نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد تهران جنوب

چکیده

هدف این مقاله، یافتن پاسخاین سؤال بود که ارزیابی زنان متعلق به خانواده­های مردسالار از زندگی مشترکشان چیست و چه نگاهی به پدیده مردسالاری حاکم برزندگی­شان دارند؟ روش تحقیق، کیفی و ابزار، مصاحبه­ی عمیق بود. مشارکت­کننده­ها از طایفه دهبالایی واقع در شهر ایلام، به­طور هدفمند انتخاب شدند. تبیین دیدگاه زنان به پدیده مردسالاری با استفاده از مفاهیم میدان، عادت­واره و ساختمان ذهنیِ پی­یر بوردیو امکان­پذیر گشت.تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز با استفاده از روش کدبندی انجام گرفت.
دستاورد تحقیق، دستیابی به ویژگی­های میدان مردسالاری در طایفه مذکور و تبیین تمکین رضایت­مندانه زنان مشارکت­کننده با مردان اقتدار­طلب بود. ویژگی­های میدان مردسالاری عبارت‌اند از: خوگرفتن تدریجی به اقتدار مردانه، خودسانسوری و پذیرش قوانین میدان مردسالاری، عدم مبارزه آشکار برای بقاء در میدان، اکتساب ساختمان ذهنی سلطه­پذیر و تحت سیطره­ی میدان و بازتولید فرهنگ مردسالاری از نسلی به نسل دیگر. آنچه این تحقیق را متمایز می‌سازد، نمایش زندگی رضایت­مندانه توأم با مردسالاری گروهی از زنان است که در تعارض با تفکرات برابری­طلبانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Attitudes toward Male Authoritarianism Using the Model of Pierre Bourdieu (Case Study: The Clan of Dehbalai of Ilam city)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Khodayar Mortazavi
  • Shahindokht Pakzad

چکیده [English]

The main purpose of this article is to find out how women belonged to patriarchal families evaluate their common life and how they look at the phenomenon of patriarchy dominant in their life. The method of the research was qualitative and the research tool was deep interview. Contributors, from the Clan of Dehbalai located in Ilam city, were selected purposefully. Using Bourdieu’s concepts of field, habitus, and mental structures, an explanation of women's views on the phenomenon of patriarchy was provided. Data analysis was done using coding.
As the result of the research the patriarchal field characteristics of the clan were identified and the satisfactory obedience of women participating in authoritarian relationships was explained. Patriarchal field characteristics were: gradual acclimatization to masculine authority, self-censorship and the adoption of the rules of the patriarchal field, the lack of struggle for survival in the field, the acquisition of passive and submissive mental structure, and the reproduction of patriarchal culture to next generation. What distinguishes this research is that it displays the satisfactory patriarchy-laden life of a group of women, which is in clear conflict with egalitarian thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • masculine authority
  • field
  • habitus
  • mental structure
  • Bourdieu
  • women
ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا (1382)، روش­های کاربردی تحقیق، جلد اول، تهران: کیهان، چاپ اول.
استراوس، انسلم و کربین، جولین (1394)، مبانی پژوهش کیفی، مترجم: ابراهیم افشار، تهران: نشر نی. چاپ چهارم.
بدری­منش، اعظم و صادقی فسایی، سهیلا (1394)، مطالعه تفسیری نقش خانه­داری، فصلنامه فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده، سال دهم، شماره 31، صفحات 87-59.
برت، پاتریک (1389)، نظریه­های جامعه­شناسی، مترجم: محمد خانی، تهران: رخداد نو، چاپ اول.
بوردیو، پی­یر (1393 الف)، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت­های ذوقی، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: ثالث، چاپ سوم.
بوردیو، پی­یر (1393 ب)، نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، مترجم: مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار، چاپ پنجم.
بوردیو، پی­یر (1395)، مسائل جامعه­شناسی، مترجم: پیروز ایزدی، تهران: نسل آفتاب، چاپ دوم.
تانگ، رزمری (1394)، درآمدی جامع بر نظریه­های فمینیستی، مترجم: منیژه نجم­عراقی، تهران: نشرنی، چاپ چهارم.
خیتال، جعفر (1392)، تحولات منطقه­ای ایلام و پشتکوه، ایلام: زاگرو، چاپ دوم.
ریتزر، جورج (1394)، نظریه­ی جامعه­شناسی در دوران معاصر، مترجم: محسن ثلاثی، تهران: علمی، چاپ بیستم.
بوردیو، پی­یر (2010)، سلطه­ی مردانه، مترجم: رحیم هاشمی، سایت اینترنتی کتابناک:
www.ketabnak.com
 
صالح­آبادی، ابراهیم (1389)، بررسی علل خودکشی زنان متأهل خانه­دار در ایلام، مجموعه مقالات همایش ملی خودکشی: علل، پیامدها و راهکارها، تهران: جامعه­شناسان.
لش، اسکات (1386)، جامعه­شناسی پست­مدرنیسم، مترجم: شاپور بهیان، تهران: ققنوس، چاپ دوم.
یزدخواستی، بهجت و شیری، حامد (1387)، ارزش­های پدرسالاری و خشونت علیه زنان، مطالعات زنان، سال ششم، شماره 3، صفحات 79-55.
محمدی، بلوک (1393)، الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی خانواده­های ایرانی، پژوهش­نامه زنان، دوره 5، شماره 10، صفحات 137-112.
مؤید حکمت، ناهید (1393)، سرمایه فرهنگی: درآمدی بر رویکردی نظری و روش­شناختی پیر بوردیو درباره سرمایه فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نسخه الکترونیکی
 
 
 
BOURDIE, PIERR (1989), Social Space and Symbolic Power, Sociological Theory, 7: 14-25.
Flax, Jane (1987), Postmode.rnism and Gender Relations in Feminist Theory,Within and Without: Women, Gender, and Theory, 12: 621-643.
 
سایت فرارو. (23/1/1390). کد خبر: 73485. تاریخ بازدید از سایت: 4/2/1396
http://fararu.com/fa/news/73485
سایت ایلنا. (2/8/1395). کد خبر: 421833. تاریخ بازدید از سایت: 4/2/1396.
http://www.ilna.ir