آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 731
تعداد پذیرش 51
تعداد عدم پذیرش 485
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 459

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 98
تعداد مشاهده مقاله 39455
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12867
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 65 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 176 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 361 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 139 روز
درصد پذیرش 7 %