تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، 1358-1391)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی

چکیده

به‌رغم جدیت ارزنده و تلاش و همبستگی زنان برای حضور قدرتمند درصحنه‌های مدیریتی، اقتصادی و اداری، حضور زنان در عالی‌ترین جایگاه قانون‌گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی در طی سال‌های گذشته در فراز و نشیبی مبهم  روند نزولی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به پویش جغرافیای نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است. نتایج و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که سهم زنان از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در مناطق شهری بزرگ نسبت به مناطق شهری کوچک و روستاها بیشتر بوده و همچنین در حوزه‌های چند عضوی نسبت به حوزه‌های تک عضوی شانس زنان بیشتر است. مقاله حاضر علاوه بر آسیب‌شناسی این مسئله در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به بعد جغرافیایی مسئله نیز پرداخته و مناطق طرفدار زنان را بر روی نقشه‌های جغرافیایی به تصویر کشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Analysis of Women Delegation in the Elections of the Islamic Consultative Assembly of Iran(First to Ninth Parliaments, 1358-1391)

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishgahi Fard 1
  • Vahid Kiyani 2
چکیده [English]

Despite the worthwhile seriousness, attempts, and unity of women for influential presence in managerial, economic, and administrative scenes, the presence of women in the highest status of legislation in the country (the Islamic Consultative Assembly of Iran) has had a descending trend throughout the mysterious ebbs and flows of the last few years. The present paper, through adopting a descriptive-analytic method, aims at analyzing the geographical delegation of women in the elections of the Islamic Consultative Assembly of Iran. The results and findings of the research indicate that the ratio of parliamentary chairs taken up by women in urban areas was higher to those taken up by women in small rural areas. Furthermore, in multiple-member regions the chance of women is higher than single-member regions. The present paper considers the geographical pathology of this issue as well its economic, social, cultural, and political pathology, and illustrates women-favorite regions on geographical maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Election geography
  • Political cooperation
  • Women delegation
  • Islamic Consultative Assembly
  • Democracy