کلیدواژه‌ها = کلیشه‌های جنسیتی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‌ی جرم‌شناختی خشونت علیه زنان در شهر زاهدان

دوره 9، شماره 25، پاییز 1397، صفحه 1-28

مژگان تعاونی؛ سعید قماشی


2. بررسی رابطة جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی زنان

دوره 5، شماره 9، بهار 1393، صفحه 161-185

مینا نظری؛ علی علی حسینی؛ سید‌جواد امام‌جمعه‌‌زاده؛ مهدیه پوررنجبر