نویسنده = نسیم‌السادات محبوبی شریعت‌پناهی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه‌های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 143-171

نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ لیلا فلاحتی


2. جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 63-84

طوبی شاکری گلپایگانی؛ الهام وحیدی وحیدی؛ نسیم‌السادات محبوبی شریعت‌پناهی