آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 555
تعداد پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش 374
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 350

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 93
تعداد مشاهده مقاله 24450
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7544
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 53 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 106 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 174 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 299 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز
درصد پذیرش 8 %