نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

2 گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی، پژوهشگر پاره وقت جهاددانشگاهی مشهد

10.30465/ws.2021.32079.3076

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی یک سنخ شناسی از برساخت هویت مذهبی با تاکید بر پوشش در بین زنان درشبکه مجازی اینستاگرام انجام شده است. منظور از برساخت هویت مذهبی، چگونگی ساخت و نمایش هویت مدهبی در بین کاربران زن دارای پوشش است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تکنیک نتنوگرافی صورت گرفته و داده‌ها با استفاده از تحلیل تماتیک، تحلیل شده اند. در این پژوهش سعی شده تا با تحلیل محتوای پست های پربازدید ده صفحه با تعداد دنبال کننده بالا، به تحلیل پرداخته شود.، در ابتدا فهرستی از هشتگ های مرتبط تهیه و سپس با جستجو در شبکه مجازی اینستاگرام پست های پربازدید انتخاب شده اند، تعداد صفحات منتخب 12تا و بازه انتشار پست‌ها از ابتدای سال1398 تا اخر آبان 1398 می‌باشد، با توجه به تحلیل محتوای کیفی پست های انتخاب شده در صفحات مورد بررسی، می‌توان به سبک های پوشش « قاعده محور رسمی با زیر مقولات پوشش رسمی و رایج داخلی و پوشش کلاسیک و به سبک بین المللی؛ هویت مبتنی بر اسطوره های زیبایی؛ هویت مبتنی بر ذائقه کلاسیک پسند؛ پوشش کژوال و غیررسمی بازیر مقولات پوشش کژوال مطابق با معیارهای ایران ترندی و بر اساس مد و درنهایت فعالیت مدلینگ» اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of constructing women's religious identity with emphasis on coverage in the social network Instagram

نویسندگان [English]

  • marzieh Amirbeik 1
  • Hamid Masoudi 2
  • neda shadloo 3

1 University of Research Sciences, Humanities Building, Department of Sociology, PhD student

2 Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities,University of Birjand , Birjand, Iran

چکیده [English]

The present study aims to provide a typology of the construction of religious identity with an emphasis on coverage among women in the virtual network Instagram. The meaning of constructing a religious identity is how to construct and display a religious identity among female users covered. This research has been done qualitatively using netnography technique and the data have been analyzed using thematic analysis. In this research, an attempt has been made to analyze the content of ten-page high-traffic posts with a high number of followers. The selected pages are 12 and the publication period of the posts is from the beginning of 1398 to the end of November 1398. According to the qualitative content analysis of the selected posts in the pages under review, it is possible to cover the styles Classic and international style; Identity based on beauty myths; Classic taste-based identity; Casual and informal coverage Bazir pointed out the categories of casual coverage in accordance with Iran Trend criteria and based on fashion and finally modeling activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cover style
  • "Building a religious identity
  • " Instagram
  • "Netnography