مطابق آیین نامه جدید نشریات علمی به تاریخ 1398/02/02 مجله «پژوهشنامه زنان» از کلیه مقالات علمی - پژوهشی در حوزه مطالعات و پژوهش های متناسب با محورهای نشریه استقبال می کند.

پژوهشنامه زنان مقالات علمی ـ پژوهشی با محوریت جامعه شناسی جنسیت، روانشناسی زنان و خانواده ، فقه و حقوق زنان و خانواده و سایر را مورد ارزیابی قرار میدهد.

چاپ مقالات پژوهشی منوط به گذراندن موفقیت آمیز مراحل داوری، بازنگری و تایید هیئت تحریریه می باشد. 

پژوهشنامه زنان از نرم افزار مشابه یاب «سمیم نور» استفاده می کند.

 نشانی الکترونیکwomenstudy.journal@gmail.com 

 

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

سال شروع انتشار: 1389

حوزۀ تخصصی: مطالعات زنان

اعتبار مجله: علمی‌پژوهشی

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک

زمان داوری: سه تا شش‌ماه

درصد پذیرش مقالات: 34%

دسترسی به مقالات: آزاد و رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی

اعتبار مجله : علمی

وضعیت در Q1 :ISC

نویسنده گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله موارد زیر را ملاحظه کنید و فایل های پیوست را مطالعه نمایید.

 حتما با ایمیلی غیر از (YAHOO) ثبت نام کنید

راهنمای ثبت مقاله در سامانه (دریافت فایل)

قوانین اجرائی و اصول اخلاقی انتشار مقاله (مشاهده صفحه)

رویکرد نشریه درانتشار مقالات (مشاهده صفحه)

دریافت،تکمیل و ارسال فرم های تعهد نامه و تعارض منافع (تعهد نامه و تعارض منافع)

فلودیاگرام داوری (مشاهده صفحه)

هزینه بررسی مقالات (مشاهده صفحه)

نحوه دسترسی به سامانه مشابهت یاب (مشاهده همیاب)

شماره جاری: دوره 13، شماره 41، آذر 1401