درباره نشریه

«باسمه‌تعالی»

امروزه بحث «مطالعات زنان» به عنوان حوزه‌ای بین‌رشته‌ای و ارزشمند در تعیین، ارزیابی و ارتقاء وضعیت این قشر در جهان، اهمیت بسزایی دارد؛ دیدگاه متفاوت و ارزشمند اسلام،  در خصوص تکریم زن در کنار آسیب‌و خلاء های موجود جهانی که متأثر از جدایی علم از دین در ادبیات حاکم بر مباحث علمی و دانشگاهی زنان است، بیش از هر زمان دیگری رسالت مراجع علمی کشور را سنگین ساخته‌است.

در این راستا، پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با انتشار «پژوهشنامه زنان» می‌کوشد در جهت گسترش زمینه‌های تحقیق و پژوهش‌، پیرامون زنان وخانواده در جامعه ایران، به بررسی ابعاد گوناگون این مساله از سوی صاحب نظران داخلی و بین‌المللی، بالاخص بازشناسی ابعاد آن در اندیشه اسلامی، بپردازد.

رویکرد کلی نشریه، انتشار مقالات در حوزه زنان و خانواده، با اولویت‌های ذیل است:

  • آسیب‌شناسی و ارائه راه‌حل برای مسائل زنان و خانواده بالاخص در حوزه علوم انسانی
  • بررسی و ارائه یافته‌های جدید در حوزه‌های نظری مسائل زنان و خانواده با نگاه دینی
  • شناسایی نیازمندی‌ها، توانایی‌ها زنان و زمینه‌های حضور آنان در جریان توسعه نظام اسلامی

نقد وبررسی دیدگاه‌های مکاتب و صاحب‌نظران در حوزه زنان وخانواده