تماس با ما

خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید

سردبیر: دکتر سمیه سادات شفیعی

مدیر اجرایی: 

پست الکترونیک: womenstudy.journal@gmail.com 

آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان ایران شناسی (64 غربی)، جنب ساختمان‌های A.S.P ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشریه پژوهش نامه زنان
کد پستی: 1437776481
صندوق پستی: 6419 – 14155


CAPTCHA Image