کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 10
2. مساله‌گی جنسیت در اندیشه علامه طباطبایی

دوره 9، شماره 26، زمستان 1397، صفحه 53-70

محمدرضا کدخدایی؛ معصومه زارعی؛ خدیجه برزگر


4. بررسی رابطه جنسیت با شهروندی زیست محیطی(مطالعه موردی مناطق3، 11 و 19تهران)

دوره 8، شماره 21، پاییز 1396، صفحه 1-18

اصغر احمدی؛ قاسم مشکینی؛ حسین صابر دمیرچی


7. تحلیل جنسیتی از تحقیر اجتماعی در روابط بین‌فردی (مطالعة کیفی)

دوره 7، شماره 15، بهار 1395، صفحه 99-125

سهیلا صادقی فسایی؛ نرمین نیکدل


9. وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004)

دوره 3، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 121-139

بهاره نصیری؛ مریم‎السادات هاشمی فشارکی؛ زهرا خیری‎دوست لنگرودی