روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

پژوهش حاضر باهدف کاوش دلایل ترک تحصیل یک دانش‌آموز دختر روستایی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد روایت پژوهی می­باشد. این پژوهش بر روی یک دانش­آموز دختر روستایی که ترک تحصیل‌کرده، متمرکز شد. برای گردآوری داده­ها از مصاحبه­های روایتی نیمه ساختاریافته و یادداشت میدانی استفاده شد. در فرآیند تحلیل از روش­های تحلیل روایت­ها و کدگذاری استفاده‌شده است. در تحلیل روایت­ها از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین (1990) کمک گرفته‌شده است. یافته­ها نشان می­دهد که مقوله مرکزی در ترک تحصیل این دانش­آموز فقر محیطی(محیط خانوادگی و آموزشی روستا) می­باشد، که تحت تأثیر عوامل متعددی چون؛ فقر اقتصادی، بی­سوادی والدین، تبعیض جنسیتی، اشتغال دانش­آموز در خانه، فاصله تا مدرسه و مختلط بودن مدرسه قرار دارد؛ همچنین زمینه­هایی همچون؛ باورهای فرهنگی روستا، استفاده از سرباز معلم و تاثیر گروه همسالان در کنار شرایط علّی بر پدیده مؤثر بوده­اند. این عوامل تحت تأثیرساختار متمرکز نظام آموزشی موجب ترک تحصیل دانش­آموز می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative research of rural girl student dropout

نویسندگان [English]

  • meysam gholampoor
  • mohsen ayati
.
چکیده [English]

The present research was done with aim of exploring reasons for dropout of one rural girl student. The method of present research is descriptive and by narrative research approach. This research focused on rural girl student, has dropped out. For gathering data were used of semi-structured narrative interviews and survey notes. In the process of analysis have been used of narrations and encoding. In analyzing of narrations has been leveraged of Struass and Corbin’s paradigm pattern {1990}. The results show that central category in dropout of this student is environmental poverty {Family and educational environment of the village} is affected by different factors such as economical poverty, illiteracy of parents, gender discrimination, student employment at home, distance to home and co-educational student; also background like culture faith of rural people, employing teacher soldier and effect of the group of peers have been effective along with above situation. These factors were  influenced by the centralized structure of educational system include effective factors, the lack of educational content fit with needs of environment  and school schedule  with  rural situations, have led to dropping out of student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dropout
  • student
  • family
  • Village and Educational System