آ

 • آزارگر بحران کرونا و ضرورت تدوین قوانین جنسیت‌محور: حمایت از زنان خشونت‌دیده با رسمیت‌بخشی به «دفاع از دست دادن کنترل [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • آسیب‌شناسی بررسی تأثیر شبکه‌های‌اجتماعی بر نحوة گذران اوقات‌فراغت زنان خانه‌دار شهر قم [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 197-227]

 • آسیب‌های تعاملی بین‌فردی اثربخشی بسته تلفیقی مهارت‌های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 3-19]

 • آگاهی اجتماعی بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 153-190]

 • آموزش عالی تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 41-72]

 • آموزش عمومی تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 41-72]

 • آموزش غنی‌سازی ازدواج اثربخشی بسته تلفیقی مهارت‌های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 3-19]

 • آناهیتا خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 167-191]

 • آینده پژوهی ارائه مدل مطلوب و چشم انداز آتی تغییرات سبک زندگی خانواده با ورود فناوریهای نوین ارتباطی در شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 3-38]

ا

 • ارتقای زنان بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 139-160]

 • ارهاص عیسی بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • ازخود بیگانگی تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 3-32]

 • استرس ادراک شده تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • استرس ادراک‌شده و اضطراب اجتماعی مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش و تعهد بر استرس ادراک‌شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 223-238]

 • افشار نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • الگوی نقش بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • الهه‌مادر خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 167-191]

 • امر اجتماعی تغییردر نظام معنایی امر طلاق [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 135-164]

 • امر روانشناختی تغییردر نظام معنایی امر طلاق [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 135-164]

 • امنیت عاطفی تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • انحراف جنسی سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته) [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 193-219]

 • انقلاب زبان شاعرانه معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • اوقات‌فراغت بررسی تأثیر شبکه‌های‌اجتماعی بر نحوة گذران اوقات‌فراغت زنان خانه‌دار شهر قم [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 197-227]

 • ایزدبانو خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 167-191]

ب

 • باورهای ارتباطی غیرمنطقی طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی: نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 131-149]

 • برابر جنسیتی مصلحان پروتستان و نگرش به مسائل زنان و خانواده [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • بزهکاری زنان نگرشی بر حکمیت و آیین خون بس در جرائم زنان در پرتو نظام عدالت کیفری ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • بهزیستی روان‌شناختی تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

پ

 • پدیدارشناسی تغییردر نظام معنایی امر طلاق [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 135-164]

 • پروتستانتیزم مصلحان پروتستان و نگرش به مسائل زنان و خانواده [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • پژوهش روایتی روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 35-61]

 • پست‌های مدیریتی بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 139-160]

 • پوشاک نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • پیشگیری سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته) [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 193-219]

ت

 • تجارب زیسته روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 35-61]

 • تجربه زیسته تغییردر نظام معنایی امر طلاق [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 135-164]

 • تجربه زیسته تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 3-32]

 • تجربه زیسته تجربه‌ی زیسته‌ نمایندگان زن از راهبرد اقدام مثبت در افغانستان (مطالعه‌ی پدیدار شناختی). [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • تجربه عدم ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • تحلیل جنسیتی تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 41-72]

 • تعارضات زناشویی تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • تناسب اندام تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 227-256]

ج

 • جامعه شناسی تاریخی جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 75-103]

 • جرائم سایبری واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

 • جراحی زیبایی جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • جنسیت تبیین ارتباط درک کلیشه های جنسیتی و درک کیفیت فضایی در دانش آموزان دختر(نمونه ی موردی مدارس متوسطه ی دوم در شهرستان بانه) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 65-104]

 • جنسیت جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 75-103]

 • جنسیت بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • جنسیت درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • جهان مدرن مصلحان پروتستان و نگرش به مسائل زنان و خانواده [دوره 12، شماره 37، 1400]

ح

 • حاکمیت درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • حقوق زنان واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

 • حکمیت نگرشی بر حکمیت و آیین خون بس در جرائم زنان در پرتو نظام عدالت کیفری ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

خ

 • خانه اشرافی تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • خانواده ارائه مدل مطلوب و چشم انداز آتی تغییرات سبک زندگی خانواده با ورود فناوریهای نوین ارتباطی در شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 3-38]

 • خرد زنانه خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 167-191]

 • خشونت ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • خشونت اقتصادی فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 107-136]

 • خشونت خانوادگی فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 107-136]

 • خشونت سایبری واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

 • خشونت فیزیکی فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 107-136]

 • خشونت قانونی فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 107-136]

 • خلع واجب جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • خلع یک‌جانبه جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • خودفعلیت‌بخشی تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 227-256]

 • خودمدیریتی بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 153-190]

د

 • داستان کودک معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • درمان پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش و تعهد بر استرس ادراک‌شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 223-238]

 • درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش و تعهد بر استرس ادراک‌شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 223-238]

 • درمان کوتاه مدت راه‌حل محور مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 241-256]

 • دفاع از دست دادن کنترل بحران کرونا و ضرورت تدوین قوانین جنسیت‌محور: حمایت از زنان خشونت‌دیده با رسمیت‌بخشی به «دفاع از دست دادن کنترل [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • دلزدگی زناشویی اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 23-40]

 • دین نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

ر

 • راهبرد اقدام مثبت تجربه‌ی زیسته‌ نمایندگان زن از راهبرد اقدام مثبت در افغانستان (مطالعه‌ی پدیدار شناختی). [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • رجال بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • رسالت بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • روابط فضایی تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • روح بزرگ خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 167-191]

 • روش پروبیت بررسی الگوی مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار "با تمرکز بر ویژگیهای فردی و خصوصیات خانوار" [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 107-131]

 • روش تحقیق آمیخته سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته) [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 193-219]

ز

 • زنان طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 293-329]

 • زنان تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 3-32]

 • زنان جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 75-103]

 • زنان فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با رویکرد پدیدارشناسانه ون‌مانن (مطالعه موردی: زنان در معرض طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 107-136]

 • زنان تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • زنان آرایشگر سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته) [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 193-219]

 • زنان خانه‌دار بررسی تأثیر شبکه‌های‌اجتماعی بر نحوة گذران اوقات‌فراغت زنان خانه‌دار شهر قم [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 197-227]

 • زنان خشونت‌دیده بحران کرونا و ضرورت تدوین قوانین جنسیت‌محور: حمایت از زنان خشونت‌دیده با رسمیت‌بخشی به «دفاع از دست دادن کنترل [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • زنان دانشجو دکتری روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 35-61]

 • زنانگی بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • زنان متاهل بررسی الگوی مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار "با تمرکز بر ویژگیهای فردی و خصوصیات خانوار" [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 107-131]

 • زند نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • زوج‌درمانی هیجان‌مدار اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 23-40]

 • زوجین اثربخشی بسته تلفیقی مهارت‌های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 3-19]

س

 • سازمان سنجش آموزش کشور طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 293-329]

 • سبب شناسی سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته) [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 193-219]

 • سبک زندگی تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • سبک زندگی ارائه مدل مطلوب و چشم انداز آتی تغییرات سبک زندگی خانواده با ورود فناوریهای نوین ارتباطی در شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 3-38]

 • سبک‌های حل تعارض طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی: نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 131-149]

 • سبکهای هویت پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396 [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 43-68]

 • سلطۀ مردانه تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 227-256]

 • سوبژکتیویته معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • سوژۀ زنانه تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 227-256]

 • سیاست درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • سیاست ارزشگذاری ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • سیاست گذاری آموزشی تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 41-72]

ش

 • شاخص‌های زیستی تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • شبکه‌های اجتماعی بررسی تأثیر شبکه‌های‌اجتماعی بر نحوة گذران اوقات‌فراغت زنان خانه‌دار شهر قم [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 197-227]

ص

 • صفویه جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 75-103]

 • صفویه نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • صمیمیت زناشویی و تعارض زناشویی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 241-256]

ط

 • طرحواره درمانی هیجان محور مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 241-256]

 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی: نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض کارآمد [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 131-149]

 • طلاق اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 23-40]

 • طلاق خلع جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

ع

 • عدالت ترمیمی نگرشی بر حکمیت و آیین خون بس در جرائم زنان در پرتو نظام عدالت کیفری ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • عرصه خصوصی تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • عملکرد خانواده پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396 [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 43-68]

ف

 • فسخ نکاح جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • فشار روانی پس‌آسیبی بحران کرونا و ضرورت تدوین قوانین جنسیت‌محور: حمایت از زنان خشونت‌دیده با رسمیت‌بخشی به «دفاع از دست دادن کنترل [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • فضای سایبری واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

 • فناوریهای نوین ارتباطی ارائه مدل مطلوب و چشم انداز آتی تغییرات سبک زندگی خانواده با ورود فناوریهای نوین ارتباطی در شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 3-38]

ق

 • قاجار تاثیر سبک زندگی بر تفکیک عرصه های عمومی از عرصه های خصوصی مورد استفاده زنان در خانه های اشرافی قاجار در مازندران [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 261-295]

 • قدرت درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • قوانین بین‌المللی واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

 • قوانین ملی واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 259-290]

ک

 • کارراهه شغلی طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 293-329]

 • کالاهای فرهنگی بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 153-190]

 • کراهت جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • کریستوا معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • کشور افغانستان تجربه‌ی زیسته‌ نمایندگان زن از راهبرد اقدام مثبت در افغانستان (مطالعه‌ی پدیدار شناختی). [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • کلید واژه ها: پیشرفت شغلی طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 293-329]

 • کلیشه های جنسیتی تبیین ارتباط درک کلیشه های جنسیتی و درک کیفیت فضایی در دانش آموزان دختر(نمونه ی موردی مدارس متوسطه ی دوم در شهرستان بانه) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 65-104]

 • کیفیت فضایی معماری تبیین ارتباط درک کلیشه های جنسیتی و درک کیفیت فضایی در دانش آموزان دختر(نمونه ی موردی مدارس متوسطه ی دوم در شهرستان بانه) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 65-104]

گ

 • گفتمان تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 227-256]

 • گفتمان نهاد قدرت و زیبایی‌شناسی پوشاک زنان ایران در دوره‌های صفویه، افشار و زند [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 299-324]

 • گفتمان های جنسیتی تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 41-72]

ل

 • لوتر و کالون مصلحان پروتستان و نگرش به مسائل زنان و خانواده [دوره 12، شماره 37، 1400]

م

 • متافیزیک ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • مدیریت روابط) بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 153-190]

 • مردانگی بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • مریم بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • مسئولیت پذیری اجتماعی پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396 [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 43-68]

 • مشارکت اقتصادی بررسی الگوی مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار "با تمرکز بر ویژگیهای فردی و خصوصیات خانوار" [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 107-131]

 • مشارکت توده‌ای درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • مشارکت نخبگان درآمدی بر جایگاه زنان در مناصب قدرت (مطالعه موردی زنان در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • معلمان بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 139-160]

 • معنای طلاق تغییردر نظام معنایی امر طلاق [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 135-164]

 • مهارت‌های ارتباط صمیمانه اثربخشی بسته تلفیقی مهارت‌های ارتباط صمیمانه و آموزش غنی‌سازی ازدواج بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 3-19]

 • موانع زنان بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 139-160]

 • میانجیگری کیفری نگرشی بر حکمیت و آیین خون بس در جرائم زنان در پرتو نظام عدالت کیفری ایران [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • میل به طلاق اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 23-40]

ن

 • نبوّت زنان بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • نبی بازنگری در نبوت زنان؛ مطالعه ی موردی حضرت مریم(س) در قرآن [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • نشانه‌شناسی معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • نشانه‌های زنانه تهی شده گی صدای مردانه در رمان های فارسی و عربی با کاربست نشانه های زنانه (مورد پژوهانه: «پرنده من» فریبا وفی و «دختران ریاض» رجاء عبدالله الصانع) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 231-257]

 • نظام آموزشی بررسی موانع ارتقای زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 139-160]

 • نظریه مبنایی تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 3-32]

 • نقد زنانه‌نگر ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • نقد فمنیسیتی معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 71-95]

 • نقش‎های جنسیتی بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • نگرانی‌های دوران بارداری تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی های دوران بارداری و شاخص های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 99-127]

 • نمایندگان زن تجربه‌ی زیسته‌ نمایندگان زن از راهبرد اقدام مثبت در افغانستان (مطالعه‌ی پدیدار شناختی). [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • نوسازی بررسی تاثیرات نوسازی بر الگوی تقسیم نقش‎های جنسیتی در مناطق روستایی (مطالعه مناطق روستایی شهرستان املش) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 163-193]

 • نوشتار زنانه تهی شده گی صدای مردانه در رمان های فارسی و عربی با کاربست نشانه های زنانه (مورد پژوهانه: «پرنده من» فریبا وفی و «دختران ریاض» رجاء عبدالله الصانع) [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 231-257]

و

 • واژگان کلیدی: بهزیستی روانشناختی پیش بینی بهزیستی روانشناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانشجویان دختردانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396 [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 43-68]

 • واژگان کلیدی: روسپیگری جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه [دوره 12، شماره 38، 1400، صفحه 75-103]

 • ویروس کرونا بحران کرونا و ضرورت تدوین قوانین جنسیت‌محور: حمایت از زنان خشونت‌دیده با رسمیت‌بخشی به «دفاع از دست دادن کنترل [دوره 12، شماره 37، 1400]

 • ویژگیهای فردی و خانوادگی بررسی الگوی مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار "با تمرکز بر ویژگیهای فردی و خصوصیات خانوار" [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 107-131]

ه

 • هژمونی عقلانیت ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 195-223]

 • هوش هیجانی( خودآگاهی بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما [دوره 12، شماره 35، 1400، صفحه 153-190]

 • هویت های متقاطع روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران) [دوره 12، شماره 36، 1400، صفحه 35-61]