زن در نمایش‎نامه‎های تراژدی زینب و راز شهرزاد اثر نویسندۀ یمنی، علی احمد با کثیر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

زن در دو نمایش‎نامۀ راز شهرزاد و تراژدی زینب اثر نویسندۀ یمنی، علی احمد باکثیر، نقشی تأثیرگذار در پیشبرد نمایش‎نامه و جریان حوادث آن بر‎عهده‎دارد. به باور باکثیر، زنان توانایی‎های شگفت‎انگیزی دارند؛ شهرزاد در راز شهرزاد در کسوت یک روان‎پزشک به یک بحران همه‎گیرِ انسانی خاتمه می‎دهد. در این اثر، باکثیر شهرزاد را تا حد یک اَبَر‎قهرمان بالا می‎برد. همچنین، وی در نمایش‎نامۀ تراژدی زینب زن را به صورت یک انسان بسیار توانمند نشان می‎دهد؛ اما زینب در این نمایش‎نامه، به سرنوشتی تراژیک دچار می‎شود، زیرا او در کنار توانایی‎های تحسین‎برانگیزی که دارد، باورهای جامعۀ سنتی خود را به‎خوبی نمی‎شناسد و در نتیجه، تلاش‎های وی به شکست می‎انجامد و مظلومانه نابود می‎شود. باکثیر در این اثر با رویکرد دینی خود، می‎کوشد جنبۀ ضعف شخصیتی قهرمان را ترسیم کند تا راه خروج از سرنوشتی تراژیک را به زنان توانمند جامعۀ اسلامی نشان دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women in Shahrzad Secret and Zeinab tragedy Dramas by Yemeni Author Ali AhmadBaksir

نویسندگان [English]

  • Ali Salimi
  • Mosayeb Ghobadi
چکیده [English]

Women in both Shahrzad secret and Zeinab tragedy dramas by Yemeni author Ali Ahmad Baksirhave influential roles in advancing the course of events. Ali AhmadBaksirbelieved that women have remarkable abilities. Shahrzad in Shahrzad secret terminated epidemic crisis as a psychologist. In this drama, Baksir elevates Shahrzad to the extentof the super heroine. Also in Zeinab tragedy, he represents Zeinab in form of a capable woman. But she had tragedy fate in this drama; because despiteher impressive abilities, she doesn’t know well about their traditional society, therefore her efforts failand she is destroyed. Baksir, with his religious approach, tries to show the weak aspect of the heroin. His aim is to represent the ways of exit of such fate for capable women of Islamic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab drama
  • Ali AhmadBaksir
  • Shahrzadsecret
  • Zeinab tragedy
قرآن کریم (1379). ترجمۀ مهدی الهی قمشه‎ای، قم: اسوه
اسماعیل، عزالدین (بی‎تا). التفسیر النفسی للادب، الطبعة‎الرابعة، مکتبة غریب.
امامی، نصر‎الله (1385). مبانی و روشهای نقد ادبی، تهران: جامی.
باکثیر، علی احمد (1953). سرّ شهرزاد، مکتبة مصر.
باکثیر، علی احمد (1990). مأساة زینب، مکتبة مصر.
باکثیر، علی احمد (بی‎تا). فنالمسرحیة من خلال تجاربیالشخصیة، مکتبة الاسکندریة.
جمشیدی‎ها، غلامرضا و نفیسه حمیدی (1386). «تجربۀ زنانه از جنگ»، پژوهش زنان، دورۀ 5، ش2.
خسروی‎شکیب، محمد و دیگران (1390). «بینامتنیت دو متن؛ نقد تطبیقی «فریدون» در شاهنامه و «شاه‎لیر» شکسپیر»، پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی، دورۀ 2، ش 3 (پیاپی 7).
زاهدی، عبدالرضا؛ ایوب امرایی و مریم نظربیگی (1389). «روش قرآن کریم در نهادینه سازی عفاف و حجاب»، مطالعات راهبردی زنان، س 13، ش 49.
الزرکلى، خیرالدین (1966م). الأعلام، الطبعة‎التاسعة، بیروت: دار‎العلم‎للملایین.
السومحى، أحمد عبدالله (2007 م). على أحمد باکثیر؛ حیاته و شعره الوطنى و الاسلامى، جدة: النادى‎الادبـﻰ.
شمیسا، سیروس (1389). نقد ادبی، تهران: میترا.
مرنیسی، فاطمه (1380). زنان پردهنشین و نخبگان جوشنپوش، ترجمۀ ملیحه مغازه‎ای، تهران: نی.
مطهری، مرتضی (1368). مسئلۀ حجاب، تهران: صدرا.
نوذری، سوده (1387). «تعهد دینی اجتماعی در آثار علی احمد باکثیر»، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی.
نوین، حسین؛ و فرامرز میرازیی (1390). «بن‎مایه‎های افسانۀ ایرانی شهرزاد در نمایش‎نامۀ شهرزاد توفیق‎الحکیم»، مجلۀ زبان و ادبیات عربی، ش 4.
واصفی، صبا و حسن ذوالفقاری (1386). «خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت‎آبادی»، پژوهش زنان، دورۀ 7، ش 1.
ورزی، محد جعفر (1389). «اسطوره در شعر معاصر عرب»، فصلنامۀ ادبیات فارسی، س6، ش 15