کاوشی بر رمان "بدایة و نهایة"نجیب محفوظ بر اساس نقد فمینیستی

نعیم عموری؛ رقیه منصوری مقدم

دوره 6، شماره 11 ، خرداد 1394، ، صفحه 132-152

چکیده
  زن در طول تاریخ مورد ستم ها قرار گرفته، دین مبین اسلام به زن و حقوق آن توجه ویژه ای نمود و در اوایل قرن بیستم  روشنفکران در تلاش بودند تا ندای مظلومیت زن را به گوش همگان برسانند از بین این روشنفکران نجیب محفوظ می باشد، وی در آثارش و به ویژه در رمان های واقع گرایانه اش از مظلومیت زن و اجحاف حقوق وی سخن گفت. پژوهشگر در این مقاله درتلاش ...  بیشتر