کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
تعداد مقالات: 3
1. زنان و سبک زندگی؛ مطالعه ارزش‌های محوری در صفحات زن نوشته اینستاگرامی

دوره 11، شماره 32، تابستان 1399

سمیه سادات شفیعی؛ زهرا حسینی فر


2. نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی شبکة اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان)

دوره 4، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 37-59

بهاره بخشی؛ بهاره نصیری؛ آمنه بختیاری؛ مریم طاهریان


3. بررسی نقش اینترنت در ارتقای جایگاه زنان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 87-109

نسیم مجیدی قهرودی؛ فاطمه آذری