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 1-23]

 • افسردگی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-18]

 • افسردگی پس از زایمان پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس تعارضات زناشویی با نقش واسطه‌ای افسردگی پس از زایمان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 141-157]

 • افسرده‌خویی اثربخشی طرح‌واره‌‌درمانی تمثیلی در زنان دچار نشانگان افسرده‌خویی پس از طلاق (طرح تجربی تک موردی) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 141-159]

 • افشار نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • افکار عمومی مسئلۀ زن و زنانگی در روزنامة اطلاعات در دورة پهلوی اول(1320-1304ش) [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 231-254]

 • اقتدارگرایی مردانه تبیین نگرش زنان نسبت به اقتدارگرایی مردانه با استفاده از مدل پیر بوردیو (مطالعه موردی: طایفه‌ی دهبالایی شهر ایلام) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 117-146]

 • اقتصاد وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 121-139]

 • التزام دینی تأثیر دین‌داری در گرایش دختران به فرار از منزل [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 83-114]

 • الحاق فرزند به پدر درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • الگو تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 73-97]

 • الگوهای سیاستی ایران تبیین الگوهای سیاستی و تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران درحوزة «مادری/ اشتغال» [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 37-64]

 • الگوهای فرهنگی زنان، مادری و شیردهی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-38]

 • الگوی نئوکلاسیک رفع تورش انتخاب نمونه و درونزایی متغیر دستمزد در برآورد عرضه نیروی کار زنان متاهل [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 95-115]

 • الگوی نقش بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • الگوی وضعیت موجود+ سنجش رویه نوین قضایی در پرونده‌های تجاوز جنسی در پرتو آموزه‌های عدالت ترمیمی: الگوی «وضعیت موجود+» مطالعه موردی دادگاه کیفری یک تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • الهه‌مادر خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 167-191]

 • الهیات – فرایند عشق فرایند عشق در رویکردهای زنانه نگر به فلسفه دین و الهیات [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 27-52]

 • الهیات فمینیستی تفاسیر فمینیستی از فصل شانزدهم سِفر پیدایش از کتاب مقدس و نقد آن (داستان ازدواج حضرت ابراهیم (ع) با هاجر) [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 127-141]

 • امانوئل لویناس تحلیل مفهوم دیگری زنانه در سینمای اصغر فرهادی از منظر آرای امانوئل لویناس [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 125-145]

 • امر اجتماعی تغییردر نظام معنایی امر طلاق [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 135-164]

 • امر روانشناختی تغییردر نظام معنایی امر طلاق [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 135-164]

 • امر زنانه تحلیل مفهوم دیگری زنانه در سینمای اصغر فرهادی از منظر آرای امانوئل لویناس [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 125-145]

 • امنیت اهمیت‌سنجی شاخص‎های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان مطالعة موردی: شهر زابل [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 51-72]

 • امنیت ترس از جرم در بانوان در فضاهای شهری نمونة موردی: محله‌های مخصوص و سلامت [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 85-108]

 • امنیت اجتماعی بررسی رابطۀ نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 65-86]

 • امنیت اجتماعی ارزیابی جامعه شناختی ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعی در بین زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهرتهران) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 69-86]

 • امنیت اجتماعی ـ فردی بررسی رابطۀ نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 65-86]

 • امنیت انسانی علل و پیامدهای زنانه شدن مهاجرت بین المللی در پرتو امنیت انسانی با تاکید بر حقوق بین الملل: چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 85-120]

 • امنیت سیاسی بررسی رابطۀ نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 65-86]

 • امنیت عاطفی تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • امنیت فردی بررسی رابطۀ نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 65-86]

 • امنیت فرهنگی بررسی رابطۀ نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 65-86]

 • امید به زندگی امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 133-155]

 • امید به زندگی اثربخشی زوج درمانی به روش شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]

 • انتخاب عقلانی نقش زنان حرم‌سرا در اصلاحات دورۀ ناصری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 1-21]

 • انتصابات سازمانی تجربه ی نابرابری جنسیتی در ارتقاء و انتصابات سازمانی: خوانشی استعاری از پدیده پله برقی شیشه‌ای [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 1-31]

 • انتظارات از همسر مطالعة جامعه‌شناختی انتظارات زنان جوان از همسرانشان: ارائة نظریه‌ای زمینه‌ای [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 1-23]

 • انتظارات حداکثری برابرخواهانه مطالعة جامعه‌شناختی انتظارات زنان جوان از همسرانشان: ارائة نظریه‌ای زمینه‌ای [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 1-23]

 • انتظار از ازدواج رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]

 • انتظار جنسیتی بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی درشهر اصفهان در سال تحصیلی 1390-1389 [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]

 • انحراف جنسی سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته) [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 193-219]

 • اندیشه پردازی خودکشی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و ذهن آگاهی براندیشه پردازی خودکشی زنان افسرده [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 1-23]

 • اندیشه‌های اسلامی بررسی و تبیین جایگاه زن در روایات نجیب الکیلانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-46]

 • انسان مطالعه تطبیقی حق حیات زن از دیدگاه اسلام و غرب (با تأکید بر اسناد بین‌المللی) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]

 • انسجام خانواده سنجش و سنخ‌شناسی طلاق عاطفی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 19-36]

 • انعطاف پذیری نقش ها انعطاف ناپذیر دانستن نقش های جنسیتی و دفاع از تبعیض های جنسیتی [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 25-35]

 • انفعال سیاسی مطالعۀ تطبیقی عوامل انفعال سیاسی زنان در مقایسه با مردان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 73-92]

 • انقلاب اسلامی ایران مسئلۀ زن در نگرش خبرگان قانون اساسی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 49-69]

 • انقلاب جنسی آسیب شناسی پیامد اخلاقی فمینسم درغرب و بازتاب آن درنهاد خانواده [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-115]

 • انقلاب زبان شاعرانه معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • انگاره مساله‌گی جنسیت در اندیشه علامه طباطبایی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 53-70]

 • انگیزه مطالعة جامعه‌‌شناختی انگیزۀ زنان از گرایش به جراحی‌‌های زیبایی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-22]

 • انیس‌الدوله نقش زنان حرم‌سرا در اصلاحات دورۀ ناصری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 1-21]

 • اهداکننده بررسی تطبیقی مسئلۀ رازداری در اهدای گامت و جنین [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 53-77]

 • اهدای جنین و کودک بررسی تطبیقی مسئلۀ رازداری در اهدای گامت و جنین [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 53-77]

 • اهدای گامت بررسی تطبیقی مسئلۀ رازداری در اهدای گامت و جنین [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 53-77]

 • اوقات‌فراغت بررسی تأثیر شبکه‌های‌اجتماعی بر نحوة گذران اوقات‌فراغت زنان خانه‌دار شهر قم [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 197-227]

 • ایدئولوژی زن در ضرب‌المثل‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 25-44]

 • اید ئولوژی مردسالاری بررسی نابرابری جنسیتی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شهربوکان و میاندآب [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 47-67]

 • ایران بررسی نقش مترجمان زن در تاریخ ترجمه ایران در 100 سال اخیر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 87-101]

 • ایران سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 109-136]

 • ایران تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 143-171]

 • ایزدبانو مردسالاری اسطوره‏های یونان باستان و تأثیر آن در عصر روشنگری اروپا [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 47-58]

 • ایزدبانو خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 167-191]

 • اینترنت بررسی نقش اینترنت در ارتقای جایگاه زنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-109]

ب

 • بارداری اجباری واکاوی جامعه شناختی مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 45-67]

 • باروری زیر سطح جانشینی اهمیت فرزندآوری در جامعه فردگرا (مورد مطالعه شهر بجنورد) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • بازار کار جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة مسلمان و غیرمسلمان (1995-2010) [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 155-178]

 • بازار کار زنان بررسی سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 89-109]

 • بازاندیشی زنان و سبک زندگی؛ مطالعه ارزش‌های محوری در صفحات زن نوشته اینستاگرامی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 147-172]

 • بازتعریف خود بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-138]

 • بازتعریف کلیشه‌های جنسیتی بررسی ارتباط هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آن‌ها به حقوق زوجین [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 103-122]

 • بازتعریف هویت تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 85-112]

 • بازنمایی نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران «تحلیل محتوای پیام‎های بازرگانی شبکۀ سه سیما در مهر، آبان و آذر ماه سال 1391» [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-20]

 • بازنمایی بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی با نگاه کلیشه جنسیت [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 59-76]

 • بازنمایی بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 165-191]

 • بانک‌های دولتی موانع ارتقای زنان شاغل در بانک‌های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 1-17]

 • باور جنسیتی بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی درشهر اصفهان در سال تحصیلی 1390-1389 [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]

 • باور دینی تأثیر دین‌داری در گرایش دختران به فرار از منزل [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 83-114]

 • باورها ارتباط نگرانی های مربوط به تصویر بدن با باورهای غیر منطقی و نگرشهای جنسیتی در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 1-15]

 • باورهای ارتباطی غیرمنطقی طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی: نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 131-149]

 • باورهای جنسیتی مطالعۀ تطبیقی عوامل انفعال سیاسی زنان در مقایسه با مردان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 73-92]

 • باورهای قالبی جنسیتی بررسی نابرابری جنسیتی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شهربوکان و میاندآب [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 47-67]

 • بحران هویت تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 85-112]

 • بدایه و نهایه کاوشی بر رمان "بدایة و نهایة"نجیب محفوظ بر اساس نقد فمینیستی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 132-152]

 • بدعملکردی جنسی بررسی بدعملکردی جنسی و سلامت روان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان یائسه، نابارور و معتاد [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 1-15]

 • بدن بازخوانی انتقادی مفهوم جنسیت و مرزهای تن در کتاب تأدیب النسوان [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 101-129]

 • بدنمندی بازخوانی انتقادی مفهوم جنسیت و مرزهای تن در کتاب تأدیب النسوان [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 101-129]

 • برابر جنسیتی مصلحان پروتستان و نگرش به مسائل زنان و خانواده [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • برابری نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 85-107]

 • برابری بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • برابری آموزشی بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • برابری جنسیتی قرائتی نو از قرآن با ره‌یافتی زن‌محور بررسی دیدگاه‌های آمنه ودود در کتاب قرآن و زن [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 123-146]

 • برابری جنسیتی قرائت زن‌گرایانه از قرآن [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 51-71]

 • برجستگی نقش خانوادگی آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش‎های شغلی و خانوادگی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 21-47]

 • برجستگی نقش شغلی آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش‎های شغلی و خانوادگی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 21-47]

 • برساخت آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق رفتارهای مجرمانه: مطالعه موردی پرونده های تجاوز جنسی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 123-150]

 • برنامة توسعة سازمان ملل مقایسة تطبیقی شاخص‌های توسعة زنان در ایران و کشورهای همسایة آن [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 47-65]

 • برنامه‌‌ریزی شهری ارزیابی عملکرد بوستان‌های زنان در ارتقای عدالت جنسیتی در شهرهای اسلامی نمونة موردی: بوستان مادر آزادگان، منطقة 15 شهر تهران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 45-61]

 • برنامه های توسعه بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه کشور، پیرامون دستیابی به عدالت جنسیتی با تاکید بر وضعیت آموزش عالی زنان در ایران و مقایسه آن با وضعیت جهانی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 97-130]

 • برنامه های توسعه تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 143-171]

 • برنامۀ آموزشی تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 135-167]

 • بزه دیدگی کودکان ظرفیت سنجی لایحه قضایی «تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در تحکیم حق سلامت کودکان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 91-109]

 • بزهکاری زنان نگرشی بر حکمیت و آیین خون بس در جرائم زنان در پرتو نظام عدالت کیفری ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • بسترهای اقتصادی بسترهای اقتصادی موثر بر تصمیم گیری زوجین به طلاق؛ مطالعه موردی شهر تهران [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 117-145]

 • بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • بعد احساسی مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 99-114]

 • بعد اخلاقی مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 99-114]

 • بعد شناختی مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 99-114]

 • بلقیس سلیمانی نقد و تحلیل تقابل‏های جنسیتی در رمان خاله بازی [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 1-23]

 • بهره‎وری مدیران کاربرد مدل کانو به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‎وری مدیران زن آموزش‎و‎پرورش (مورد: آموزش‎و‎پرورش منطقۀ یک شهر تهران) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 71-93]

 • بهزیستی اجتماعی بررسی کارآمدی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • بهزیستی روان‌شناختی تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • بوردیو تبیین نگرش زنان نسبت به اقتدارگرایی مردانه با استفاده از مدل پیر بوردیو (مطالعه موردی: طایفه‌ی دهبالایی شهر ایلام) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 117-146]

 • بوستان زنان ارزیابی عملکرد بوستان‌های زنان در ارتقای عدالت جنسیتی در شهرهای اسلامی نمونة موردی: بوستان مادر آزادگان، منطقة 15 شهر تهران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 45-61]

 • بیکاری بسترهای اقتصادی موثر بر تصمیم گیری زوجین به طلاق؛ مطالعه موردی شهر تهران [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 117-145]

 • بینه اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 61-84]

 • بیوه اثربخشی طرح‌واره‌‌درمانی تمثیلی در زنان دچار نشانگان افسرده‌خویی پس از طلاق (طرح تجربی تک موردی) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 141-159]

پ

 • پارلمان جایگاه تقنینی نمایندگان زن در ادوار مجلس شورای اسلامی؛ نکاتی در مطالعه جنسیتی مشارکت سیاسی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • پاسخگویی بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • پاندورا مردسالاری اسطوره‏های یونان باستان و تأثیر آن در عصر روشنگری اروپا [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 47-58]

 • پدیدارشناسی از «عشق واقعی» به «دوست داشتن منطقی»: یک مطالعه‌ی‌ پدیدارشناسانه ( تجربة‌ زیستة کنشگران متأهل شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • پدیدارشناسی تغییردر نظام معنایی امر طلاق [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 135-164]

 • پدیدارشناسی تفسیری زنان مطلقه و تجربه سرپرستی خانوار: یک پژوهش کیفی (نمونه موردی زنان مطلقه سرپرست خانوار شهر فارسان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 181-211]

 • پذیرش اجتماعی بدن تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان دختران و زنان شهر تبریز [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 29-50]

 • پرسشنامه ویژگی‌های جامع شخصیتی تأثیر هویت جنسیتی در برداشت از متن [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 1-14]

 • پروتستانتیزم مصلحان پروتستان و نگرش به مسائل زنان و خانواده [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • پرومته مردسالاری اسطوره‏های یونان باستان و تأثیر آن در عصر روشنگری اروپا [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 47-58]

 • پژوهش روایتی روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 35-61]

 • پژوهش علوم اجتماعی زنان موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 75-91]

 • پژوهش کیفی تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 73-97]

 • پسته شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائۀ راه‌بردهای توسعۀ مشارکت زنان در فرایند تولید محصول پستة شهرستان رفسنجان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 93-110]

 • پست‌های مدیریتی بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 139-160]

 • پشتوانه عقلی بررسی نهادهای حقوقی خانواده از منظر اخلاق اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 19-48]

 • پلیس رویکردی بر بایسته های اقدامات پلیس ایران در حوزه حمایت افتراقی از زنان قربانی خشونت جسمانی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 73-98]

 • پهلوی نگاهی به موقعیت زنان ایران در دورة پهلوی از سال 1300 تا 1332 ش [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 59-82]

 • پوشاک نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • پوشش حجاب در ایران باستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 111-125]

 • پوشش بانوان بررسی جایگاه اجتماعی بانوان با تأکید بر پوشش بانوان در نگاره‌های عصر تیموری [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 1-33]

 • پویانمایی بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی با نگاه کلیشه جنسیت [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 59-76]

 • پیامدهای اخلاقی آسیب شناسی پیامد اخلاقی فمینسم درغرب و بازتاب آن درنهاد خانواده [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-115]

 • پیام رسان های تلفن همراه هوشمند بررسی میزان ونوع استفاده از پیام رسان های تلفن همراه هوشمند نزد زنان خانه دار تهران [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]

 • پیشرفت‌گرایی تبیین رابطة میزان نوگرایی و مصرف کالاهای فرهنگی مطالعة موردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1392- 1391 [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 171-188]

 • پیش‌فرض علل تفاوت تفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان از متون ثابت دینی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 141-169]

 • پیشگیری سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته) [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 193-219]

 • پیشگیری از جرم مطالعه‌ی جرم‌شناختی خشونت علیه زنان در شهر زاهدان [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 1-28]

 • پی گیری 6 ماهه بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر میزان اعتیاد به اینترنت زنان در پی گیری 6 ماهه [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 35-52]

 • پیوستگی دینی تأثیر دین‌داری در گرایش دختران به فرار از منزل [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 83-114]

ت

 • تأخیر در ازدواج نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 1-21]

 • تأدیب النسوان بازخوانی انتقادی مفهوم جنسیت و مرزهای تن در کتاب تأدیب النسوان [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 101-129]

 • تأملات متفکران چالش‌های عصری و ضرورت واکاوی عفاف و حجاب در آیینۀ مقاصد و اصول شرعی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 103-131]

 • تأییدخواهی تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های اجتماعی- فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • تاب آوری اثربخشی ذهن آگاهی با رویکرد شناختی بر دشواری های تنظیم هیجانی و تاب آوری زنان ‏مطلقه شهر تهران [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 25-42]

 • تابو مطالعه کیفی تابوها در نارضایتی جنسی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 69-90]

 • تاریخ ادبیات فارسی نخستین زنِ مدیحه‎سرا کیست؟ [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 143-157]

 • تاریخ ترجمه بررسی نقش مترجمان زن در تاریخ ترجمه ایران در 100 سال اخیر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 87-101]

 • تاریخ تفسیر تحلیل گفتمان تفاوت‌های جنسیتی در تفاسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 29-50]

 • تاریخ دین بازشناسی تحلیلی و مقایسه ای دایره ازدواج و همسرگزینی در متون دینی (مورد مطالعه:عهد عتیق و عهد جدید) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • تاریخ فلسفه ورود زنان فیلسوف از حاشیه به مرکز؛ تاملی بر راهبردهای زنانه‌نگرِ بازخوانیِ تاریخ فلسفه غرب [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 143-168]

 • تبعیض جنسیتی گذار از نظام ناشایستگی به سوی شایسته سالاری پژوهشی چند مقطعی در مورد وضعیت شغلی زنان دانشگاهی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 75-96]

 • تبعیض جنسیتی انعطاف ناپذیر دانستن نقش های جنسیتی و دفاع از تبعیض های جنسیتی [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 25-35]

 • تبعیض جنسیتی تجربه ی نابرابری جنسیتی در ارتقاء و انتصابات سازمانی: خوانشی استعاری از پدیده پله برقی شیشه‌ای [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 1-31]

 • تبعیض جنسیتی نشانگان ملکه زنبور عسل؛ نقش ادراک تبعیض و هویت‌یابی جنسیتی زنان [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • تبلیغات انتخاباتی بازنمایی نقش جنسیتی در تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران در سال 1396 [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 21-35]

 • تبلیغات بازرگانی نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران «تحلیل محتوای پیام‎های بازرگانی شبکۀ سه سیما در مهر، آبان و آذر ماه سال 1391» [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-20]

 • تبیین جایگاه زن بررسی و تبیین جایگاه زن در روایات نجیب الکیلانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-46]

 • تجارب زیسته روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 35-61]

 • تجاوز جنسی از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 47-71]

 • تجاوز جنسی آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق رفتارهای مجرمانه: مطالعه موردی پرونده های تجاوز جنسی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 123-150]

 • تجاوز جنسی سنجش رویه نوین قضایی در پرونده‌های تجاوز جنسی در پرتو آموزه‌های عدالت ترمیمی: الگوی «وضعیت موجود+» مطالعه موردی دادگاه کیفری یک تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تجاوز جنسی زناشویی بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 67-100]

 • تجربة زیسته بررسی تجربة زیستة حضور زنان در مشاغل مردانه مطالعة موردی زنان آتش‌نشان و زنان رانندة تاکسی ون شهر تهران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 19-44]

 • تجربه خشونت فراتحلیل عوامل موثر بر خشونت علیه زنان [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]

 • تجربه زیسته تجربه ی نابرابری جنسیتی در ارتقاء و انتصابات سازمانی: خوانشی استعاری از پدیده پله برقی شیشه‌ای [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 1-31]

 • تجربه زیسته زنان مطلقه و تجربه سرپرستی خانوار: یک پژوهش کیفی (نمونه موردی زنان مطلقه سرپرست خانوار شهر فارسان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 181-211]

 • تجربه زیسته از «عشق واقعی» به «دوست داشتن منطقی»: یک مطالعه‌ی‌ پدیدارشناسانه ( تجربة‌ زیستة کنشگران متأهل شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • تجربه زیسته اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 135-171]

 • تجربه زیسته تغییردر نظام معنایی امر طلاق [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 135-164]

 • تجربه زیسته تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 3-32]

 • تجربه زیسته تجربه‌ی زیسته‌ نمایندگان زن از راهبرد اقدام مثبت در افغانستان (مطالعه‌ی پدیدار شناختی). [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • تجربه زیسته تجربه دختران نوجوان از رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • تجربه عدم ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • تحریف متون عوامل نفوذ تحریف در فرهنگ اسلامی و تأثیر آن بر تنزل جایگاه زن [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 23-47]

 • تحقیر تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین‌فردی (مطالعة کیفی) [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 99-125]

 • تحقیقات زنان نقد و تحلیل روند تحقیقات و تألیفات در موضوع زنان در ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 157-183]

 • تحلیل آماری SPSS تأثیر هویت جنسیتی در برداشت از متن [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 1-14]

 • تحلیل ‌انتقادی گفتمان زن در ضرب‌المثل‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 25-44]

 • تحلیل تقابل‏ها نقد و تحلیل تقابل‏های جنسیتی در رمان خاله بازی [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 1-23]

 • تحلیل تماتیک تجربة زیستة دختران نوجوان در نقش همسر (مطالعة ازدواج زودهنگام دختران آران بیدگل) [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 87-106]

 • تحلیل جنسیتی تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 41-72]

 • تحلیل روایت تجربه مشاوره اجباری بین متقاضیان طلاق توافقی در شهر تهران [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 83-112]

 • تحلیل عاملی طراحی و ساخت پرسش‌نامة نگرش به رفتار فرازناشویی [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان تفاوت‌های جنسیتی در تفاسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 29-50]

 • تحلیل گفتمان تحلیل بازنمایی زن در گفتمان اعتدال: تحلیل گفتمانیِ سخنرانی‌های حسن روحانی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 27-48]

 • تحلیل گفتمان انتقادی تأثیر هویت جنسیتی در برداشت از متن [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 1-14]

 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی در آثار محمود استادمحمد با رویکرد فمینیستی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 101-123]

 • تحلیل محتوا بررسی روابط همسران در فیلم های سینمایی ایران (1378-1388) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-24]

 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده» [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 1-22]

 • تحمل پریشانی رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]

 • تحولات خانواده تحولات خانواده و بازخوانی معنای عشق به منزله ی شورش در رهایی ( با تأکید بر فیلم «صحنه هایی از یک ازدواج»، ساخته اینگمار برگمان) [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 69-95]

 • تحولات سیاستی تبیین الگوهای سیاستی و تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران درحوزة «مادری/ اشتغال» [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 37-64]

 • تراژدی زینب زن در نمایش‎نامه‎های تراژدی زینب و راز شهرزاد اثر نویسندۀ یمنی، علی احمد با کثیر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 101-115]

 • ترجمهی شمولگرا بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 115-134]

 • ترس از جرم ترس از جرم در بانوان در فضاهای شهری نمونة موردی: محله‌های مخصوص و سلامت [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 85-108]

 • ترک تحصیل روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 49-70]

 • ترکیه امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 133-155]

 • ترکیه وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 121-139]

 • تشکل‌های مردم‌‌نهاد زنان و محیط زیست: از اسطوره‌های دیروز تا گام‌های امروز «تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان مستقل، وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها، همایش‌ها» [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 23-35]

 • تصورات قالبی شناسایی «تصورات قالبی جنسیتی» در شهر تهران: گسست یا تداوم [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 153-169]

 • تصورات قالبی جنسیتی شناسایی «تصورات قالبی جنسیتی» در شهر تهران: گسست یا تداوم [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 153-169]

 • تصور بدنی مطالعۀ میزان اضطراب فیزیک اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: دختران دانش‌جوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 111-126]

 • تصوف نقش زنان صوفی در شکل گیری نظریه وحدت وجودی ابن عربی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 87-110]

 • تصویر بررسی تطبیقی تصویر زن در ادب فارسی و نگاره‌های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 139-162]

 • تصویر تصویر: «حبسیه ای برای زن» (تصویر زنان حرم به مثابۀ بازتولید گفتمان مردسالار در عهد ناصری [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 123-146]

 • تصویر بدن ارتباط نگرانی های مربوط به تصویر بدن با باورهای غیر منطقی و نگرشهای جنسیتی در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 1-15]

 • تصویر زن مسلمان بررسی و تبیین جایگاه زن در روایات نجیب الکیلانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-46]

 • تعارضات خانوادگی بسترهای اقتصادی موثر بر تصمیم گیری زوجین به طلاق؛ مطالعه موردی شهر تهران [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 117-145]

 • تعارضات زناشویی پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس تعارضات زناشویی با نقش واسطه‌ای افسردگی پس از زایمان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 141-157]

 • تعارضات زناشویی پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 179-211]

 • تعارضات زناشویی تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • تعارض زناشویی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی مک کی و طرح‌واره درمانی بر تکانشگری و بهبود عملکرد رابطه در زوجین دارای تعارض زناشویی شهر قم [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • تعارض شغلی ـ خانوادگی آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش‎های شغلی و خانوادگی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 21-47]

 • تعارض متون عوامل نفوذ تحریف در فرهنگ اسلامی و تأثیر آن بر تنزل جایگاه زن [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 23-47]

 • تعامل زنان بررسی نقش اینترنت در ارتقای جایگاه زنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-109]

 • تعاون رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 83-110]

 • تعدد زوجات آیة تعدد زوجات، حکمی مطلق یا مشروط؟ [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 93-117]

 • تعلیم و تربیت تحلیل رشد فزاینده پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی ایران: دستاوردها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 39-64]

 • تعهد مقایسة سبک‌های هویتی در میان زنان متعهد و غیرمتعهد شهر تهران [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 37-50]

 • تعهدات شهروندی توازن حق‌های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 147-168]

 • تغذیه با شیر مادر زنان، مادری و شیردهی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-38]

 • تغییر جنسیت بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 115-140]

 • تفاوت جنسیتی تغییر الگوی تفاوت های جنسیتی در عملکرد شناختی؛ آیا شناخت در ایران به سمت زنانه شدن پیش می‌رود؟ [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 73-99]

 • تفاوت جنسیتی تحلیل گفتمان تفاوت‌های جنسیتی در تفاسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 29-50]

 • تفاوت‌های جنسیتی‌ بررسی عوامل مؤثر در سرمایۀ اجتماعی ایرانیان با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-139]

 • تفاوت‌های دینی جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة مسلمان و غیرمسلمان (1995-2010) [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 155-178]

 • تفسیر علل تفاوت تفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان از متون ثابت دینی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 141-169]

 • تفسیر قرآن قرائت زن‌گرایانه از قرآن [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 51-71]

 • تفسیر هرمنوتیک قرائت زن‌گرایانه از قرآن [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 51-71]

 • تفکر دینی عرفان و آزادی تفکر عرفانی زنانه در قرون وسطی و پیدایی جنبشهای زنانه‌نگر معاصر [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 1-26]

 • تفکیک جنسیتی موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 75-91]

 • تفکیک جنسیتی مشاغل بررسی تجربة زیستة حضور زنان در مشاغل مردانه مطالعة موردی زنان آتش‌نشان و زنان رانندة تاکسی ون شهر تهران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 19-44]

 • تقکیک افقی بررسی تجربة زیستة حضور زنان در مشاغل مردانه مطالعة موردی زنان آتش‌نشان و زنان رانندة تاکسی ون شهر تهران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 19-44]

 • تکانشگری مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی مک کی و طرح‌واره درمانی بر تکانشگری و بهبود عملکرد رابطه در زوجین دارای تعارض زناشویی شهر قم [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • تک نگاره نقش زن در نگاره‌های دوره صفوی با تاکید بر آثار رضا عباسی [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 97-121]

 • تکنولوژی تأثیر سبک زندگی در سازمان فضایی معماری مسکونی در ایران (نمونه مورد مطالعه: آشپزخانه حد فاصل سال های 1304 تا 1357 ﻫ.ش) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 33-70]

 • تکنیک تاپسیس (TOPSIS) رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 83-110]

 • تلفن همراه آسیب شناسی کارکرد تلفن همراه بر خانواده [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 133-158]

 • تمایز یافتگی مادر نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 101-131]

 • تمایل به خودکشی تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]

 • تمثیل اثربخشی طرح‌واره‌‌درمانی تمثیلی در زنان دچار نشانگان افسرده‌خویی پس از طلاق (طرح تجربی تک موردی) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 141-159]

 • تناسب اندام تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 227-256]

 • تنظیم‌گری پاسخگو از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 47-71]

 • تنوع جنسیتی مدیران زن و قدرت مدیرعامل [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 93-114]

 • توانایی های شناختی تغییر الگوی تفاوت های جنسیتی در عملکرد شناختی؛ آیا شناخت در ایران به سمت زنانه شدن پیش می‌رود؟ [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 73-99]

 • توان‌مندسازی ارزیابی عوامل مؤثر در توان‌مندسازی زنان روستایی شهرستان اصفهان [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 1-27]

 • توانمندسازی روانشناختی تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 135-167]

 • توانمندسازی سیاسی بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در میان کشورهای منتخب خاورمیانه: با تأکید بر جایگاه ایران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-142]

 • توانمندشدن سیاسی عوامل مؤثر بر توانمندشدن زنان نخبه‌ی سیاسی (مورد مطالعاتی: زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 101-127]

 • توانمندی بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 115-138]

 • توانمندی های منش مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 159-177]

 • تورش انتخاب نمونه رفع تورش انتخاب نمونه و درونزایی متغیر دستمزد در برآورد عرضه نیروی کار زنان متاهل [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 95-115]

 • توسعة بازار کار بررسی سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 89-109]

 • توسعة پایدار تحلیل رشد فزاینده پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی ایران: دستاوردها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 39-64]

 • توسعة منابع انسانی تحلیل رشد فزاینده پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی ایران: دستاوردها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 39-64]

 • توسعه کارآفرینی زنان دانشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 72-106]

 • توسعه روستایی بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 115-138]

 • توسعه علمی نقد و تحلیل روند تحقیقات و تألیفات در موضوع زنان در ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 157-183]

 • تولد محور فرایند عشق در رویکردهای زنانه نگر به فلسفه دین و الهیات [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 27-52]

ج

 • جامعه‌پذیری بررسی رابطة جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی زنان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 161-185]

 • جامعه‌پذیری تجربة زیستة دختران نوجوان در نقش همسر (مطالعة ازدواج زودهنگام دختران آران بیدگل) [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 87-106]

 • جامعه پذیری جنسیتی فراتحلیل عوامل موثر بر خشونت علیه زنان [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]

 • جامعه پذیری نقش جنسیتی بررسی نابرابری جنسیتی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شهربوکان و میاندآب [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 47-67]

 • جامعه‌شناسی ادبیات روایت‌های بوم‌گرایانه از جهان‌بینی‌های زنانه (با تأکید بر آثار داستانی منیرو روانی‌پور و زویا پیرزاد) [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 49-62]

 • جامعه‌شناسی بدن تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان دختران و زنان شهر تبریز [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 29-50]

 • جامعه شناسی تاریخی جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 75-103]

 • جامعه شناسی تاریخی زنان "کنش های معنادار" و" پیامدهای نهان کسب حقوق" بر اساس شروط ضمن عقد زنان درنکاحنامه های دوره قاجار [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 67-91]

 • جایگاه اجتماعی بررسی جایگاه اجتماعی بانوان با تأکید بر پوشش بانوان در نگاره‌های عصر تیموری [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 1-33]

 • جایگاه زنان بررسی نقش اینترنت در ارتقای جایگاه زنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-109]

 • جذابیت ظاهری بررسی ملاک‌های همسرگزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 173-198]

 • جرائم سایبری واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

 • جراحی زیبایی مطالعة جامعه‌‌شناختی انگیزۀ زنان از گرایش به جراحی‌‌های زیبایی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-22]

 • جراحی زیبایی جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • جرم ترس از جرم در بانوان در فضاهای شهری نمونة موردی: محله‌های مخصوص و سلامت [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 85-108]

 • جرم تأثیر عوامل روانشناختی بر ارتکاب جرم و ضرورت توجه به آن در نظام های حقوقی و فرآیندهای قضائی (مطالعه و مقایسه زنان مجرم و سالم شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 69-85]

 • جرم‌انگاری از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 47-71]

 • جرم‌شناسی مطالعه‌ی جرم‌شناختی خشونت علیه زنان در شهر زاهدان [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 1-28]

 • جرم شناسی انتقادی ظرفیت سنجی لایحه قضایی «تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در تحکیم حق سلامت کودکان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 91-109]

 • جزیره‌سرگردانی تحلیل جامعه شناختی خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن مورد مطالعه رمان های سیمین دانشور [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 77-100]

 • جغرافیای انتخابات تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، 1358-1391) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 53-74]

 • جلال عامر ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (خانواده، زنان، ازدواج) در طنز احمد رجب، جلال عامر، حسین توفیق و ابوالقاسم حالت [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 179-211]

 • جمع گرا فرایند عشق در رویکردهای زنانه نگر به فلسفه دین و الهیات [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 27-52]

 • جنبش زنان الگوهای فعالیت‌ سایبری کنشگرایان حوزة زنان در ایران و نسبت آن با اکتیویسم در فضای واقعی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 33-58]

 • جنبش‌های اجتماعی شبکه‌ای شده الگوهای فعالیت‌ سایبری کنشگرایان حوزة زنان در ایران و نسبت آن با اکتیویسم در فضای واقعی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 33-58]

 • جنبه های غنایی جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای در دورۀ قاجار [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • جنس بازخوانی انتقادی مفهوم جنسیت و مرزهای تن در کتاب تأدیب النسوان [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 101-129]

 • جنس مونث بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی با نگاه کلیشه جنسیت [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 59-76]

 • جنسیت مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-42]

 • جنسیت وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 121-139]

 • جنسیت شناسایی «تصورات قالبی جنسیتی» در شهر تهران: گسست یا تداوم [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 153-169]

 • جنسیت تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین‌فردی (مطالعة کیفی) [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 99-125]

 • جنسیت پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری مطالعة موردی دادگاه‌های کیفری مشهد 1392 [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 109-125]

 • جنسیت مناسبات مکانی و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی: تناظر دنیای ذهنی و دنیای عینی در رمان طوبی و معنای شب [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 47-65]

 • جنسیت بررسی رابطه جنسیت با شهروندی زیست محیطی(مطالعه موردی مناطق3، 11 و 19تهران) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 1-18]

 • جنسیت بازخوانی انتقادی مفهوم جنسیت و مرزهای تن در کتاب تأدیب النسوان [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 101-129]

 • جنسیت مساله‌گی جنسیت در اندیشه علامه طباطبایی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 53-70]

 • جنسیت متافیزیک فمینیستی ناممکنی که امکانی نو می‌زاید [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 111-147]

 • جنسیت بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 165-191]

 • جنسیت تبیین ارتباط درک کلیشه های جنسیتی و درک کیفیت فضایی در دانش آموزان دختر(نمونه ی موردی مدارس متوسطه ی دوم در شهرستان بانه) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 65-104]

 • جنسیت جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 75-103]

 • جنسیت بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • جنسیت درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • جنسیت مدیران ارشد نقش جنسیت مدیران ارشد شرکتبر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطیبا تأکید بر ریسک تجاری و مالی [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 37-60]

 • جنسیت و انقلاب مسئلۀ زن در نگرش خبرگان قانون اساسی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 49-69]

 • جنسیت‌یافتگی «بکش زنت را»؛ خوانشی زنانه‌نگر از رساله‌های فلسفی- تمثیلی حی بن یقظان و قصه غربت غربی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 149-170]

 • جنگ جهانی اول کنش اجتماعی زنان در جنگ جهانی اول و دستاوردهای آنان پس از جنگ در غرب(با تاکید بر حق رای زنان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 151-179]

 • جهان بینی توسعه ای تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های اجتماعی- فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • جهان‌بینی زنانه روایت‌های بوم‌گرایانه از جهان‌بینی‌های زنانه (با تأکید بر آثار داستانی منیرو روانی‌پور و زویا پیرزاد) [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 49-62]

 • جهان مدرن مصلحان پروتستان و نگرش به مسائل زنان و خانواده [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • جهت گیری پوششی زنان تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های اجتماعی- فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • جهت‌گیری علمی تبیین رابطة میزان نوگرایی و مصرف کالاهای فرهنگی مطالعة موردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1392- 1391 [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 171-188]

 • جهت‌گیری مذهبی بیرونی بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با بهداشت روانی خانواده؛ مطالعه موردی: خانواده‌های ساکن شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]

 • جهت‌گیری مذهبی درونی بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با بهداشت روانی خانواده؛ مطالعه موردی: خانواده‌های ساکن شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]

 • جوانان ایرانی نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 1-21]

 • جوخه حارثی واکاوی مفاهیم تربیتی فمینیسم در رمان "سیدات القمر" (دختران ماه) اثر جوخه حارثی [دوره 13، شماره 40، 1401]

چ

 • چالش‌های معاصر چالش‌های عصری و ضرورت واکاوی عفاف و حجاب در آیینۀ مقاصد و اصول شرعی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 103-131]

 • چرخش فضایی زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 107-132]

 • چشم‌انداز زنانه‌نگر «بکش زنت را»؛ خوانشی زنانه‌نگر از رساله‌های فلسفی- تمثیلی حی بن یقظان و قصه غربت غربی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 149-170]

 • چهارمحال و بختیاری بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 115-138]

 • چهارمحال و بختیاری قومیت بررسی ملاک‌های همسرگزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 173-198]

ح

 • حافظ سیمای زن در آیینة شعر حافظ [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 45-62]

 • حاکمیت درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • حجاب بررسی فرهنگ حجاب و عفاف و نگرش به آن در بین دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های استان ایلام [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 51-73]

 • حجاب (اسلامی و غیر‌اسلامی) بررسی رابطۀ نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 65-86]

 • حجاب باستان حجاب در ایران باستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 111-125]

 • حدّ قذف اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 161-183]

 • حدیث درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • حسین توفیق ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (خانواده، زنان، ازدواج) در طنز احمد رجب، جلال عامر، حسین توفیق و ابوالقاسم حالت [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 179-211]

 • حضانت درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • حفظ و احیاء بررسی نقش زنان عشایر در حفظ و احیاء منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان چرام) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 157-177]

 • حق جنسی بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 67-100]

 • حق حیات مطالعه تطبیقی حق حیات زن از دیدگاه اسلام و غرب (با تأکید بر اسناد بین‌المللی) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]

 • حق رأی کنش اجتماعی زنان در جنگ جهانی اول و دستاوردهای آنان پس از جنگ در غرب(با تاکید بر حق رای زنان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 151-179]

 • حق سلامت ظرفیت سنجی لایحه قضایی «تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در تحکیم حق سلامت کودکان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 91-109]

 • حقوق جایگاه مهریة سنگین در آموزه‌های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 39-60]

 • حقوق نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 85-107]

 • حقوق اجتماعی نگاهی به موقعیت زنان ایران در دورة پهلوی از سال 1300 تا 1332 ش [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 59-82]

 • حقوق اسلامی بررسی نهادهای حقوقی خانواده از منظر اخلاق اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 19-48]

 • حقوق بشر مطالعه تطبیقی حق حیات زن از دیدگاه اسلام و غرب (با تأکید بر اسناد بین‌المللی) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]

 • حقوق بشر وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 1-21]

 • حقوق بشر واکاوی جامعه شناختی مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 45-67]

 • حقوق بشردوستانه بین المللی واکاوی جامعه شناختی مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 45-67]

 • حقوق جزا رویکردی برنهادینه سازی حیا و اخلاق عمومی در پرتو نظریه‌ی «کمال گرایی کیفری» [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 87-114]

 • حقوق خانواده از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 47-71]

 • حقوق زن نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه ی واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 111-139]

 • حقوق زنان نگاهی انتقادی بر فمینیسم اسلامی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن (مطالعه موردی: دانشجویان دختر مؤسسة آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 67-85]

 • حقوق زنان قرائتی نو از قرآن با ره‌یافتی زن‌محور بررسی دیدگاه‌های آمنه ودود در کتاب قرآن و زن [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 123-146]

 • حقوق زنان شعر ژاله قائم‌مقامی و دفاع از حقوق زنان [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 147-161]

 • حقوق زنان توازن حق‌های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 147-168]

 • حقوق زنان واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

 • حقوق زوجه اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 61-84]

 • حقوق زوجین بررسی ارتباط هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آن‌ها به حقوق زوجین [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 103-122]

 • حقوق سیاسی بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 17-34]

 • حقوق شهروندی توازن حق‌های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 147-168]

 • حقوق شهروندی اجتماعی تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 143-171]

 • حقوق فطری مطالعه تطبیقی حق حیات زن از دیدگاه اسلام و غرب (با تأکید بر اسناد بین‌المللی) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]

 • حقوق مالی شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 21-39]

 • حقوق معنوی چالش‌های عصری و ضرورت واکاوی عفاف و حجاب در آیینۀ مقاصد و اصول شرعی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 103-131]

 • حقوقی بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 115-140]

 • حق یا حکم بودن واکاوی مشروعیت شرط عدم رجوع از طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 29-44]

 • حکمت عده فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 23-45]

 • حکم‌روایی خوب شهری اهمیت‌سنجی شاخص‎های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان مطالعة موردی: شهر زابل [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 51-72]

 • حکمیت نگرشی بر حکمیت و آیین خون بس در جرائم زنان در پرتو نظام عدالت کیفری ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • حکومت علل تفاوت تفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان از متون ثابت دینی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 141-169]

 • حمایت اجتماعی زنان، مادری و شیردهی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-38]

 • حمایت از کارگران زن بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 99-122]

 • حمایت بین فردی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و حمایت بین فردی با شادکامی در میان دانشجویان زن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 181-198]

 • حمایت کیفری پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری مطالعة موردی دادگاه‌های کیفری مشهد 1392 [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 109-125]

 • حمایت کیفری از اخلاق از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 47-71]

 • حمایت ویژه رویکردی بر بایسته های اقدامات پلیس ایران در حوزه حمایت افتراقی از زنان قربانی خشونت جسمانی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 73-98]

 • حیا رویکردی برنهادینه سازی حیا و اخلاق عمومی در پرتو نظریه‌ی «کمال گرایی کیفری» [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 87-114]

 • حیات اجتماعی مطالعه تطبیقی حق حیات زن از دیدگاه اسلام و غرب (با تأکید بر اسناد بین‌المللی) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]

 • حی بن یقظان «بکش زنت را»؛ خوانشی زنانه‌نگر از رساله‌های فلسفی- تمثیلی حی بن یقظان و قصه غربت غربی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 149-170]

خ

 • خاله‏بازی نقد و تحلیل تقابل‏های جنسیتی در رمان خاله بازی [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 1-23]

 • خانه اشرافی تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • خانوادة سنتی الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده‌های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 112-137]

 • خانواده بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با بهداشت روانی خانواده؛ مطالعه موردی: خانواده‌های ساکن شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]

 • خانواده بررسی روابط همسران در فیلم های سینمایی ایران (1378-1388) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-24]

 • خانواده بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-66]

 • خانواده جایگاه مهریة سنگین در آموزه‌های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 39-60]

 • خانواده فراتحلیل مطالعات خانواده در زمینۀ عوامل مقوّم و عوامل فرسایندۀ خانوادۀ ایرانی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 1-39]

 • خانواده بررسی رابطة جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی زنان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 161-185]

 • خانواده تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده» [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 1-22]

 • خانواده بررسی روش‌شناسی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزة زن و خانواده (1379-1390) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 23-50]

 • خانواده موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 75-91]

 • خانواده نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 1-21]

 • خانواده خشونت جنسی در خانواده: یک پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 35-59]

 • خانواده روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 49-70]

 • خانواده اهمیت فرزندآوری در جامعه فردگرا (مورد مطالعه شهر بجنورد) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • خانواده ارائه مدل مطلوب و چشم انداز آتی تغییرات سبک زندگی خانواده با ورود فناوریهای نوین ارتباطی در شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 3-38]

 • خانواده ایرانی تجربه مشاوره اجباری بین متقاضیان طلاق توافقی در شهر تهران [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 83-112]

 • خانواده ستیزی آسیب شناسی پیامد اخلاقی فمینسم درغرب و بازتاب آن درنهاد خانواده [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-115]

 • خاورمیانه بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در میان کشورهای منتخب خاورمیانه: با تأکید بر جایگاه ایران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-142]

 • خدا بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 71-85]

 • خرد زنانه خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 167-191]

 • خشونت بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 67-100]

 • خشونت بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 99-122]

 • خشونت ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • خشونت اقتصادی فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 107-136]

 • خشونت جسمانی رویکردی بر بایسته های اقدامات پلیس ایران در حوزه حمایت افتراقی از زنان قربانی خشونت جسمانی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 73-98]

 • خشونت جنسی خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 1-20]

 • خشونت جنسی واکاوی جامعه شناختی مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 45-67]

 • خشونت جنسی زناشویی خشونت جنسی در خانواده: یک پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 35-59]

 • خشونت خانگی خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 1-20]

 • خشونت خانوادگی فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 107-136]

 • خشونت سایبری واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

 • خشونت علیه زنان خشونت جنسی در خانواده: یک پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 35-59]

 • خشونت علیه زنان فراتحلیل عوامل موثر بر خشونت علیه زنان [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]

 • خشونت علیه زنان شناسایی و تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 105-131]

 • خشونت علیه زنان مطالعه‌ی جرم‌شناختی خشونت علیه زنان در شهر زاهدان [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 1-28]

 • خشونت علیه مادران ظرفیت سنجی لایحه قضایی «تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در تحکیم حق سلامت کودکان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 91-109]

 • خشونت فیزیکی فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 107-136]

 • خشونت قانونی فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 107-136]

 • خشونت کلامی خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 1-20]

 • خلع واجب جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • خلع یک‌جانبه جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • خلقیات منفی بررسی مسائل زنان‌ ایرانی از پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی‌ از نگاه سفرنامه‌نویسان خارجی [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 23-46]

 • خواهری بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 71-85]

 • خودآگاهی تحلیل جامعه شناختی خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن مورد مطالعه رمان های سیمین دانشور [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 77-100]

 • خودپنداره‌ اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش خودپنداره مثبت زنان خیابانی [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 123-134]

 • خودتنظیمی مقایسه ی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک با زوج درمانی خودتنظیمی بر کاهش طلاق عاطفی زوجین در معرض طلاق [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 43-63]

 • خودخاموشی نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه ی واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 111-139]

 • خود/دیگری «بکش زنت را»؛ خوانشی زنانه‌نگر از رساله‌های فلسفی- تمثیلی حی بن یقظان و قصه غربت غربی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 149-170]

 • خودفعلیت‌بخشی تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 227-256]

 • خودکارآمدی مدیریت تعارض شغلی ـ خانوادگی آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش‎های شغلی و خانوادگی [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 21-47]

 • خودمدیریتی بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 153-190]

 • خویشتن زنانه زنان و سبک زندگی؛ مطالعه ارزش‌های محوری در صفحات زن نوشته اینستاگرامی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 147-172]

د

 • دادگاه خانواده نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینة مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 119-139]

 • داده های تابلویی فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 65-81]

 • دارایی شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 21-39]

 • داستان کودک معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • دانش آموز روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 49-70]

 • دانشجو تجزیه و تحلیل شکاف جنسیتی در کاربری اینترنت دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 127-148]

 • دانشجویان مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-42]

 • دانشجویان مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت و غیرمعتاد [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 61-71]

 • دانشجویان دختر نگاهی انتقادی بر فمینیسم اسلامی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن (مطالعه موردی: دانشجویان دختر مؤسسة آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 67-85]

 • دانشجویان دختر ارتباط نگرانی های مربوط به تصویر بدن با باورهای غیر منطقی و نگرشهای جنسیتی در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 1-15]

 • دانشجویان دختر بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر میزان اعتیاد به اینترنت زنان در پی گیری 6 ماهه [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 35-52]

 • دانشگاه دولتی مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-42]

 • دانشگاه زنجان بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان ) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 139-156]

 • دایره همسر گزینی بازشناسی تحلیلی و مقایسه ای دایره ازدواج و همسرگزینی در متون دینی (مورد مطالعه:عهد عتیق و عهد جدید) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • دختر نقدی بر جایگاه زن در اندیشۀ غزالی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-100]

 • دختران نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 101-131]

 • دختران نوجوان تجربة زیستة دختران نوجوان در نقش همسر (مطالعة ازدواج زودهنگام دختران آران بیدگل) [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 87-106]

 • دختران نوجوان تجربه دختران نوجوان از رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • دختران نوجوان همبسته های پیش بین مصرف مواد در دختران نوجوان ایرانی [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • دخترِ سالار نخستین زنِ مدیحه‎سرا کیست؟ [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 143-157]

 • دخل و تصرف در بدن مطالعة جامعه‌‌شناختی انگیزۀ زنان از گرایش به جراحی‌‌های زیبایی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-22]

 • درآمد بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان ) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 139-156]

 • درمان پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش و تعهد بر استرس ادراک‌شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 223-238]

 • درمان تعهد و پذیرش مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و ذهن آگاهی براندیشه پردازی خودکشی زنان افسرده [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 1-23]

 • درمان حل مسئله محور اثربخشی درمان حل مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی در بهبود مشکلات جنسی زوجین: (بررسی امکان‌سنجی، تدوین الگوی مفهومی و پیامدهای اولیه درمانی) [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 37-71]

 • درماندگی آموخته شده نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه ی واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 111-139]

 • درمان شناختی رفتاری بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر میزان اعتیاد به اینترنت زنان در پی گیری 6 ماهه [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 35-52]

 • درمان شناختی رفتاری اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پسآسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجهشده با خیانت زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 53-71]

 • درمان شناختی رفتاری اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر ادراک درد، در زنان مبتلا به ام اس [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 65-82]

 • درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش و تعهد بر استرس ادراک‌شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 223-238]

 • درمان کوتاه مدت راه‌حل محور مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 241-256]

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-18]

 • دروغ‌گویی مطالعه جامعه شناختی دروغ‌گویی در روابط بینا جنسی مورد زوج‌های تهران)1395-1396) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 87-116]

 • دروغ‌گویی به ‌مثابة سلاح تحلیلی جامعه‌شناختی از آمادگی برای دروغ‌گویی [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 133-155]

 • دروغ‌گویی به ‌مثابة گریس تحلیلی جامعه‌شناختی از آمادگی برای دروغ‌گویی [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 133-155]

 • دروغ‌گویی به‌ مثابة مفر تحلیلی جامعه‌شناختی از آمادگی برای دروغ‌گویی [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 133-155]

 • درونزایی متغیر دستمزد رفع تورش انتخاب نمونه و درونزایی متغیر دستمزد در برآورد عرضه نیروی کار زنان متاهل [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 95-115]

 • دریافتی زنان شاغل تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 1-35]

 • دستاوردهای آموزشی بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در میان کشورهای منتخب خاورمیانه: با تأکید بر جایگاه ایران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-142]

 • دستاوردهای اجتماعی کنش اجتماعی زنان در جنگ جهانی اول و دستاوردهای آنان پس از جنگ در غرب(با تاکید بر حق رای زنان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 151-179]

 • دستمزد تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 1-35]

 • دشواری تنظیم هیجانی اثربخشی ذهن آگاهی با رویکرد شناختی بر دشواری های تنظیم هیجانی و تاب آوری زنان ‏مطلقه شهر تهران [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 25-42]

 • دعاوی خانوادگی نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینة مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 119-139]

 • دعوای اعسار اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 61-84]

 • دفاع از دست دادن کنترل بحران کرونا و ضرورت تدوین قوانین جنسیت‌محور: حمایت از زنان خشونت‌دیده با رسمیت‌بخشی به «دفاع از دست دادن کنترل [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • دلبستگی شناسایی و تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 105-131]

 • دلزدگی زناشویی پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 179-211]

 • دلزدگی زناشویی اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 23-40]

 • دموکراسی تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، 1358-1391) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 53-74]

 • دموکراسی سازمانی بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • دورة معاصر جایگاه زنان از دیدگاه ادیبان نواندیش مصر نوین [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 73-83]

 • دوره پهلوی اول مسئلۀ زن و زنانگی در روزنامة اطلاعات در دورة پهلوی اول(1320-1304ش) [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 231-254]

 • دورۀ پهلوی تأثیر سبک زندگی در سازمان فضایی معماری مسکونی در ایران (نمونه مورد مطالعه: آشپزخانه حد فاصل سال های 1304 تا 1357 ﻫ.ش) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 33-70]

 • دورۀ سلجوقیان نخستین زنِ مدیحه‎سرا کیست؟ [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 143-157]

 • دوگانگی فعال/ مرد تصویر: «حبسیه ای برای زن» (تصویر زنان حرم به مثابۀ بازتولید گفتمان مردسالار در عهد ناصری [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 123-146]

 • دوگانگی منفعل / زن تصویر: «حبسیه ای برای زن» (تصویر زنان حرم به مثابۀ بازتولید گفتمان مردسالار در عهد ناصری [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 123-146]

 • دیالکتیک مقایسه ی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک با زوج درمانی خودتنظیمی بر کاهش طلاق عاطفی زوجین در معرض طلاق [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 43-63]

 • دیدگاه‌های فمینیستی زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 107-132]

 • دیگری تحلیل مفهوم دیگری زنانه در سینمای اصغر فرهادی از منظر آرای امانوئل لویناس [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 125-145]

 • دین نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • دین‌داری تأثیر دین‌داری در گرایش دختران به فرار از منزل [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 83-114]

 • دیه نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 85-107]

 • دیه سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 109-136]

ذ

 • ذاکرة الجسد زبان و جنسیت در رمان "ذاکرة الجسد" نوشته احلام مستغانمی [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 17-45]

 • ذکورت جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 63-84]

 • ذهن مناسبات مکانی و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی: تناظر دنیای ذهنی و دنیای عینی در رمان طوبی و معنای شب [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 47-65]

 • ذهن آگاهی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و ذهن آگاهی براندیشه پردازی خودکشی زنان افسرده [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 1-23]

 • ذهن آگاهی اثربخشی ذهن آگاهی با رویکرد شناختی بر دشواری های تنظیم هیجانی و تاب آوری زنان ‏مطلقه شهر تهران [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 25-42]

ر

 • رابطه با جنس مخالف تجربه دختران نوجوان از رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • رابطۀ صمیمانه بررسی الگوی رابطۀ صمیمانة همسران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 163-187]

 • رابطۀ میان همسران بررسی الگوی رابطۀ صمیمانة همسران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 163-187]

 • رازداری بررسی تطبیقی مسئلۀ رازداری در اهدای گامت و جنین [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 53-77]

 • راز شهرزاد زن در نمایش‎نامه‎های تراژدی زینب و راز شهرزاد اثر نویسندۀ یمنی، علی احمد با کثیر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 101-115]

 • رازوری خوانش اثر"رازوری زنانه" بتی فریدان با بهره گیری از روش کیفی نظریه مبنایی استراوس و کوربین [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 169-180]

 • راهبرد آسیب شناسی پیامد اخلاقی فمینسم درغرب و بازتاب آن درنهاد خانواده [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-115]

 • راهبرد اقدام مثبت تجربه‌ی زیسته‌ نمایندگان زن از راهبرد اقدام مثبت در افغانستان (مطالعه‌ی پدیدار شناختی). [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • راهبردهای حل تعارض نقش میانجی‌گری نشخوار خشم در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و راهبردهای حل تعارض در زنان در آستانه طلاق [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • راهکار بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 11-37]

 • رجال تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 41-63]

 • رجال بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • رسالت بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • رسالت مادری نگره مقاصد شرعی و رسالت مادری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 117-141]

 • رسانه بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی با نگاه کلیشه جنسیت [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 59-76]

 • رسانه‌های آموزشی نیازسنجی زنان آموزشیار شاغل در مراکز یاد گیری محلی با تاکید برارزیابی مهارت های آموزشی، شغلی و زندگی آنها [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 25-51]

 • رسانه‌های ارتباط جمعی بررسی رابطة جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی زنان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 161-185]

 • رسانه‌های ارتباط جمعی تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان دختران و زنان شهر تبریز [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 29-50]

 • رسانه های جدید ارتباطی تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های اجتماعی- فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • رسانه‌های جمعی مطالعۀ میزان اضطراب فیزیک اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: دختران دانش‌جوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 111-126]

 • رسانه‌های نوین تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌ های نوین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مقایسه هویت فرهنگی ملی و دینی زنان و مردان) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-32]

 • رضاشاه کشف حجاب در ایالت استرآباد (واکنش ها و پیامدها) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 37-66]

 • رضا عباسی نقش زن در نگاره‌های دوره صفوی با تاکید بر آثار رضا عباسی [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 97-121]

 • رضامندی زناشویی مقایسۀ منزلت‌های هویتی و رضامندی زناشویی بین متأهلین شاهد و غیرشاهد دانشجو در سطح شهرستان کرج [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 61-81]

 • رضایت از زندگی امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 133-155]

 • رضایتمندی از زندگی تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 73-97]

 • رضایتمندی زناشویی تعیین رابطة بین سبک‌های دل‌بستگی و رضایتمندی زناشویی با شاخص عملکرد جنسی در زنان [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 127-141]

 • رفتار زیست محیطی بررسی رابطه جنسیت با شهروندی زیست محیطی(مطالعه موردی مناطق3، 11 و 19تهران) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 1-18]

 • رفتار فرازناشویی طراحی و ساخت پرسش‌نامة نگرش به رفتار فرازناشویی [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • رفتار مصرف‌‌کننده سبک‌شناسی خرید زنان در صنعت پوشاک (مورد: زنان شهر تهران) [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 67-86]

 • رفسنجان شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائۀ راه‌بردهای توسعۀ مشارکت زنان در فرایند تولید محصول پستة شهرستان رفسنجان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 93-110]

 • رقابت‌پذیری اقتصادی بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در میان کشورهای منتخب خاورمیانه: با تأکید بر جایگاه ایران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-142]

 • رگرسیون چندکی تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 1-35]

 • رگرسیون لجستیک ارزیابی عوامل مؤثر در توان‌مندسازی زنان روستایی شهرستان اصفهان [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 1-27]

 • رمان کاوشی بر رمان "بدایة و نهایة"نجیب محفوظ بر اساس نقد فمینیستی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 132-152]

 • رمان اجتماعی بررسی و تحلیل سیر تاریخی سیمای خانواده در رمان فارسی از ابتدا تا دهۀ 50 [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 117-142]

 • رمان الجزایر زبان و جنسیت در رمان "ذاکرة الجسد" نوشته احلام مستغانمی [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 17-45]

 • رمان سیدات القمر واکاوی مفاهیم تربیتی فمینیسم در رمان "سیدات القمر" (دختران ماه) اثر جوخه حارثی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • رمان معاصر عربی بررسی و تبیین جایگاه زن در روایات نجیب الکیلانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-46]

 • رمان واقع‎گرا بررسی و تحلیل سیر تاریخی سیمای خانواده در رمان فارسی از ابتدا تا دهۀ 50 [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 117-142]

 • رها سنجش و سنخ‌شناسی طلاق عاطفی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 19-36]

 • روابط بررسی روابط همسران در فیلم های سینمایی ایران (1378-1388) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-24]

 • روابط اجتماعی تام مطالعه جامعه شناختی دروغ‌گویی در روابط بینا جنسی مورد زوج‌های تهران)1395-1396) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 87-116]

 • روابط بین جنسی مطالعه جامعه شناختی دروغ‌گویی در روابط بینا جنسی مورد زوج‌های تهران)1395-1396) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 87-116]

 • روابط جنسی زوجین مطالعه کیفی تابوها در نارضایتی جنسی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 69-90]

 • روابط فضایی تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • روابط و مناسبات خانوادگی بررسی و تحلیل سیر تاریخی سیمای خانواده در رمان فارسی از ابتدا تا دهۀ 50 [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 117-142]

 • روان‌شناسی نگره‌ای تطبیقی بر «مادری» در روان‌شناسی و ادبیات ادیان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 143-163]

 • روانشناسی فردی تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 135-167]

 • روانشناسی مثبت نگر مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 159-177]

 • روانشناسی و جرم شناسی تأثیر عوامل روانشناختی بر ارتکاب جرم و ضرورت توجه به آن در نظام های حقوقی و فرآیندهای قضائی (مطالعه و مقایسه زنان مجرم و سالم شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 69-85]

 • روایت پژوهی اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 135-171]

 • روایت‌شناسی روایت‌های بوم‌گرایانه از جهان‌بینی‌های زنانه (با تأکید بر آثار داستانی منیرو روانی‌پور و زویا پیرزاد) [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 49-62]

 • روح سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 109-136]

 • روحانی تحلیل بازنمایی زن در گفتمان اعتدال: تحلیل گفتمانیِ سخنرانی‌های حسن روحانی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 27-48]

 • روح بزرگ خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 167-191]

 • روزنامه‌اطلاعات مسئلۀ زن و زنانگی در روزنامة اطلاعات در دورة پهلوی اول(1320-1304ش) [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 231-254]

 • روستا و نظام آموزشی روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 49-70]

 • روش الکایر و فوستر ارزیابی عوامل مؤثر در توان‌مندسازی زنان روستایی شهرستان اصفهان [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 1-27]

 • روش برترین پیشنهاد از راه‌حل ایدئال بررسی سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 89-109]

 • روش پروبیت بررسی الگوی مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار "با تمرکز بر ویژگیهای فردی و خصوصیات خانوار" [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 107-131]

 • روش تحقیق آمیخته سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته) [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 193-219]

 • روش کیفی بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-138]

 • روش کیفی تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین‌فردی (مطالعة کیفی) [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 99-125]

 • روش کیفی خوانش اثر"رازوری زنانه" بتی فریدان با بهره گیری از روش کیفی نظریه مبنایی استراوس و کوربین [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 169-180]

 • روش گشتاورهای تعمیم یافته رفع تورش انتخاب نمونه و درونزایی متغیر دستمزد در برآورد عرضه نیروی کار زنان متاهل [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 95-115]

 • روش‌های پژوهش بررسی روش‌شناسی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزة زن و خانواده (1379-1390) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 23-50]

 • رویه سنجش رویه نوین قضایی در پرونده‌های تجاوز جنسی در پرتو آموزه‌های عدالت ترمیمی: الگوی «وضعیت موجود+» مطالعه موردی دادگاه کیفری یک تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ریسک تجاری نقش جنسیت مدیران ارشد شرکتبر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطیبا تأکید بر ریسک تجاری و مالی [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 37-60]

 • ریسک مالی نقش جنسیت مدیران ارشد شرکتبر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطیبا تأکید بر ریسک تجاری و مالی [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 37-60]

ز

 • زئوس مردسالاری اسطوره‏های یونان باستان و تأثیر آن در عصر روشنگری اروپا [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 47-58]

 • زاهدان مطالعه‌ی جرم‌شناختی خشونت علیه زنان در شهر زاهدان [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 1-28]

 • زبان متافیزیک فمینیستی ناممکنی که امکانی نو می‌زاید [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 111-147]

 • زبان زنانه – جنسیت بررسی زنانگی در شعر پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد، فاطمه راکعی ازنظر واژگان و معنا [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 47-67]

 • زبان عربی قرائت زن‌گرایانه از قرآن [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 51-71]

 • زبان غیرجنسیتی بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 115-134]

 • زن بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 11-37]

 • زن مطالعه تطبیقی حق حیات زن از دیدگاه اسلام و غرب (با تأکید بر اسناد بین‌المللی) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]

 • زن نقدی بر جایگاه زن در اندیشۀ غزالی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-100]

 • زن نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران «تحلیل محتوای پیام‎های بازرگانی شبکۀ سه سیما در مهر، آبان و آذر ماه سال 1391» [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-20]

 • زن وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 121-139]

 • زن جایگاه مهریة سنگین در آموزه‌های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 39-60]

 • زن مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت و غیرمعتاد [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 61-71]

 • زن نگاهی به موقعیت زنان ایران در دورة پهلوی از سال 1300 تا 1332 ش [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 59-82]

 • زن بررسی تطبیقی تصویر زن در ادب فارسی و نگاره‌های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 139-162]

 • زن بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 17-34]

 • زن سیمای زن در آیینة شعر حافظ [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 45-62]

 • زن حضور مادرانه زنان در قدرت و سیاست [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 121-141]

 • زن نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 85-107]

 • زن نقش زن در نگاره‌های دوره صفوی با تاکید بر آثار رضا عباسی [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 97-121]

 • زن تأثیر سبک زندگی در سازمان فضایی معماری مسکونی در ایران (نمونه مورد مطالعه: آشپزخانه حد فاصل سال های 1304 تا 1357 ﻫ.ش) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 33-70]

 • زن تحلیل تحول تاریخی گفتمان های زیبایی و تاثیر آن بر حیات زن ایرانی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-20]

 • زن بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 165-191]

 • زن جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای در دورۀ قاجار [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • زنا اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 161-183]

 • زنان جُستاری بر وضعیّت بانوان در عراق [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-72]

 • زنان کارآفرینی زنان دانشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 72-106]

 • زنان امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 133-155]

 • زنان عوامل نفوذ تحریف در فرهنگ اسلامی و تأثیر آن بر تنزل جایگاه زن [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 23-47]

 • زنان مسئلۀ زن در نگرش خبرگان قانون اساسی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 49-69]

 • زنان تحلیل موضوعی تفاوت‎های ارتباطی زنان و مردان مورد مطالعه: مجموعۀ صنعتی انتخاب1 [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 95-117]

 • زنان رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 83-110]

 • زنان مطالعة جامعه‌‌شناختی انگیزۀ زنان از گرایش به جراحی‌‌های زیبایی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-22]

 • زنان زنان و محیط زیست: از اسطوره‌های دیروز تا گام‌های امروز «تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان مستقل، وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها، همایش‌ها» [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 23-35]

 • زنان نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی شبکة اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-59]

 • زنان جایگاه زنان از دیدگاه ادیبان نواندیش مصر نوین [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 73-83]

 • زنان بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه کشور، پیرامون دستیابی به عدالت جنسیتی با تاکید بر وضعیت آموزش عالی زنان در ایران و مقایسه آن با وضعیت جهانی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 97-130]

 • زنان بررسی مسائل زنان‌ ایرانی از پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی‌ از نگاه سفرنامه‌نویسان خارجی [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 23-46]

 • زنان سبک‌شناسی خرید زنان در صنعت پوشاک (مورد: زنان شهر تهران) [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 67-86]

 • زنان بررسی ارتباط هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آن‌ها به حقوق زوجین [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 103-122]

 • زنان اهمیت‌سنجی شاخص‎های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان مطالعة موردی: شهر زابل [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 51-72]

 • زنان ارزیابی عملکرد بوستان‌های زنان در ارتقای عدالت جنسیتی در شهرهای اسلامی نمونة موردی: بوستان مادر آزادگان، منطقة 15 شهر تهران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 45-61]

 • زنان خشونت جنسی در خانواده: یک پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 35-59]

 • زنان شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 21-39]

 • زنان تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 41-63]

 • زنان تبیین نگرش زنان نسبت به اقتدارگرایی مردانه با استفاده از مدل پیر بوردیو (مطالعه موردی: طایفه‌ی دهبالایی شهر ایلام) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 117-146]

 • زنان عوامل مؤثر بر توانمندشدن زنان نخبه‌ی سیاسی (مورد مطالعاتی: زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 101-127]

 • زنان کنش اجتماعی زنان در جنگ جهانی اول و دستاوردهای آنان پس از جنگ در غرب(با تاکید بر حق رای زنان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 151-179]

 • زنان تأثیر عوامل روانشناختی بر ارتکاب جرم و ضرورت توجه به آن در نظام های حقوقی و فرآیندهای قضائی (مطالعه و مقایسه زنان مجرم و سالم شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 69-85]

 • زنان بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 115-140]

 • زنان نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت‌ زن‌ به سیره ، اصل وإجماع [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 141-160]

 • زنان ردّپای زنانی دیرسال تر از مردان در روابط زناشویی، در ادبیات کلاسیک داستانی ایران [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 63-76]

 • زنان عرفان و آزادی تفکر عرفانی زنانه در قرون وسطی و پیدایی جنبشهای زنانه‌نگر معاصر [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 1-26]

 • زنان رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]

 • زنان تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 143-171]

 • زنان وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 1-21]

 • زنان رویکردی بر بایسته های اقدامات پلیس ایران در حوزه حمایت افتراقی از زنان قربانی خشونت جسمانی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 73-98]

 • زنان تحلیل بازنمایی زن در گفتمان اعتدال: تحلیل گفتمانیِ سخنرانی‌های حسن روحانی [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 27-48]

 • زنان اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 135-171]

 • زنان تجربه مشاوره اجباری بین متقاضیان طلاق توافقی در شهر تهران [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 83-112]

 • زنان بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان ) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 139-156]

 • زنان بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 115-138]

 • زنان طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 293-329]

 • زنان تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 3-32]

 • زنان جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 75-103]

 • زنان فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 107-136]

 • زنان تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • زنان اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • زنان بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زنان ساکن شهر تهران [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • زنان طرد زنان در فضای شهری [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • زنان جایگاه تقنینی نمایندگان زن در ادوار مجلس شورای اسلامی؛ نکاتی در مطالعه جنسیتی مشارکت سیاسی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • زنان آرایشگر سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته) [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 193-219]

 • زنان بختیاری بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان ایل بختیاری بر اساس آثار سفرنامه‌نویسان خارجی دورة قاجاریه [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 63-80]

 • زنان بزه‌دیده پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری مطالعة موردی دادگاه‌های کیفری مشهد 1392 [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 109-125]

 • زنان حرم‎سرا نقش زنان حرم‌سرا در اصلاحات دورۀ ناصری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 1-21]

 • زنان خانه‌دار بررسی تأثیر شبکه‌های‌اجتماعی بر نحوة گذران اوقات‌فراغت زنان خانه‌دار شهر قم [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 197-227]

 • زنان خانه دار بررسی میزان ونوع استفاده از پیام رسان های تلفن همراه هوشمند نزد زنان خانه دار تهران [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]

 • زنان خشونت‌دیده بحران کرونا و ضرورت تدوین قوانین جنسیت‌محور: حمایت از زنان خشونت‌دیده با رسمیت‌بخشی به «دفاع از دست دادن کنترل [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • زنان خیابانی اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش خودپنداره مثبت زنان خیابانی [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 123-134]

 • زنان دانشجو دکتری روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 35-61]

 • زنان دانشگاهی گذار از نظام ناشایستگی به سوی شایسته سالاری پژوهشی چند مقطعی در مورد وضعیت شغلی زنان دانشگاهی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 75-96]

 • زنان در آستانه طلاق نقش میانجی‌گری نشخوار خشم در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و راهبردهای حل تعارض در زنان در آستانه طلاق [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • زنان دیرسال ردّپای زنانی دیرسال تر از مردان در روابط زناشویی، در ادبیات کلاسیک داستانی ایران [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 63-76]

 • زنان روستایی ارزیابی عوامل مؤثر در توان‌مندسازی زنان روستایی شهرستان اصفهان [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 1-27]

 • زنان زندانی تبیین جامعه‌شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 1-35]

 • زنان زندانی- زندان زنان- بازپروری-ادغام اجتماعی- عدالت کیفری بررسی وضعیت زنان زندانی و روشهای بازپروری آنها (مطالعه موردی زندانیان اراک در سال ۱۳۹۴) [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 67-93]

 • زنان سرپرست تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • زنان سرپرست خانوار بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-66]

 • زنان سرپرست خانوار تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردیو ارزیابی اثربخشی آن [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 135-167]

 • زنان سرپرست خانوار زنان مطلقه و تجربه سرپرستی خانوار: یک پژوهش کیفی (نمونه موردی زنان مطلقه سرپرست خانوار شهر فارسان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 181-211]

 • زنان سرپرست خانوار مطالعة زنانه‌شدن فقر در ایران 1365 تا 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 113-142]

 • زنان سرپرست خانوار تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارندة ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیتۀ امداد کشور ایران درسال 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 199-229]

 • زنان شهر تهران طراحی و ساخت پرسش‌نامة نگرش به رفتار فرازناشویی [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • زنان صوفی – عشق نقش زنان صوفی در شکل گیری نظریه وحدت وجودی ابن عربی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 87-110]

 • زنان عشایر بررسی نقش زنان عشایر در حفظ و احیاء منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان چرام) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 157-177]

 • زنان کارگر بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 99-122]

 • زنانگی تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین‌فردی (مطالعة کیفی) [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 99-125]

 • زنانگی بازنمایی نقش جنسیتی در تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران در سال 1396 [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 21-35]

 • زنانگی بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • زنانگی فراشرعی نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه ی واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 111-139]

 • زنان متاهل بررسی الگوی مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار "با تمرکز بر ویژگیهای فردی و خصوصیات خانوار" [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 107-131]

 • زنان متهم پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری مطالعة موردی دادگاه‌های کیفری مشهد 1392 [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 109-125]

 • زنان مطلقه زنان مطلقه و تجربه سرپرستی خانوار: یک پژوهش کیفی (نمونه موردی زنان مطلقه سرپرست خانوار شهر فارسان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 181-211]

 • زنان مطلقه تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]

 • زنانه شدن فضاهای شهری زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 107-132]

 • زنانه شدن مهاجرت علل و پیامدهای زنانه شدن مهاجرت بین المللی در پرتو امنیت انسانی با تاکید بر حقوق بین الملل: چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 85-120]

 • زنان و توسعه پایدار بنگاه‌های کسب و کار زنان و نقش آنان بر توسعه پایدار در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 133-156]

 • زنان و دختران تأثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایة فرهنگی در مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 73-97]

 • زنان یائسه بررسی بدعملکردی جنسی و سلامت روان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان یائسه، نابارور و معتاد [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 1-15]

 • زنان یتیم آیة تعدد زوجات، حکمی مطلق یا مشروط؟ [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 93-117]

 • زنای همسر اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 161-183]

 • زند نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • زن در سنّت اسلامی مریم؛ زنی در مقام ولایت یا نبوت؟ بازخوانی داستان مریم در قرآن و تقابل آن با تفسیر مرد محورانه از این داستان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 1-27]

 • زندگی اجتماعی و فرهنگی بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان ایل بختیاری بر اساس آثار سفرنامه‌نویسان خارجی دورة قاجاریه [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 63-80]

 • زندگی روزمره تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]

 • زن ستیزی ورود زنان فیلسوف از حاشیه به مرکز؛ تاملی بر راهبردهای زنانه‌نگرِ بازخوانیِ تاریخ فلسفه غرب [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 143-168]

 • زن سرپرست خانوار ارزیابی جامعه شناختی ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعی در بین زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهرتهران) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 69-86]

 • زن شاعر نخستین زنِ مدیحه‎سرا کیست؟ [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 143-157]

 • زن و زنانگی مسئلۀ زن و زنانگی در روزنامة اطلاعات در دورة پهلوی اول(1320-1304ش) [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 231-254]

 • زن و هویت فردی تصویر: «حبسیه ای برای زن» (تصویر زنان حرم به مثابۀ بازتولید گفتمان مردسالار در عهد ناصری [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 123-146]

 • زوج اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 61-84]

 • زوج شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 21-39]

 • زوج درمانی به روش شناختی- رفتاری اثربخشی زوج درمانی به روش شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]

 • زوج‌درمانی شناختی مک کی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی مک کی و طرح‌واره درمانی بر تکانشگری و بهبود عملکرد رابطه در زوجین دارای تعارض زناشویی شهر قم [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • زوج‌درمانی هیجان‌مدار اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 23-40]

 • زوجه خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 1-20]

 • زوجه غیرمدخوله اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 161-183]

 • زوجین مقایسه ی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک با زوج درمانی خودتنظیمی بر کاهش طلاق عاطفی زوجین در معرض طلاق [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 43-63]

 • زوجین اثربخشی بسته تلفیقی مهارت‌های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 3-19]

 • زوجین متعارض اثربخشی زوج درمانی به روش شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]

 • زوجین نابارور اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-18]

 • زویا پیرزاد روایت‌های بوم‌گرایانه از جهان‌بینی‌های زنانه (با تأکید بر آثار داستانی منیرو روانی‌پور و زویا پیرزاد) [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 49-62]

 • زیبایی تحلیل تحول تاریخی گفتمان های زیبایی و تاثیر آن بر حیات زن ایرانی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-20]

 • زیرساخت‌های زبانی زنانه‌سرایی در شعر عربی، روندی نوظهور با پیشینه‌ای کم‌رنگ (با تکیه بر دیدگاه‌های نقدی عبدالله غذامی) [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 23-45]

 • زیست‌بوم روایت‌های بوم‌گرایانه از جهان‌بینی‌های زنانه (با تأکید بر آثار داستانی منیرو روانی‌پور و زویا پیرزاد) [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 49-62]

ژ

 • ژاپن سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 109-136]

 • ژاله قائم‌مقامی شعر ژاله قائم‌مقامی و دفاع از حقوق زنان [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 147-161]

س

 • سؤ مصرف مواد اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 135-171]

 • ساختار ذوزنقه ای گذار از نظام ناشایستگی به سوی شایسته سالاری پژوهشی چند مقطعی در مورد وضعیت شغلی زنان دانشگاهی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 75-96]

 • ساختار هرمی گذار از نظام ناشایستگی به سوی شایسته سالاری پژوهشی چند مقطعی در مورد وضعیت شغلی زنان دانشگاهی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 75-96]

 • ساختمان ذهنی تبیین نگرش زنان نسبت به اقتدارگرایی مردانه با استفاده از مدل پیر بوردیو (مطالعه موردی: طایفه‌ی دهبالایی شهر ایلام) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 117-146]

 • ساربان‌سرگردان تحلیل جامعه شناختی خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن مورد مطالعه رمان های سیمین دانشور [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 77-100]

 • ساره تفاسیر فمینیستی از فصل شانزدهم سِفر پیدایش از کتاب مقدس و نقد آن (داستان ازدواج حضرت ابراهیم (ع) با هاجر) [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 127-141]

 • سازگاری اجتماعی رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری و کمال‌گرایی مادران با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 139-162]

 • سازگاری اجتماعی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 117-139]

 • سازگاری زناشویی رابطه انتظار از ازدواج و تحمل پریشانی با سازگاری زناشویی زنان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]

 • سازگاری عاطفی رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری و کمال‌گرایی مادران با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 139-162]

 • سازمان سنجش آموزش کشور طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 293-329]

 • سازوکار ترمیمی سنجش رویه نوین قضایی در پرونده‌های تجاوز جنسی در پرتو آموزه‌های عدالت ترمیمی: الگوی «وضعیت موجود+» مطالعه موردی دادگاه کیفری یک تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ساسانی حجاب در ایران باستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 111-125]

 • سبب شناسی سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته) [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 193-219]

 • سبک دلبستگی اضطرابی نقش میانجی‌گری نشخوار خشم در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و راهبردهای حل تعارض در زنان در آستانه طلاق [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • سبک زندگی نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران «تحلیل محتوای پیام‎های بازرگانی شبکۀ سه سیما در مهر، آبان و آذر ماه سال 1391» [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-20]

 • سبک زندگی موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 75-91]

 • سبک زندگی زنان و سبک زندگی؛ مطالعه ارزش‌های محوری در صفحات زن نوشته اینستاگرامی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 147-172]

 • سبک زندگی تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • سبک زندگی ارائه مدل مطلوب و چشم انداز آتی تغییرات سبک زندگی خانواده با ورود فناوریهای نوین ارتباطی در شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 3-38]

 • سبک‌‌شناسی خرید سبک‌شناسی خرید زنان در صنعت پوشاک (مورد: زنان شهر تهران) [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 67-86]

 • سبک‌های حل تعارض طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی: نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 131-149]

 • سبک‌های دل‌بستگی تعیین رابطة بین سبک‌های دل‌بستگی و رضایتمندی زناشویی با شاخص عملکرد جنسی در زنان [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 127-141]

 • سبکهای هویت پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396 [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 43-68]

 • سبک هویت اجتنابی/ سردرگم مقایسة سبک‌های هویتی در میان زنان متعهد و غیرمتعهد شهر تهران [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 37-50]

 • سپیده کاشانی انتقاد در شعر شاعران زن پس از انقلاب (فاطمه راکعی و سپیده کاشانی) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 1-21]

 • سرمایة اجتماعی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایة فرهنگی در مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 73-97]

 • سرمایة فرهنگی بررسی فرهنگ حجاب و عفاف و نگرش به آن در بین دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های استان ایلام [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 51-73]

 • سرمایة فرهنگی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایة فرهنگی در مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 73-97]

 • سرمایه اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای سلامت اجتماعی زنان شهر یزد [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 1-20]

 • سرمایه انسانی تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 1-35]

 • سرمایه روان شناختی بررسی کارآمدی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • سرمایه روانشناختی بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • سرمایه های اجتماعی تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • سرمایه های روانشناختی تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • سرمایۀ اجتماعی‌ بررسی عوامل مؤثر در سرمایۀ اجتماعی ایرانیان با تأکید بر تفاوت‌های جنسیتی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 115-139]

 • سرهنگ حکیمی کشف حجاب در ایالت استرآباد (واکنش ها و پیامدها) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 37-66]

 • سطوح عالی موانع ارتقای زنان شاغل در بانک‌های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 1-17]

 • سفرنامه بررسی مسائل زنان‌ ایرانی از پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی‌ از نگاه سفرنامه‌نویسان خارجی [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 23-46]

 • سفرنامه‌نویسان خارجی بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان ایل بختیاری بر اساس آثار سفرنامه‌نویسان خارجی دورة قاجاریه [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 63-80]

 • سقط جنین بررسی تطبیقی سقط جنین در قانون مجازات ایران و قانون مجازات روسیه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 85-114]

 • سقط جنین سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 109-136]

 • سکسوالیته بازخوانی انتقادی مفهوم جنسیت و مرزهای تن در کتاب تأدیب النسوان [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 101-129]

 • سلامت اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای سلامت اجتماعی زنان شهر یزد [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 1-20]

 • سلامت روان امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 133-155]

 • سلامت روان بررسی بدعملکردی جنسی و سلامت روان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان یائسه، نابارور و معتاد [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 1-15]

 • سلامت روان بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی مادران با سلامت روان و میزان خلاقیت فرزندان دختر [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 101-122]

 • سلامت روانی بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با بهداشت روانی خانواده؛ مطالعه موردی: خانواده‌های ساکن شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]

 • سلامت عمومی بررسی رابطة سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1392-1393 [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 127-154]

 • سلامتی و بقا بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در میان کشورهای منتخب خاورمیانه: با تأکید بر جایگاه ایران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-142]

 • سلطۀ مردانه تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 227-256]

 • سنت تحلیل تحول تاریخی گفتمان های زیبایی و تاثیر آن بر حیات زن ایرانی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-20]

 • سنت‌زدایی مطالعة جامعه‌شناختی انتظارات زنان جوان از همسرانشان: ارائة نظریه‌ای زمینه‌ای [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 1-23]

 • سندپژوهی "کنش های معنادار" و" پیامدهای نهان کسب حقوق" بر اساس شروط ضمن عقد زنان درنکاحنامه های دوره قاجار [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 67-91]

 • سنّ زنان ردّپای زنانی دیرسال تر از مردان در روابط زناشویی، در ادبیات کلاسیک داستانی ایران [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 63-76]

 • سن مطلوب ازدواج نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 1-21]

 • سهمیه‌بندی جنسیتی تحلیل رشد فزاینده پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی ایران: دستاوردها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 39-64]

 • سواد رسانه ای مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 99-114]

 • سوبژکتیویته معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • سوژه‌بودگی تحلیل جامعه شناختی خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن مورد مطالعه رمان های سیمین دانشور [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 77-100]

 • سوژۀ زنانه تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 227-256]

 • سیادت و جنسیت سیادت و جنسیت بررسی مفهوم سیادت در دو نسخۀ خطی نویافته [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 1-18]

 • سیاست حضور مادرانه زنان در قدرت و سیاست [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 121-141]

 • سیاست درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • سیاست اجتماعی تبیین الگوهای سیاستی و تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران درحوزة «مادری/ اشتغال» [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 37-64]

 • سیاست ارزشگذاری ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • سیاست جنایی قضائی ظرفیت سنجی لایحه قضایی «تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در تحکیم حق سلامت کودکان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 91-109]

 • سیاست‌گذاری موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 75-91]

 • سیاست گذاری آموزشی تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 41-72]

 • سیاست های مهاجرت علل و پیامدهای زنانه شدن مهاجرت بین المللی در پرتو امنیت انسانی با تاکید بر حقوق بین الملل: چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 85-120]

 • سیداحمد علوی عاملی سیادت و جنسیت بررسی مفهوم سیادت در دو نسخۀ خطی نویافته [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 1-18]

 • سیدحسین مجتهد کرکی سیادت و جنسیت بررسی مفهوم سیادت در دو نسخۀ خطی نویافته [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 1-18]

 • سیره نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت‌ زن‌ به سیره ، اصل وإجماع [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 141-160]

 • سینما بررسی روابط همسران در فیلم های سینمایی ایران (1378-1388) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-24]

 • سینمای فرهادی تحلیل مفهوم دیگری زنانه در سینمای اصغر فرهادی از منظر آرای امانوئل لویناس [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 125-145]

ش

 • شاخص اشتغال مقایسة تطبیقی شاخص‌های توسعة زنان در ایران و کشورهای همسایة آن [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 47-65]

 • شاخص امنیت احساس امنیت زنان در شهرهای توریستی با تأکید بر طراحی شهری [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 81-102]

 • شاخص توان‌مندسازی مقایسة تطبیقی شاخص‌های توسعة زنان در ایران و کشورهای همسایة آن [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 47-65]

 • شاخص توسعة انسانی مقایسة تطبیقی شاخص‌های توسعة زنان در ایران و کشورهای همسایة آن [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 47-65]

 • شاخص عملکرد جنسی تعیین رابطة بین سبک‌های دل‌بستگی و رضایتمندی زناشویی با شاخص عملکرد جنسی در زنان [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 127-141]

 • شاخص کالبدی احساس امنیت زنان در شهرهای توریستی با تأکید بر طراحی شهری [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 81-102]

 • شاخص نابرابری جنسیتی مقایسة تطبیقی شاخص‌های توسعة زنان در ایران و کشورهای همسایة آن [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 47-65]

 • شاخص‌های بازار کار بررسی سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت در ایران [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 89-109]

 • شاخص‌های زیستی تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • شادکامی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و حمایت بین فردی با شادکامی در میان دانشجویان زن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 181-198]

 • شارلوت گیلمن تأثیر هویت جنسیتی در برداشت از متن [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 1-14]

 • شاهد مقایسۀ منزلت‌های هویتی و رضامندی زناشویی بین متأهلین شاهد و غیرشاهد دانشجو در سطح شهرستان کرج [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 61-81]

 • شبکة اجتماعی کفه مام نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی شبکة اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-59]

 • شبکه اجتماعی زنان نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای سلامت اجتماعی زنان شهر یزد [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 1-20]

 • شبکه‌های اجتماعی زنان و سبک زندگی؛ مطالعه ارزش‌های محوری در صفحات زن نوشته اینستاگرامی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 147-172]

 • شبکه‌های اجتماعی بررسی تأثیر شبکه‌های‌اجتماعی بر نحوة گذران اوقات‌فراغت زنان خانه‌دار شهر قم [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 197-227]

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی شبکة اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-59]

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 85-112]

 • شرایط ریاست جمهوری تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 41-63]

 • شرایط قاضی جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 63-84]

 • شرط تنصیف شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 21-39]

 • شرط ضمن عقد "کنش های معنادار" و" پیامدهای نهان کسب حقوق" بر اساس شروط ضمن عقد زنان درنکاحنامه های دوره قاجار [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 67-91]

 • شرع نگره مقاصد شرعی و رسالت مادری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 117-141]

 • شعر سیمای زن در آیینة شعر حافظ [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 45-62]

 • شعر – معنا – واژگان بررسی زنانگی در شعر پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد، فاطمه راکعی ازنظر واژگان و معنا [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 47-67]

 • شعر انتقادی انتقاد در شعر شاعران زن پس از انقلاب (فاطمه راکعی و سپیده کاشانی) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 1-21]

 • شعر انقلاب انتقاد در شعر شاعران زن پس از انقلاب (فاطمه راکعی و سپیده کاشانی) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 1-21]

 • شعر زنان شعر ژاله قائم‌مقامی و دفاع از حقوق زنان [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 147-161]

 • شعر عربی زنانه‌سرایی در شعر عربی، روندی نوظهور با پیشینه‌ای کم‌رنگ (با تکیه بر دیدگاه‌های نقدی عبدالله غذامی) [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 23-45]

 • شعر مدحی نخستین زنِ مدیحه‎سرا کیست؟ [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 143-157]

 • شعر معاصر پارسی تحلیل مقایسه‌ای اشعار نازک‌الملائکه و فروغ فرخزاد از منظر نقد اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 41-58]

 • شعر معاصر عربی تحلیل مقایسه‌ای اشعار نازک‌الملائکه و فروغ فرخزاد از منظر نقد اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 41-58]

 • شفافیت بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • شفقت اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 117-139]

 • شفقت به خود اثربخشی زوج درمانی به روش شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-20]

 • شکاف جنسیتی تجزیه و تحلیل شکاف جنسیتی در کاربری اینترنت دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 127-148]

 • شکاف جنسیتی مطالعة زنانه‌شدن فقر در ایران 1365 تا 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 113-142]

 • شکاف دیجیتالی جنسیتی نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی شبکة اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-59]

 • شناخت تغییر الگوی تفاوت های جنسیتی در عملکرد شناختی؛ آیا شناخت در ایران به سمت زنانه شدن پیش می‌رود؟ [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 73-99]

 • شناختی- رفتاری اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • شناختی – رفتاری و تاب آوری مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 1-23]

 • شهادت زوج اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 161-183]

 • شهر زابل اهمیت‌سنجی شاخص‎های حکم‌روایی خوب شهری از دیدگاه زنان مطالعة موردی: شهر زابل [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 51-72]

 • شهرستان چرام بررسی نقش زنان عشایر در حفظ و احیاء منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان چرام) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 157-177]

 • شهروندی توازن حق‌های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 147-168]

 • شهروندی بررسی رابطه جنسیت با شهروندی زیست محیطی(مطالعه موردی مناطق3، 11 و 19تهران) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 1-18]

 • شورای شهر بازنمایی نقش جنسیتی در تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران در سال 1396 [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 21-35]

 • شیوه‌های فرزندپروری رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری و کمال‌گرایی مادران با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 139-162]

ص

 • صفویان نقش زن در نگاره‌های دوره صفوی با تاکید بر آثار رضا عباسی [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 97-121]

 • صفویه جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 75-103]

 • صفویه نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • صمیمیت بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زنان ساکن شهر تهران [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • صمیمیت زناشویی و تعارض زناشویی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 241-256]

 • صنعت پوشاک سبک‌شناسی خرید زنان در صنعت پوشاک (مورد: زنان شهر تهران) [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 67-86]

 • صنعت فرهنگ عوامل موثر بر گرایش دختران به مانکنیسم (مطالعه موردی: تاثیر عروسک باربی در میان سایر عوامل گرایش به مانکنیسم) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 19-45]

ط

 • طرح‌واره‌‌درمانی اثربخشی طرح‌واره‌‌درمانی تمثیلی در زنان دچار نشانگان افسرده‌خویی پس از طلاق (طرح تجربی تک موردی) [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 141-159]

 • طرح‌واره درمانی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی مک کی و طرح‌واره درمانی بر تکانشگری و بهبود عملکرد رابطه در زوجین دارای تعارض زناشویی شهر قم [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • طرحواره‌ درمانی گروهی اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش خودپنداره مثبت زنان خیابانی [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 123-134]

 • طرحواره درمانی هیجان محور مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 241-256]

 • طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت و غیرمعتاد [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 61-71]

 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی: نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 131-149]

 • طرد اجتماعی تبیین جامعه‌شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 1-35]

 • طلاق بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-66]

 • طلاق بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-138]

 • طلاق بسترهای اقتصادی موثر بر تصمیم گیری زوجین به طلاق؛ مطالعه موردی شهر تهران [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 117-145]

 • طلاق شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 21-39]

 • طلاق مطالعه کیفی تابوها در نارضایتی جنسی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 69-90]

 • طلاق اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 23-40]

 • طلاق بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زنان ساکن شهر تهران [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • طلاق توافقی تجربه مشاوره اجباری بین متقاضیان طلاق توافقی در شهر تهران [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 83-112]

 • طلاق خلع گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 65-83]

 • طلاق خلع جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • طلاق رجعی واکاوی مشروعیت شرط عدم رجوع از طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 29-44]

 • طلاق عاطفی سنجش و سنخ‌شناسی طلاق عاطفی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 19-36]

 • طلاق عاطفی مقایسه ی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک با زوج درمانی خودتنظیمی بر کاهش طلاق عاطفی زوجین در معرض طلاق [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 43-63]

 • طهارت مریم؛ زنی در مقام ولایت یا نبوت؟ بازخوانی داستان مریم در قرآن و تقابل آن با تفسیر مرد محورانه از این داستان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 1-27]

 • طوبی و معنای شب مناسبات مکانی و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی: تناظر دنیای ذهنی و دنیای عینی در رمان طوبی و معنای شب [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 47-65]

ظ

 • ظلم به زنان بررسی مسائل زنان‌ ایرانی از پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی‌ از نگاه سفرنامه‌نویسان خارجی [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 23-46]

ع

 • عادت‌‌واره بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-138]

 • عادت واره تبیین نگرش زنان نسبت به اقتدارگرایی مردانه با استفاده از مدل پیر بوردیو (مطالعه موردی: طایفه‌ی دهبالایی شهر ایلام) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 117-146]

 • عبدالله غذامی زنانه‌سرایی در شعر عربی، روندی نوظهور با پیشینه‌ای کم‌رنگ (با تکیه بر دیدگاه‌های نقدی عبدالله غذامی) [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 23-45]

 • عدالت بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • عدالت بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • عدالت آموزشی بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • عدالت ترمیمی نگرشی بر حکمیت و آیین خون بس در جرائم زنان در پرتو نظام عدالت کیفری ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • عدالت ترمیمی سنجش رویه نوین قضایی در پرونده‌های تجاوز جنسی در پرتو آموزه‌های عدالت ترمیمی: الگوی «وضعیت موجود+» مطالعه موردی دادگاه کیفری یک تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • عدالت جنسیتی نگاهی انتقادی بر فمینیسم اسلامی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن (مطالعه موردی: دانشجویان دختر مؤسسة آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 67-85]

 • عدالت جنسیتی بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه کشور، پیرامون دستیابی به عدالت جنسیتی با تاکید بر وضعیت آموزش عالی زنان در ایران و مقایسه آن با وضعیت جهانی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 97-130]

 • عدالت جنسیتی ارزیابی عملکرد بوستان‌های زنان در ارتقای عدالت جنسیتی در شهرهای اسلامی نمونة موردی: بوستان مادر آزادگان، منطقة 15 شهر تهران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 45-61]

 • عدالت کیفری سنجش رویه نوین قضایی در پرونده‌های تجاوز جنسی در پرتو آموزه‌های عدالت ترمیمی: الگوی «وضعیت موجود+» مطالعه موردی دادگاه کیفری یک تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • عدالت میان همسران آیة تعدد زوجات، حکمی مطلق یا مشروط؟ [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 93-117]

 • عده در غیر طلاق رجعی و وفات فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 23-45]

 • عراق جُستاری بر وضعیّت بانوان در عراق [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-72]

 • عرصه خصوصی تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • عرضه کار زنان متاهل رفع تورش انتخاب نمونه و درونزایی متغیر دستمزد در برآورد عرضه نیروی کار زنان متاهل [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 95-115]

 • عرفان عرفان و آزادی تفکر عرفانی زنانه در قرون وسطی و پیدایی جنبشهای زنانه‌نگر معاصر [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 1-26]

 • عروسک باربی عوامل موثر بر گرایش دختران به مانکنیسم (مطالعه موردی: تاثیر عروسک باربی در میان سایر عوامل گرایش به مانکنیسم) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 19-45]

 • عزت‌نفس و رضایت زناشویی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پسآسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجهشده با خیانت زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 53-71]

 • عشق تحولات خانواده و بازخوانی معنای عشق به منزله ی شورش در رهایی ( با تأکید بر فیلم «صحنه هایی از یک ازدواج»، ساخته اینگمار برگمان) [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 69-95]

 • عشق از «عشق واقعی» به «دوست داشتن منطقی»: یک مطالعه‌ی‌ پدیدارشناسانه ( تجربة‌ زیستة کنشگران متأهل شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • عشق بررسی ملاک‌های همسرگزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 173-198]

 • عشق ازدواجی از «عشق واقعی» به «دوست داشتن منطقی»: یک مطالعه‌ی‌ پدیدارشناسانه ( تجربة‌ زیستة کنشگران متأهل شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • عشق تغییرپذیر از «عشق واقعی» به «دوست داشتن منطقی»: یک مطالعه‌ی‌ پدیدارشناسانه ( تجربة‌ زیستة کنشگران متأهل شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • عشق در رابطة زناشویی بررسی الگوی رابطۀ صمیمانة همسران [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 163-187]

 • عصر تیموری بررسی جایگاه اجتماعی بانوان با تأکید بر پوشش بانوان در نگاره‌های عصر تیموری [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 1-33]

 • عصر صفوی سیادت و جنسیت بررسی مفهوم سیادت در دو نسخۀ خطی نویافته [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 1-18]

 • عصر مشروطه شعر ژاله قائم‌مقامی و دفاع از حقوق زنان [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 147-161]

 • عَضْل گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 65-83]

 • عفاف بررسی فرهنگ حجاب و عفاف و نگرش به آن در بین دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های استان ایلام [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 51-73]

 • عفاف و حجاب چالش‌های عصری و ضرورت واکاوی عفاف و حجاب در آیینۀ مقاصد و اصول شرعی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 103-131]

 • عقلانیت مادرانه فرایند عشق در رویکردهای زنانه نگر به فلسفه دین و الهیات [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 27-52]

 • عقل مذکر ورود زنان فیلسوف از حاشیه به مرکز؛ تاملی بر راهبردهای زنانه‌نگرِ بازخوانیِ تاریخ فلسفه غرب [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 143-168]

 • علامه طباطبایی(ره) مساله‌گی جنسیت در اندیشه علامه طباطبایی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 53-70]

 • علت عده فلسفه حکم عده در غیر طلاق رجعی و وفات [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 23-45]

 • علقه‌ی زوجیت بررسی نهادهای حقوقی خانواده از منظر اخلاق اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 19-48]

 • علوم انسانی نقد و تحلیل روند تحقیقات و تألیفات در موضوع زنان در ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 157-183]

 • علوم انسانی تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده» [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 1-22]

 • علی احمد باکثیر زن در نمایش‎نامه‎های تراژدی زینب و راز شهرزاد اثر نویسندۀ یمنی، علی احمد با کثیر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 101-115]

 • عملکرد خانواده نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 101-131]

 • عملکرد خانواده پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396 [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 43-68]

 • عملکرد رابطه مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی مک کی و طرح‌واره درمانی بر تکانشگری و بهبود عملکرد رابطه در زوجین دارای تعارض زناشویی شهر قم [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • عهد جدید(انجیل) بازشناسی تحلیلی و مقایسه ای دایره ازدواج و همسرگزینی در متون دینی (مورد مطالعه:عهد عتیق و عهد جدید) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • عهد عتیق(تورات) بازشناسی تحلیلی و مقایسه ای دایره ازدواج و همسرگزینی در متون دینی (مورد مطالعه:عهد عتیق و عهد جدید) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • عوامل تعیین‌کننده عوامل مؤثر بر توانمندشدن زنان نخبه‌ی سیاسی (مورد مطالعاتی: زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 101-127]

 • عوامل زوجی شناسایی عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 25-51]

 • عوامل فردی شناسایی عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 25-51]

 • عوامل فرسایندۀ خانواده فراتحلیل مطالعات خانواده در زمینۀ عوامل مقوّم و عوامل فرسایندۀ خانوادۀ ایرانی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 1-39]

 • عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارندة ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیتۀ امداد کشور ایران درسال 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 199-229]

 • عوامل مقوّم خانواده فراتحلیل مطالعات خانواده در زمینۀ عوامل مقوّم و عوامل فرسایندۀ خانوادۀ ایرانی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 1-39]

غ

 • غزالی نقدی بر جایگاه زن در اندیشۀ غزالی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-100]

 • غیرشاهد مقایسۀ منزلت‌های هویتی و رضامندی زناشویی بین متأهلین شاهد و غیرشاهد دانشجو در سطح شهرستان کرج [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 61-81]

ف

 • فاحشه مبینه گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 65-83]

 • فاطمه راکعی انتقاد در شعر شاعران زن پس از انقلاب (فاطمه راکعی و سپیده کاشانی) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 1-21]

 • فراتحلیل فراتحلیل عوامل موثر بر خشونت علیه زنان [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]

 • فرازناشویی مقایسة سبک‌های هویتی در میان زنان متعهد و غیرمتعهد شهر تهران [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 37-50]

 • فردگرایی اهمیت فرزندآوری در جامعه فردگرا (مورد مطالعه شهر بجنورد) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • فرزندآوری اهمیت فرزندآوری در جامعه فردگرا (مورد مطالعه شهر بجنورد) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • فرزندپروری بررسی فرهنگ حجاب و عفاف و نگرش به آن در بین دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های استان ایلام [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 51-73]

 • فرسودگی زناشویی شناسایی عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 25-51]

 • فرسودگی شغلی بررسی رابطة سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1392-1393 [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 127-154]

 • فرکلاف زن در ضرب‌المثل‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 25-44]

 • فرهنگ تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌ های نوین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مقایسه هویت فرهنگی ملی و دینی زنان و مردان) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-32]

 • فرهنگ بصری تصویر: «حبسیه ای برای زن» (تصویر زنان حرم به مثابۀ بازتولید گفتمان مردسالار در عهد ناصری [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 123-146]

 • فرهنگ جاهلی عوامل نفوذ تحریف در فرهنگ اسلامی و تأثیر آن بر تنزل جایگاه زن [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 23-47]

 • فرهنگ عامّه بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه‌های عامیانه کرمان(براساس رویکرد فمینیسم اگزستنسیالیسم و کمونیسم) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 77-99]

 • فروغ فرخزاد تحلیل مقایسه‌ای اشعار نازک‌الملائکه و فروغ فرخزاد از منظر نقد اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 41-58]

 • فساد مالی فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 65-81]

 • فسخ نکاح جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • فشار روانی پس‌آسیبی بحران کرونا و ضرورت تدوین قوانین جنسیت‌محور: حمایت از زنان خشونت‌دیده با رسمیت‌بخشی به «دفاع از دست دادن کنترل [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • فضاهای امن زنان احساس امنیت زنان در شهرهای توریستی با تأکید بر طراحی شهری [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 81-102]

 • فضای سایبر شناسایی و تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 105-131]

 • فضای سایبری واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

 • فضای شهری ارزیابی عملکرد بوستان‌های زنان در ارتقای عدالت جنسیتی در شهرهای اسلامی نمونة موردی: بوستان مادر آزادگان، منطقة 15 شهر تهران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 45-61]

 • فضای شهری طرد زنان در فضای شهری [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • فضای مجازی بررسی نقش اینترنت در ارتقای جایگاه زنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-109]

 • فضای مجازی نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی شبکة اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-59]

 • فضای مجازی زنان و سبک زندگی؛ مطالعه ارزش‌های محوری در صفحات زن نوشته اینستاگرامی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 147-172]

 • فضای مجازی تجربه دختران نوجوان از رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • فضیلت اخلاقی رویکردی برنهادینه سازی حیا و اخلاق عمومی در پرتو نظریه‌ی «کمال گرایی کیفری» [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 87-114]

 • فقر وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 121-139]

 • فقر زنانه مطالعة زنانه‌شدن فقر در ایران 1365 تا 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 113-142]

 • فقه نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 85-107]

 • فقه امامی بررسی انتقادی قانون کودک همسری بر مبنای قرآن [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 141-163]

 • فقه امامیه سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 109-136]

 • فقه شیعه درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • فقهی بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 115-140]

 • فلات زیستی ارزیابی و تحلیل تاثیر فلات شغلی در استرس شغلی زنان (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد در منطقه 6 شهر تهران) [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 23-45]

 • فلات ساختاری ارزیابی و تحلیل تاثیر فلات شغلی در استرس شغلی زنان (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد در منطقه 6 شهر تهران) [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 23-45]

 • فلات شغلی ارزیابی و تحلیل تاثیر فلات شغلی در استرس شغلی زنان (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد در منطقه 6 شهر تهران) [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 23-45]

 • فلات محتوایی ارزیابی و تحلیل تاثیر فلات شغلی در استرس شغلی زنان (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد در منطقه 6 شهر تهران) [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 23-45]

 • فلسفة دین فرایند عشق در رویکردهای زنانه نگر به فلسفه دین و الهیات [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 27-52]

 • فلسفه زنانه‌نگر ورود زنان فیلسوف از حاشیه به مرکز؛ تاملی بر راهبردهای زنانه‌نگرِ بازخوانیِ تاریخ فلسفه غرب [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 143-168]

 • فلسفه فمینیستی متافیزیک فمینیستی ناممکنی که امکانی نو می‌زاید [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 111-147]

 • فمینیستی کاوشی بر رمان "بدایة و نهایة"نجیب محفوظ بر اساس نقد فمینیستی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 132-152]

 • فمینیسم بررسی روابط همسران در فیلم های سینمایی ایران (1378-1388) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-24]

 • فمینیسم نگاهی انتقادی بر فمینیسم اسلامی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن (مطالعه موردی: دانشجویان دختر مؤسسة آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 67-85]

 • فمینیسم حضور مادرانه زنان در قدرت و سیاست [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 121-141]

 • فمینیسم عرفان و آزادی تفکر عرفانی زنانه در قرون وسطی و پیدایی جنبشهای زنانه‌نگر معاصر [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 1-26]

 • فمینیسم بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 71-85]

 • فمینیسم بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه‌های عامیانه کرمان(براساس رویکرد فمینیسم اگزستنسیالیسم و کمونیسم) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 77-99]

 • فمینیسم تحلیل گفتمان انتقادی در آثار محمود استادمحمد با رویکرد فمینیستی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 101-123]

 • فمینیسم واکاوی مفاهیم تربیتی فمینیسم در رمان "سیدات القمر" (دختران ماه) اثر جوخه حارثی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • فمینیسم اسلامی نگاهی انتقادی بر فمینیسم اسلامی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن (مطالعه موردی: دانشجویان دختر مؤسسة آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 67-85]

 • فمینیسم اسلامی قرائتی نو از قرآن با ره‌یافتی زن‌محور بررسی دیدگاه‌های آمنه ودود در کتاب قرآن و زن [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 123-146]

 • فناوریهای نوین ارتباطی ارائه مدل مطلوب و چشم انداز آتی تغییرات سبک زندگی خانواده با ورود فناوریهای نوین ارتباطی در شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 3-38]

 • فهم علل تفاوت تفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان از متون ثابت دینی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 141-169]

 • فیلترینگ اطلاعات مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 99-114]

 • فیلم صحنه‌هایی از یک ازدواج تحولات خانواده و بازخوانی معنای عشق به منزله ی شورش در رهایی ( با تأکید بر فیلم «صحنه هایی از یک ازدواج»، ساخته اینگمار برگمان) [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 69-95]

ق

 • قاجار بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان ایل بختیاری بر اساس آثار سفرنامه‌نویسان خارجی دورة قاجاریه [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 63-80]

 • قاجار بازخوانی انتقادی مفهوم جنسیت و مرزهای تن در کتاب تأدیب النسوان [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 101-129]

 • قاجار تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • قاضی آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق رفتارهای مجرمانه: مطالعه موردی پرونده های تجاوز جنسی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 123-150]

 • قانون خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 1-20]

 • قانون اساسی توازن حق‌های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 147-168]

 • قانون اساسی تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 41-63]

 • قانون اساسی بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • قانون اساسی ایران بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 17-34]

 • قانون حمایت خانواده نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینة مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 119-139]

 • قانون مجازات اسلامی بررسی تطبیقی سقط جنین در قانون مجازات ایران و قانون مجازات روسیه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 85-114]

 • قانون مجازات اسلامی نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 85-107]

 • قانون مجازات فدرال روسیه بررسی تطبیقی سقط جنین در قانون مجازات ایران و قانون مجازات روسیه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 85-114]

 • قدرت زن در ضرب‌المثل‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 25-44]

 • قدرت حضور مادرانه زنان در قدرت و سیاست [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 121-141]

 • قدرت درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • قدرت در خانواده الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده‌های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 112-137]

 • قدرت مدیرعامل مدیران زن و قدرت مدیرعامل [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 93-114]

 • قدرت نرم تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌ های نوین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مقایسه هویت فرهنگی ملی و دینی زنان و مردان) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-32]

 • قرآن درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • قرآن بررسی انتقادی قانون کودک همسری بر مبنای قرآن [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 141-163]

 • قرآن و زن قرائتی نو از قرآن با ره‌یافتی زن‌محور بررسی دیدگاه‌های آمنه ودود در کتاب قرآن و زن [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 123-146]

 • قرائت زنانه قرائت زن‌گرایانه از قرآن [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 51-71]

 • قربانی وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 1-21]

 • قربانیان رفتارهای غیراخلاقی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایة فرهنگی در مواجهۀ زنان با رفتارهای غیراخلاقی [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 73-97]

 • قرون وسطی عرفان و آزادی تفکر عرفانی زنانه در قرون وسطی و پیدایی جنبشهای زنانه‌نگر معاصر [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 1-26]

 • قسط آیة تعدد زوجات، حکمی مطلق یا مشروط؟ [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 93-117]

 • قصه غربت غربی «بکش زنت را»؛ خوانشی زنانه‌نگر از رساله‌های فلسفی- تمثیلی حی بن یقظان و قصه غربت غربی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 149-170]

 • قضاوت جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 63-84]

 • قضاوت نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت‌ زن‌ به سیره ، اصل وإجماع [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 141-160]

 • قضاوت زنان جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 63-84]

 • قوامیت تحلیل گفتمان تفاوت‌های جنسیتی در تفاسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 29-50]

 • قوانین تأثیر عوامل روانشناختی بر ارتکاب جرم و ضرورت توجه به آن در نظام های حقوقی و فرآیندهای قضائی (مطالعه و مقایسه زنان مجرم و سالم شهر اصفهان) [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 69-85]

 • قوانین بین‌المللی واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

 • قوانین ملی واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

ک

 • کارآفرینی کارآفرینی زنان دانشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 72-106]

 • کارآفرینی بنگاه‌های کسب و کار زنان و نقش آنان بر توسعه پایدار در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 133-156]

 • کارآفرینی رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 83-110]

 • کاربری اینترنت تجزیه و تحلیل شکاف جنسیتی در کاربری اینترنت دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 127-148]

 • کاردکرد هنجارهای سنتی الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده‌های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 112-137]

 • کارراهه شغلی طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 293-329]

 • کارگران صنعتی کنش اجتماعی زنان در جنگ جهانی اول و دستاوردهای آنان پس از جنگ در غرب(با تاکید بر حق رای زنان) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 151-179]

 • کاکیستوکراسی گذار از نظام ناشایستگی به سوی شایسته سالاری پژوهشی چند مقطعی در مورد وضعیت شغلی زنان دانشگاهی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 75-96]

 • کالاهای فرهنگی تبیین رابطة میزان نوگرایی و مصرف کالاهای فرهنگی مطالعة موردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1392- 1391 [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 171-188]

 • کالاهای فرهنگی بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 153-190]

 • کتاب‌شناسی جُستاری بر وضعیّت بانوان در عراق [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-72]

 • کتاب‌مقدس بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 115-134]

 • کتاب مقدس تفاسیر فمینیستی از فصل شانزدهم سِفر پیدایش از کتاب مقدس و نقد آن (داستان ازدواج حضرت ابراهیم (ع) با هاجر) [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 127-141]

 • کرامت مریم؛ زنی در مقام ولایت یا نبوت؟ بازخوانی داستان مریم در قرآن و تقابل آن با تفسیر مرد محورانه از این داستان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 1-27]

 • کراهت جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • کرمان بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه‌های عامیانه کرمان(براساس رویکرد فمینیسم اگزستنسیالیسم و کمونیسم) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 77-99]

 • کرمانشاه ظهور اربابان زن در غرب ایران؛ از مشروطه تا پایان پهلوی اول(1320ش-1285ش) مطالعه موردی: کرمانشاه [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 47-65]

 • کریستوا معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • کشاورزی ظهور اربابان زن در غرب ایران؛ از مشروطه تا پایان پهلوی اول(1320ش-1285ش) مطالعه موردی: کرمانشاه [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 47-65]

 • کشف حجاب کشف حجاب در ایالت استرآباد (واکنش ها و پیامدها) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 37-66]

 • کشور افغانستان تجربه‌ی زیسته‌ نمایندگان زن از راهبرد اقدام مثبت در افغانستان (مطالعه‌ی پدیدار شناختی). [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • کشورهای مسلمان و غیرمسلمان جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة مسلمان و غیرمسلمان (1995-2010) [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 155-178]

 • کفایت اجتماعی بررسی رابطة سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1392-1393 [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 127-154]

 • کلیدواژها: "عملکرد سازمانی " ارتباط طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با عملکرد سازمانی: نقش میانجی سکوت سازمانی و راهبردهای مقابله‌ای مدیران زن [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 113-127]

 • کلید واژه ها: پیشرفت شغلی طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 293-329]

 • کلیشه‌های جنسیتی بررسی رابطة جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی زنان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 161-185]

 • کلیشه‌های جنسیتی مطالعه‌ی جرم‌شناختی خشونت علیه زنان در شهر زاهدان [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 1-28]

 • کلیشه های جنسیتی تبیین ارتباط درک کلیشه های جنسیتی و درک کیفیت فضایی در دانش آموزان دختر(نمونه ی موردی مدارس متوسطه ی دوم در شهرستان بانه) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 65-104]

 • کمال‌گرایی رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری و کمال‌گرایی مادران با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 139-162]

 • کمال گرایی کیفری رویکردی برنهادینه سازی حیا و اخلاق عمومی در پرتو نظریه‌ی «کمال گرایی کیفری» [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 87-114]

 • کم‌میلی جنسی اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • کمیسیون جایگاه تقنینی نمایندگان زن در ادوار مجلس شورای اسلامی؛ نکاتی در مطالعه جنسیتی مشارکت سیاسی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • کنشگرایی سایبری الگوهای فعالیت‌ سایبری کنشگرایان حوزة زنان در ایران و نسبت آن با اکتیویسم در فضای واقعی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 33-58]

 • کنشگرایی عملگرا الگوهای فعالیت‌ سایبری کنشگرایان حوزة زنان در ایران و نسبت آن با اکتیویسم در فضای واقعی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 33-58]

 • کودک آهسته گام بررسی کارآمدی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • کودکان وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 1-21]

 • کودک همسری بررسی انتقادی قانون کودک همسری بر مبنای قرآن [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 141-163]

 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پسآسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجهشده با خیانت زناشویی [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 53-71]

 • کیفیت زندگی بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان ) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 139-156]

 • کیفیت فضایی معماری تبیین ارتباط درک کلیشه های جنسیتی و درک کیفیت فضایی در دانش آموزان دختر(نمونه ی موردی مدارس متوسطه ی دوم در شهرستان بانه) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 65-104]

 • کیمیای سعادت نقدی بر جایگاه زن در اندیشۀ غزالی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-100]

گ

 • گذار منزلتی مطالعة جامعه‌شناختی انتظارات زنان جوان از همسرانشان: ارائة نظریه‌ای زمینه‌ای [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 1-23]

 • گذشت اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 117-139]

 • گراندد تئوری ظهور اربابان زن در غرب ایران؛ از مشروطه تا پایان پهلوی اول(1320ش-1285ش) مطالعه موردی: کرمانشاه [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 47-65]

 • گرایشات تحصیلی زنان نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه علم و تکنولوژی در جهان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-132]

 • گرایش به جرم رابطه ویژگی‌های شخصیت و هوش هیجانی با گرایش به جرم در زنان زندانی 18 تا 40 ساله شهر تهران [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • گرایش به فرار تأثیر دین‌داری در گرایش دختران به فرار از منزل [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 83-114]

 • گرایش‌های فمینیستی نگاهی انتقادی بر فمینیسم اسلامی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن (مطالعه موردی: دانشجویان دختر مؤسسة آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 67-85]

 • گرفتار سنجش و سنخ‌شناسی طلاق عاطفی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 19-36]

 • گروه نارانان مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 159-177]

 • گفتمان تحلیل تحول تاریخی گفتمان های زیبایی و تاثیر آن بر حیات زن ایرانی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-20]

 • گفتمان بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 165-191]

 • گفتمان تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 227-256]

 • گفتمان نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • گفتمان قدرت زن به مثابة سوژة شناسا (تحلیلی از سینمای اصغر فرهادی) [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 59-87]

 • گفتمان های جنسیتی تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 41-72]

 • گناه اولی بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 71-85]

 • گیرندگان بررسی تطبیقی مسئلۀ رازداری در اهدای گامت و جنین [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 53-77]

ل

 • لذت گرایی تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های اجتماعی- فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • لوتر و کالون مصلحان پروتستان و نگرش به مسائل زنان و خانواده [دوره 12، شماره 37، 1400]

م

 • مؤلفه‌های افق ازدواج بررسی تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی گری مؤلفه های افق ازدواج در دانشجویان دختر مجرد تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-24]

 • ماد حجاب در ایران باستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 111-125]

 • مادة 1041قانون مدنی بررسی انتقادی قانون کودک همسری بر مبنای قرآن [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 141-163]

 • مادر نگره مقاصد شرعی و رسالت مادری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 117-141]

 • مادر نقدی بر جایگاه زن در اندیشۀ غزالی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-100]

 • مادر درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • مادرا بررسی کارآمدی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • مادرشدن کاوشی هستی‌شناسانه در پدیدة مادرشدن: نقش وجودی مادر در تببین مفاهیم وجودی آفرینش و مرگ [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 1-21]

 • مادری نگره‌ای تطبیقی بر «مادری» در روان‌شناسی و ادبیات ادیان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 143-163]

 • مادری زنان، مادری و شیردهی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-38]

 • مادری تبیین الگوهای سیاستی و تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران درحوزة «مادری/ اشتغال» [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 37-64]

 • مالکیت زمین ظهور اربابان زن در غرب ایران؛ از مشروطه تا پایان پهلوی اول(1320ش-1285ش) مطالعه موردی: کرمانشاه [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 47-65]

 • مالیخولیا مناسبات مکانی و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی: تناظر دنیای ذهنی و دنیای عینی در رمان طوبی و معنای شب [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 47-65]

 • مانکن عوامل موثر بر گرایش دختران به مانکنیسم (مطالعه موردی: تاثیر عروسک باربی در میان سایر عوامل گرایش به مانکنیسم) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 19-45]

 • ماهیت رجوع واکاوی مشروعیت شرط عدم رجوع از طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 29-44]

 • مبانی فقهی بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 17-34]

 • مبنای حقوق بررسی نهادهای حقوقی خانواده از منظر اخلاق اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 19-48]

 • متافیزیک متافیزیک فمینیستی ناممکنی که امکانی نو می‌زاید [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 111-147]

 • متافیزیک ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • متصل سنجش و سنخ‌شناسی طلاق عاطفی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 19-36]

 • متون دینی بازشناسی تحلیلی و مقایسه ای دایره ازدواج و همسرگزینی در متون دینی (مورد مطالعه:عهد عتیق و عهد جدید) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • مثبت اندیشی مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 1-23]

 • مجازات سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 109-136]

 • مجلس خبرگان قانون اساسی مسئلۀ زن در نگرش خبرگان قانون اساسی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 49-69]

 • مجلس شورای اسلامی تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، 1358-1391) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 53-74]

 • مجموعۀ صنعتی انتخاب تحلیل موضوعی تفاوت‎های ارتباطی زنان و مردان مورد مطالعه: مجموعۀ صنعتی انتخاب1 [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 95-117]

 • محاسبه‌پذیری تبیین رابطة میزان نوگرایی و مصرف کالاهای فرهنگی مطالعة موردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1392- 1391 [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 171-188]

 • محافظه‌کاری نقش جنسیت مدیران ارشد شرکتبر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطیبا تأکید بر ریسک تجاری و مالی [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 37-60]

 • محلات مخصوص و سلامت ترس از جرم در بانوان در فضاهای شهری نمونة موردی: محله‌های مخصوص و سلامت [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 85-108]

 • محمود استادمحمد تحلیل گفتمان انتقادی در آثار محمود استادمحمد با رویکرد فمینیستی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 101-123]

 • محیط زیست زنان و محیط زیست: از اسطوره‌های دیروز تا گام‌های امروز «تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان مستقل، وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها، همایش‌ها» [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 23-35]

 • محیط زیست بررسی رابطه جنسیت با شهروندی زیست محیطی(مطالعه موردی مناطق3، 11 و 19تهران) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 1-18]

 • محیط کار بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 99-122]

 • مخالفان اصلاحات نقش زنان حرم‌سرا در اصلاحات دورۀ ناصری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 1-21]

 • مداخلات مبتنی بر شواهد اثربخشی درمان حل مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی در بهبود مشکلات جنسی زوجین: (بررسی امکان‌سنجی، تدوین الگوی مفهومی و پیامدهای اولیه درمانی) [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 37-71]

 • مدافعان حقوق زن قرائت زن‌گرایانه از قرآن [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 51-71]

 • مدرن‌سازی نگاهی به موقعیت زنان ایران در دورة پهلوی از سال 1300 تا 1332 ش [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 59-82]

 • مدرنیته حضور مادرانه زنان در قدرت و سیاست [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 121-141]

 • مدرنیته متاخر اهمیت فرزندآوری در جامعه فردگرا (مورد مطالعه شهر بجنورد) [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • مدرنیسم تحلیل تحول تاریخی گفتمان های زیبایی و تاثیر آن بر حیات زن ایرانی [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-20]

 • مدل بومی تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارندة ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیتۀ امداد کشور ایران درسال 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 199-229]

 • مدل رضایت مشتری کانو ـ توسعۀ پایدار کاربرد مدل کانو به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‎وری مدیران زن آموزش‎و‎پرورش (مورد: آموزش‎و‎پرورش منطقۀ یک شهر تهران) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 71-93]

 • مدل ساختاری تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • مدل قوت‌های خانواده سنجش و سنخ‌شناسی طلاق عاطفی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 19-36]

 • مدیران زن کاربرد مدل کانو به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‎وری مدیران زن آموزش‎و‎پرورش (مورد: آموزش‎و‎پرورش منطقۀ یک شهر تهران) [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 71-93]

 • مدیران زن مدیران زن و قدرت مدیرعامل [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 93-114]

 • مدیریت بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 11-37]

 • مدیریت بدن تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان دختران و زنان شهر تبریز [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 29-50]

 • مدیریت خانواده تبیین جامعه‌شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 1-35]

 • مدیریت روابط) بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 153-190]

 • مراقبتی فرایند عشق در رویکردهای زنانه نگر به فلسفه دین و الهیات [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 27-52]

 • مراکز یاد گیری محلی نیازسنجی زنان آموزشیار شاغل در مراکز یاد گیری محلی با تاکید برارزیابی مهارت های آموزشی، شغلی و زندگی آنها [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 25-51]

 • مرد نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 85-107]

 • مردان خشونت جنسی در خانواده: یک پژوهش کیفی [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 35-59]

 • مردان تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 41-63]

 • مردانگی بازنمایی نقش جنسیتی در تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران در سال 1396 [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 21-35]

 • مردانگی بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • مردسالاری الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده‌های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 112-137]

 • مردسالاری بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 71-85]

 • مردسالاری بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 115-134]

 • مردم‌نگاری زنان، مادری و شیردهی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-38]

 • مردینگی تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین‌فردی (مطالعة کیفی) [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 99-125]

 • مرگ کاوشی هستی‌شناسانه در پدیدة مادرشدن: نقش وجودی مادر در تببین مفاهیم وجودی آفرینش و مرگ [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 1-21]

 • مرور نظام مند همبسته های پیش بین مصرف مواد در دختران نوجوان ایرانی [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • مریتوکراسی گذار از نظام ناشایستگی به سوی شایسته سالاری پژوهشی چند مقطعی در مورد وضعیت شغلی زنان دانشگاهی در ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 75-96]

 • مریم مریم؛ زنی در مقام ولایت یا نبوت؟ بازخوانی داستان مریم در قرآن و تقابل آن با تفسیر مرد محورانه از این داستان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 1-27]

 • مریم بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • مسئله‌گی مساله‌گی جنسیت در اندیشه علامه طباطبایی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 53-70]

 • مسئولیت‌پذیری اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • مسئولیت پذیری اجتماعی پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396 [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 43-68]

 • مسیحیت بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 71-85]

 • مشارکت بررسی رابطة جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی زنان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 161-185]

 • مشارکت شناسایی و تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 105-131]

 • مشارکت عوامل مؤثر بر توانمندشدن زنان نخبه‌ی سیاسی (مورد مطالعاتی: زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 101-127]

 • مشارکت اجتماعی بررسی نقش اینترنت در ارتقای جایگاه زنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 87-109]

 • مشارکت اقتصادی بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در میان کشورهای منتخب خاورمیانه: با تأکید بر جایگاه ایران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-142]

 • مشارکت اقتصادی مطالعة زنانه‌شدن فقر در ایران 1365 تا 1395 [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 113-142]

 • مشارکت اقتصادی بررسی الگوی مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار "با تمرکز بر ویژگیهای فردی و خصوصیات خانوار" [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 107-131]

 • مشارکت انتقادی بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 71-97]

 • مشارکت توده‌ای درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • مشارکت زنان نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه علم و تکنولوژی در جهان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-132]

 • مشارکت زنان شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائۀ راه‌بردهای توسعۀ مشارکت زنان در فرایند تولید محصول پستة شهرستان رفسنجان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 93-110]

 • مشارکت سیاسی بررسی رابطة جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی زنان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 161-185]

 • مشارکت سیاسی تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، 1358-1391) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 53-74]

 • مشارکت سیاسی مطالعۀ تطبیقی عوامل انفعال سیاسی زنان در مقایسه با مردان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 73-92]

 • مشارکت سیاسی جایگاه تقنینی نمایندگان زن در ادوار مجلس شورای اسلامی؛ نکاتی در مطالعه جنسیتی مشارکت سیاسی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • مشارکت نخبگان درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • مشاغل مردانه بررسی تجربة زیستة حضور زنان در مشاغل مردانه مطالعة موردی زنان آتش‌نشان و زنان رانندة تاکسی ون شهر تهران [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 19-44]

 • مشاوره ازدواج تجربه مشاوره اجباری بین متقاضیان طلاق توافقی در شهر تهران [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 83-112]

 • مشکلات جنسی اثربخشی درمان حل مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی در بهبود مشکلات جنسی زوجین: (بررسی امکان‌سنجی، تدوین الگوی مفهومی و پیامدهای اولیه درمانی) [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 37-71]

 • مصالح خانواده واکاوی مشروعیت شرط عدم رجوع از طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 29-44]

 • مصر جایگاه زنان از دیدگاه ادیبان نواندیش مصر نوین [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 73-83]

 • مصرف گرایی آسیب شناسی کارکرد تلفن همراه بر خانواده [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 133-158]

 • مصرف گرایی تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های اجتماعی- فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 71-99]

 • مصرف مواد همبسته های پیش بین مصرف مواد در دختران نوجوان ایرانی [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • مطالعات زنان موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 75-91]

 • مطبوعات ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (خانواده، زنان، ازدواج) در طنز احمد رجب، جلال عامر، حسین توفیق و ابوالقاسم حالت [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 179-211]

 • معادله ساختاری بنگاه‌های کسب و کار زنان و نقش آنان بر توسعه پایدار در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 133-156]

 • معلمان بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 139-160]

 • معلمان زن مدارس ابتدایی بررسی رابطة سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1392-1393 [دوره 7، شماره 15، 1395، صفحه 127-154]

 • معماری بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 11-37]

 • معماری مسکونی تأثیر سبک زندگی در سازمان فضایی معماری مسکونی در ایران (نمونه مورد مطالعه: آشپزخانه حد فاصل سال های 1304 تا 1357 ﻫ.ش) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 33-70]

 • معنای طلاق تغییردر نظام معنایی امر طلاق [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 135-164]

 • معیار افزایشی تعیین مجازات پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری مطالعة موردی دادگاه‌های کیفری مشهد 1392 [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 109-125]

 • مفاهیم تربیتی واکاوی مفاهیم تربیتی فمینیسم در رمان "سیدات القمر" (دختران ماه) اثر جوخه حارثی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • مفاهیم حساس نظری بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-138]

 • مقاصد نگره مقاصد شرعی و رسالت مادری [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 117-141]

 • مقاصد و اصول شرعی چالش‌های عصری و ضرورت واکاوی عفاف و حجاب در آیینۀ مقاصد و اصول شرعی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 103-131]

 • مقالة علمی ـ پژوهشی تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده» [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 1-22]

 • مقالة علمی ـ پژوهشی بررسی روش‌شناسی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزة زن و خانواده (1379-1390) [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 23-50]

 • مقررات شکلی نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینة مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 119-139]

 • مقولات متافیزیک فمینیستی ناممکنی که امکانی نو می‌زاید [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 111-147]

 • مکان مناسبات مکانی و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی: تناظر دنیای ذهنی و دنیای عینی در رمان طوبی و معنای شب [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 47-65]

 • مکتب هرات بررسی جایگاه اجتماعی بانوان با تأکید بر پوشش بانوان در نگاره‌های عصر تیموری [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 1-33]

 • ملاک‌های همسر‌گزینی بررسی ملاک‌های همسرگزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 173-198]

 • منابع طبیعی بررسی نقش زنان عشایر در حفظ و احیاء منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان چرام) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 157-177]

 • مناسبات و تعاملات اجتماعی و خانوادگی آسیب شناسی کارکرد تلفن همراه بر خانواده [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 133-158]

 • منزلت هویتی مقایسۀ منزلت‌های هویتی و رضامندی زناشویی بین متأهلین شاهد و غیرشاهد دانشجو در سطح شهرستان کرج [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 61-81]

 • منسجم سنجش و سنخ‌شناسی طلاق عاطفی در شهر مشهد [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 19-36]

 • منشور حقوق زنان بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • منیرو روانی‌پور روایت‌های بوم‌گرایانه از جهان‌بینی‌های زنانه (با تأکید بر آثار داستانی منیرو روانی‌پور و زویا پیرزاد) [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 49-62]

 • مهاجرت بین المللی علل و پیامدهای زنانه شدن مهاجرت بین المللی در پرتو امنیت انسانی با تاکید بر حقوق بین الملل: چالش ها و راهکارها [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 85-120]

 • مهارت ارتباطی بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی با نگاه کلیشه جنسیت [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 59-76]

 • مهارت‌های ارتباط صمیمانه اثربخشی بسته تلفیقی مهارت‌های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 3-19]

 • مهارت های ارتباطی پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 179-211]

 • مهارت‌های زندگی (Life Skills) بررسی تأثیر آموزش مهارت‎های زندگی بر بالابردن خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران در سال90-89 [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 47-70]

 • مهدعلیا نقش زنان حرم‌سرا در اصلاحات دورۀ ناصری [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 1-21]

 • مهریة سنگین جایگاه مهریة سنگین در آموزه‌های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 39-60]

 • مهریه بررسی نهادهای حقوقی خانواده از منظر اخلاق اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 19-48]

 • مهریه جایگاه مهریة سنگین در آموزه‌های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 39-60]

 • مهریه گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 65-83]

 • مهریه بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 115-140]

 • موانع بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 11-37]

 • موانع ارتباطی تحلیل موضوعی تفاوت‎های ارتباطی زنان و مردان مورد مطالعه: مجموعۀ صنعتی انتخاب1 [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 95-117]

 • موانع زنان بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 139-160]

 • موانع مدیریت زنان موانع ارتقای زنان شاغل در بانک‌های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 1-17]

 • موج دوم فمینیسم تحولات خانواده و بازخوانی معنای عشق به منزله ی شورش در رهایی ( با تأکید بر فیلم «صحنه هایی از یک ازدواج»، ساخته اینگمار برگمان) [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 69-95]

 • مولتیپل اسکلروزیس اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر ادراک درد، در زنان مبتلا به ام اس [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 65-82]

 • میانجیگری کیفری نگرشی بر حکمیت و آیین خون بس در جرائم زنان در پرتو نظام عدالت کیفری ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • میدان تبیین نگرش زنان نسبت به اقتدارگرایی مردانه با استفاده از مدل پیر بوردیو (مطالعه موردی: طایفه‌ی دهبالایی شهر ایلام) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 117-146]

 • میزان حضور بررسی میزان ونوع استفاده از پیام رسان های تلفن همراه هوشمند نزد زنان خانه دار تهران [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]

 • میزان خلاقیت بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی مادران با سلامت روان و میزان خلاقیت فرزندان دختر [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 101-122]

 • میزان شیوع مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-42]

 • میل به طلاق اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 23-40]

ن

 • نا امنی شغلی بسترهای اقتصادی موثر بر تصمیم گیری زوجین به طلاق؛ مطالعه موردی شهر تهران [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 117-145]

 • نابارور و معتاد بررسی بدعملکردی جنسی و سلامت روان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان یائسه، نابارور و معتاد [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 1-15]

 • ناباروری تأثیر ناباروری زنان در بروز اختلالات جنسی و همسرآزاری نسبت به آنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]

 • نابرابرهای جنسیتی نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه علم و تکنولوژی در جهان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-132]

 • نابرابری جنسیتی کارآفرینی زنان دانشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 72-106]

 • نابرابری جنسیتی بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در میان کشورهای منتخب خاورمیانه: با تأکید بر جایگاه ایران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-142]

 • نابرابری جنسیتی بررسی نابرابری جنسیتی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شهربوکان و میاندآب [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 47-67]

 • نابرابری قدرت الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده‌های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 112-137]

 • ناپایداری ازدواج پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس تعارضات زناشویی با نقش واسطه‌ای افسردگی پس از زایمان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 141-157]

 • ناپدید سازی اجباری یا غیرارادی اشخاص وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 1-21]

 • نارضایتی جنسی مطالعه کیفی تابوها در نارضایتی جنسی زنان متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 69-90]

 • نازک‌الملائکه تحلیل مقایسه‌ای اشعار نازک‌الملائکه و فروغ فرخزاد از منظر نقد اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 41-58]

 • نامزد مطالعه جامعه شناختی دروغ‌گویی در روابط بینا جنسی مورد زوج‌های تهران)1395-1396) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 87-116]

 • ناهماهنگی شناختی نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه ی واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 111-139]

 • نبوّت زنان بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • نبی بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • نبیّ مریم؛ زنی در مقام ولایت یا نبوت؟ بازخوانی داستان مریم در قرآن و تقابل آن با تفسیر مرد محورانه از این داستان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 1-27]

 • نجیب الکیلانی بررسی و تبیین جایگاه زن در روایات نجیب الکیلانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 23-46]

 • نجیب محفوظ کاوشی بر رمان "بدایة و نهایة"نجیب محفوظ بر اساس نقد فمینیستی [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 132-152]

 • نحوه استفاده بررسی میزان ونوع استفاده از پیام رسان های تلفن همراه هوشمند نزد زنان خانه دار تهران [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]

 • نخبه عوامل مؤثر بر توانمندشدن زنان نخبه‌ی سیاسی (مورد مطالعاتی: زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی) [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 101-127]

 • نساء ۳۴ تحلیل گفتمان تفاوت‌های جنسیتی در تفاسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 29-50]

 • نشانگان ملکه زنبور عسل نشانگان ملکه زنبور عسل؛ نقش ادراک تبعیض و هویت‌یابی جنسیتی زنان [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • نشانه‌شناسی بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی با نگاه کلیشه جنسیت [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 59-76]

 • نشانه‌شناسی معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • نشانه‌های زنانه تهی شده گی صدای مردانه در رمان های فارسی و عربی با کاربست نشانه های زنانه (مورد پژوهانه: «پرنده من» فریبا وفی و «دختران ریاض» رجاء عبدالله الصانع) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 231-257]

 • نشخوار خشم نقش میانجی‌گری نشخوار خشم در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و راهبردهای حل تعارض در زنان در آستانه طلاق [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • نشریات علمی ـ پژوهشی تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده» [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 1-22]

 • نظام آموزشی بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 139-160]

 • نظام حقوقی بررسی عدالت آموزشی زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 61-83]

 • نظام خویشاوندی زن در ضرب‌المثل‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 25-44]

 • نظام فکری اسلام آسیب شناسی پیامد اخلاقی فمینسم درغرب و بازتاب آن درنهاد خانواده [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-115]

 • نظام فکری فمنیسم آسیب شناسی پیامد اخلاقی فمینسم درغرب و بازتاب آن درنهاد خانواده [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-115]

 • نظریة زمینه‌ای مطالعة جامعه‌شناختی انتظارات زنان جوان از همسرانشان: ارائة نظریه‌ای زمینه‌ای [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 1-23]

 • نظریه زمینه ای تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره [دوره 10، شماره 30، 1398، صفحه 1-26]

 • نظریه کتل-هورن-کارول تغییر الگوی تفاوت های جنسیتی در عملکرد شناختی؛ آیا شناخت در ایران به سمت زنانه شدن پیش می‌رود؟ [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 73-99]

 • نظریه مبنایی خوانش اثر"رازوری زنانه" بتی فریدان با بهره گیری از روش کیفی نظریه مبنایی استراوس و کوربین [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 169-180]

 • نظریه مبنایی تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 3-32]

 • نفس/بدن «بکش زنت را»؛ خوانشی زنانه‌نگر از رساله‌های فلسفی- تمثیلی حی بن یقظان و قصه غربت غربی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 149-170]

 • نفقه بررسی نهادهای حقوقی خانواده از منظر اخلاق اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 19-48]

 • نقد اجتماعی تحلیل مقایسه‌ای اشعار نازک‌الملائکه و فروغ فرخزاد از منظر نقد اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 41-58]

 • نقد جامعه‎شناختی بررسی و تحلیل سیر تاریخی سیمای خانواده در رمان فارسی از ابتدا تا دهۀ 50 [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 117-142]

 • نقد جنسیتی نقد و تحلیل تقابل‏های جنسیتی در رمان خاله بازی [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 1-23]

 • نقد زنانه‌نگر ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • نقد فمنیسیتی معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • نقش جنسیتی بازنمایی نقش جنسیتی در تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران در سال 1396 [دوره 8، شماره 22، 1396، صفحه 21-35]

 • نقش زنان مترجم بررسی نقش مترجمان زن در تاریخ ترجمه ایران در 100 سال اخیر [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 87-101]

 • نقش کلیشه‎ای نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران «تحلیل محتوای پیام‎های بازرگانی شبکۀ سه سیما در مهر، آبان و آذر ماه سال 1391» [دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 1-20]

 • نقش‌های جنسیتی تبیین جامعه‌شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 1-35]

 • نقش‎های جنسیتی بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • نقش های جنسیتی انعطاف ناپذیر دانستن نقش های جنسیتی و دفاع از تبعیض های جنسیتی [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 25-35]

 • نکاح به نیت طلاق نقد گونه هایی از نکاح در فقه اهل سنت (نکاح‌ سری، نکاح به نیت طلاق و نکاح لیلیات و نهاریات) [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 51-68]

 • نکاح سری نقد گونه هایی از نکاح در فقه اهل سنت (نکاح‌ سری، نکاح به نیت طلاق و نکاح لیلیات و نهاریات) [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 51-68]

 • نکاح لیلیات و نهاریات نقد گونه هایی از نکاح در فقه اهل سنت (نکاح‌ سری، نکاح به نیت طلاق و نکاح لیلیات و نهاریات) [دوره 9، شماره 25، 1397، صفحه 51-68]

 • نکاح نامه دوره قاجار "کنش های معنادار" و" پیامدهای نهان کسب حقوق" بر اساس شروط ضمن عقد زنان درنکاحنامه های دوره قاجار [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 67-91]

 • نگارگران بررسی تطبیقی تصویر زن در ادب فارسی و نگاره‌های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 139-162]

 • نگارگری بررسی جایگاه اجتماعی بانوان با تأکید بر پوشش بانوان در نگاره‌های عصر تیموری [دوره 8، شماره 19، 1396، صفحه 1-33]

 • نگارگری نقش زن در نگاره‌های دوره صفوی با تاکید بر آثار رضا عباسی [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 97-121]

 • نگارگری ایرانی بررسی تطبیقی تصویر زن در ادب فارسی و نگاره‌های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 139-162]

 • نگرانی ارتباط نگرانی های مربوط به تصویر بدن با باورهای غیر منطقی و نگرشهای جنسیتی در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 1-15]

 • نگرانی‌های دوران بارداری تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • نگرش بررسی ارتباط هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آن‌ها به حقوق زوجین [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 103-122]

 • نگرش طراحی و ساخت پرسش‌نامة نگرش به رفتار فرازناشویی [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • نگرش اسلامی مساله‌گی جنسیت در اندیشه علامه طباطبایی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 53-70]

 • نگرش به ازدواج نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده [دوره 6، ویژه نامه، 1394، صفحه 1-21]

 • نگرش جنسیتی تجربه ی نابرابری جنسیتی در ارتقاء و انتصابات سازمانی: خوانشی استعاری از پدیده پله برقی شیشه‌ای [دوره 9، شماره 24، 1397، صفحه 1-31]

 • نگرش فرهنگی بررسی فرهنگ حجاب و عفاف و نگرش به آن در بین دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های استان ایلام [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 51-73]

 • نگرش نسبت به ازدواج بررسی تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی گری مؤلفه های افق ازدواج در دانشجویان دختر مجرد تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 31، 1399، صفحه 1-24]

 • نگرشهای جنسیتی ارتباط نگرانی های مربوط به تصویر بدن با باورهای غیر منطقی و نگرشهای جنسیتی در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 1-15]

 • نماگرهای «همانندسازی» و «حاشیه/ مرکز» تصویر: «حبسیه ای برای زن» (تصویر زنان حرم به مثابۀ بازتولید گفتمان مردسالار در عهد ناصری [دوره 8، ویژه نامه، 1396، صفحه 123-146]

 • نمایش‎نامۀ عربی زن در نمایش‎نامه‎های تراژدی زینب و راز شهرزاد اثر نویسندۀ یمنی، علی احمد با کثیر [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 101-115]

 • نمایندگان زن تجربه‌ی زیسته‌ نمایندگان زن از راهبرد اقدام مثبت در افغانستان (مطالعه‌ی پدیدار شناختی). [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • نمایندگی زنان تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، 1358-1391) [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 53-74]

 • نماینده مجلس جایگاه تقنینی نمایندگان زن در ادوار مجلس شورای اسلامی؛ نکاتی در مطالعه جنسیتی مشارکت سیاسی [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • نهادهای آموزشی بررسی رابطة جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی زنان [دوره 5، شماره 9، 1393، صفحه 161-185]

 • نواندیش جایگاه زنان از دیدگاه ادیبان نواندیش مصر نوین [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 73-83]

 • نوجوانان نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 101-131]

 • نوسازی بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • نوشتار زنانه زبان و جنسیت در رمان "ذاکرة الجسد" نوشته احلام مستغانمی [دوره 7، شماره 17، 1395، صفحه 17-45]

 • نوشتار زنانه تهی شده گی صدای مردانه در رمان های فارسی و عربی با کاربست نشانه های زنانه (مورد پژوهانه: «پرنده من» فریبا وفی و «دختران ریاض» رجاء عبدالله الصانع) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 231-257]

 • نوگرایی تبیین رابطة میزان نوگرایی و مصرف کالاهای فرهنگی مطالعة موردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1392- 1391 [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 171-188]

و

 • واژگان کلیدی: بهزیستی روانشناختی پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396 [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 43-68]

 • واژگان کلیدی:رجوع از طلاق واکاوی مشروعیت شرط عدم رجوع از طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 29-44]

 • واژگان کلیدی: روسپیگری جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 75-103]

 • واژگان کلیدی: طرد اجتماعی طرد زنان در فضای شهری [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • واژه‌ای کلیدی: زن بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه‌های عامیانه کرمان(براساس رویکرد فمینیسم اگزستنسیالیسم و کمونیسم) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 77-99]

 • واسازی تحلیل جامعه شناختی خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و مدرن مورد مطالعه رمان های سیمین دانشور [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 77-100]

 • واقع گرایی نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه ی واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 111-139]

 • وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های زیست ـ محیطی زنان زنان و محیط زیست: از اسطوره‌های دیروز تا گام‌های امروز «تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان مستقل، وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها، همایش‌ها» [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 23-35]

 • وجود کاوشی هستی‌شناسانه در پدیدة مادرشدن: نقش وجودی مادر در تببین مفاهیم وجودی آفرینش و مرگ [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 1-21]

 • وحدت وجود نقش زنان صوفی در شکل گیری نظریه وحدت وجودی ابن عربی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 87-110]

 • ورزش و اشتغال بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 165-191]

 • وضعیت شغلی زنان نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه علم و تکنولوژی در جهان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-132]

 • ولایت انتخابی بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 11، 1394، صفحه 17-34]

 • ولایت بر فرزند درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی [دوره 10، شماره 29، 1398، صفحه 120-150]

 • ولیّ مریم؛ زنی در مقام ولایت یا نبوت؟ بازخوانی داستان مریم در قرآن و تقابل آن با تفسیر مرد محورانه از این داستان [دوره 11، شماره 33، 1399، صفحه 1-27]

 • ویروس کرونا بحران کرونا و ضرورت تدوین قوانین جنسیت‌محور: حمایت از زنان خشونت‌دیده با رسمیت‌بخشی به «دفاع از دست دادن کنترل [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • ویژگی شخصیتی رابطه ویژگی‌های شخصیت و هوش هیجانی با گرایش به جرم در زنان زندانی 18 تا 40 ساله شهر تهران [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • ویژگی های شخصیت رابطه بین ویژگی های شخصیتی و حمایت بین فردی با شادکامی در میان دانشجویان زن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 181-198]

 • ویژگی‌های شخصیتی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی مادران با سلامت روان و میزان خلاقیت فرزندان دختر [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 101-122]

 • ویژگی‌های شخصیتی بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زنان ساکن شهر تهران [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • ویژگی‌‌های فردی زنان ترس از جرم در بانوان در فضاهای شهری نمونة موردی: محله‌های مخصوص و سلامت [دوره 7، شماره 16، 1395، صفحه 85-108]

 • ویژگیهای فردی و خانوادگی بررسی الگوی مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار "با تمرکز بر ویژگیهای فردی و خصوصیات خانوار" [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 107-131]

ه

 • هاجر تفاسیر فمینیستی از فصل شانزدهم سِفر پیدایش از کتاب مقدس و نقد آن (داستان ازدواج حضرت ابراهیم (ع) با هاجر) [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 127-141]

 • هبوط بازخوانی مفاهیم خدا و هبوط در الهیات فمینیستی مری دیلی [دوره 9، شماره 26، 1397، صفحه 71-85]

 • هخامنشی حجاب در ایران باستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 111-125]

 • هرمنوتیک علل تفاوت تفاسیر فقها و اندیشمندان مسلمان دربارة حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان از متون ثابت دینی [دوره 6، شماره 12، 1394، صفحه 141-169]

 • هرمنوتیک سیمای زن در آیینة شعر حافظ [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 45-62]

 • هژمونی عقلانیت ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • هستی‌گرایی کاوشی هستی‌شناسانه در پدیدة مادرشدن: نقش وجودی مادر در تببین مفاهیم وجودی آفرینش و مرگ [دوره 7، شماره 18، 1395، صفحه 1-21]

 • هکات مردسالاری اسطوره‏های یونان باستان و تأثیر آن در عصر روشنگری اروپا [دوره 5، شماره 10، 1393، صفحه 47-58]

 • همبسته های پیش بین همبسته های پیش بین مصرف مواد در دختران نوجوان ایرانی [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • هم‌خانه‌ای مطالعه جامعه شناختی دروغ‌گویی در روابط بینا جنسی مورد زوج‌های تهران)1395-1396) [دوره 8، شماره 21، 1396، صفحه 87-116]

 • همدلی اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • هم‌‌سالان مطالعۀ میزان اضطراب فیزیک اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: دختران دانش‌جوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 111-126]

 • همسر نقدی بر جایگاه زن در اندیشۀ غزالی [دوره 3، شماره 5، 1391، صفحه 71-100]

 • همسر‌آزاری خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن [دوره 8، شماره 20، 1396، صفحه 1-20]

 • همسرآزاری تأثیر ناباروری زنان در بروز اختلالات جنسی و همسرآزاری نسبت به آنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-9]

 • همسران بررسی روابط همسران در فیلم های سینمایی ایران (1378-1388) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-24]

 • هنجاری مقایسة سبک‌های هویتی در میان زنان متعهد و غیرمتعهد شهر تهران [دوره 6، شماره 14، 1394، صفحه 37-50]

 • هوش تغییر الگوی تفاوت های جنسیتی در عملکرد شناختی؛ آیا شناخت در ایران به سمت زنانه شدن پیش می‌رود؟ [دوره 9، شماره 23، 1397، صفحه 73-99]

 • هوش عاطفی پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان [دوره 10، شماره 27، 1398، صفحه 179-211]

 • هوش معنوی تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • هوش هیجانی رابطه ویژگی‌های شخصیت و هوش هیجانی با گرایش به جرم در زنان زندانی 18 تا 40 ساله شهر تهران [دوره 13، شماره 39، 1401]

 • هوش هیجانی( خودآگاهی بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 153-190]

 • هویت بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-138]

 • هویت تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌ های نوین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مقایسه هویت فرهنگی ملی و دینی زنان و مردان) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-32]

 • هویت اثرگذار تبیین جامعه‌شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان) [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 1-35]

 • هویت جنسیتی بررسی ارتباط هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آن‌ها به حقوق زوجین [دوره 6، شماره 13، 1394، صفحه 103-122]

 • هویت جنسیتی تأثیر هویت جنسیتی در برداشت از متن [دوره 9، ویژه نامه، 1397، صفحه 1-14]

 • هویت جنسیتی تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان [دوره 10، شماره 28، 1398، صفحه 85-112]

 • هویت فرهنگی دینی تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌ های نوین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مقایسه هویت فرهنگی ملی و دینی زنان و مردان) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-32]

 • هویت فرهنگی ملی تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌ های نوین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مقایسه هویت فرهنگی ملی و دینی زنان و مردان) [دوره 11، شماره 32، 1399، صفحه 1-32]

 • هویت های متقاطع روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 35-61]

 • هویت‌یابی جنسیتی نشانگان ملکه زنبور عسل؛ نقش ادراک تبعیض و هویت‌یابی جنسیتی زنان [دوره 13، شماره 40، 1401]

 • هیئت مدیره مدیران زن و قدرت مدیرعامل [دوره 11، شماره 34، 1399، صفحه 93-114]

ی

 • یادگیری اجتماعی بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی درشهر اصفهان در سال تحصیلی 1390-1389 [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]

 • یادگیری ریاضی بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی درشهر اصفهان در سال تحصیلی 1390-1389 [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]

 • یادگیری کلامی بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی درشهر اصفهان در سال تحصیلی 1390-1389 [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]