اهداف و چشم انداز

«باسمه‌تعالی»

پژوهشنامه زنان اهداف و رویکردها

پژوهش‌نامه زنان، مجله‌ای است علمی ـ پژوهشی که برای ارتقای سطح مطالعات زنان در ایران پیش می‌رود. رویکرد این مجله، انتشار نتایج پژوهش‌های محققان راستین در راستای تقویت مبانی و نظریه‌های بنیادین در حوزه زنان وجنسیت است. از آنجا که مطالعات زنان از حوزه‌های نو و مهم در علوم انسانی است که بخش اصلی تحقیقات در آن را مطالعات میان‌رشته‌ای تشکیل می‌دهد، این پژوهش‌نامه، مطالعات بنیادی و نوآورانه در رشته‌های گوناگون علوم انسانی در رابطه با زنان و جنسیت را برای انتشار برمی‌گزیند. مطالعاتی در زمینه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، اخلاق، سیاست، ادبیات، هنر، همه از حوزه‌هایی است که پژوهش‌نامه زنان از انتشار مقالات تخصصی و نوآورانه در آن حوزه‌ها استقبال می‌کند.