اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 894
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 655
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 598

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 101
تعداد مشاهده مقاله 55525
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19778
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 63 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 134 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 187 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 418 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 77 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 169 روز
درصد پذیرش 6 %