کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی مجازی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان

دوره 10، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 85-112

بهناز رهبر مهرپو؛ احتشام رشیدی؛ ابوالفضل دانایی


2. نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی (مطالعة موردی شبکة اجتماعی کفه مام، شبکه‌ای برای مادران و کودکان)

دوره 4، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 37-59

بهاره بخشی؛ بهاره نصیری؛ آمنه بختیاری؛ مریم طاهریان