نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد دماوند

2 پژوهشگاه علوم انسانی

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

جامعة امروز، به یمن صنعت هم‌زمان ارتباطات، درحال تجربة نوع تازه‌ای از شبکه‌ای‌شدن و شبکه‌ای‌بودن است. هم‌زمانی با بی‌سیمی فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، نوع تازه‌ای از جامعة شبکه‌ای را به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی، قطعاً وابسته‌شدن افراد به استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، منجر به محوریت‌یافتن دستاوردهای وب2 شده است و به ارتقای جایگاه مصرف اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در سبد مصرفی افراد انجامیده است. با توجه به روند رو به رشد استفاده از اینترنت، پیوسته قابلیت‌‌های جدیدی به این پدیده افزوده می‌‌شود و بشر کارکردی تازه از آن می‌‌طلبد. از این ‌روی، می‌‌توان پیش‌‌بینی کرد که شبکه‌‌های اجتماعی به‌مثابة تابعی از اینترنت، در آینده، برای زندگی انسان‌‌ها بسیار مهم‌‌تر خواهند بود؛ زیرا پایگاه‌‌ها گسترش بیش‌تری خواهند یافت؛ به‌گونه‌‌ای که برنامه‌‌های کامپیوتری به‌منظور سهولت زندگی فیزیکی اشخاص، از طریق شبکه‌‌های مجازی، قابلیت حمل و حضور و آگاهی از مکان را نیز شامل خواهند شد. ویژگی‌های کارکردی، تعاملی و ساختی شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود کاربران نقشی پویا و فعال در فرآیند ارتباط داشته باشند.
امروزه، شبکه‌های اجتماعی قوی‌ترین ابزارها برای طرح و رواج اندیشه‌ها و کارآمدترین وسایل برای نفوذ فرهنگ‌ها و نگرش‌ها به قلب جوامع‌اند.از این‌ روی، نامشان سرفصل بسیاری از مباحث اجتماعی قرار گرفته است و در این‌ میان، مبحث «زن و رسانه‌ها»از اصلی‌ترین موضوعاتی است که طی دهة گذشته، اندیشمندان و جامعه‌شناسان و به‌ویژه، دست‌اندرکاران مسائل زنان به آن پرداخته‌اند. به‌ عبارتی، کارکردهای ارتباطی کاملاً منحصربه‌فرد شبکه‌های اجتماعی در قیاس با رسانه‌های سنتی، موضوع آثار و کارکرد آن را بر زنان و ارزش‌های اساسی حاکم بر این حوزه به موضوع مهمی در ادبیات و برنامه‌های پژوهشی پیرامون شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید تبدیل کرده است.
با توجه به اهمیت و جایگاه زنان در نقش‌های گوناگون و روند رو به رشد استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بررسی حاضر، به مطالعة «نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی با مطالعة موردی شبکة اجتماعی کفه مام (Café mom)، شبکه‌ای برای مادران و کودکان»، به علت احراز عناوین و جوایز مختلف این سایت به‌منزلة سایت برتر در سال‌های 2007، 2008، 2010 و 2011 می‌‌‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role and Function of Social Networks: A Case Study of the CaféMom Social Network (A Network for Mothers and Children)

نویسندگان [English]

  • Bahareh Bakhshi 1
  • Bahareh Nasiri 2
  • Ameneh Bakhtiari 2
  • Maryam Taheriyan 3

چکیده [English]

Thanks to the industry of simultaneous communication, today society is experiencing a new type of network orientation and networking. Coincidence of wirelessness of communication and information technology has created a new sort of network society. Under such circumstances, it is obvious that individuals’ dependence on using internet and internet social networks has led to Web 2.0 achievements, resulting in improving the position of usage of internet and internet social networks in people’s consumption baskets. Given the growing trend of internet usage, new capabilities are constantly added up to this phenomenon, and man seeks new applications for it. Therefore, it can be predicted that social networks, as a function of the internet, will be very important for human life in the future, since online databases will be expanded to the extent that computer applications will include mobility, presence, and awareness in and of place in order to facilitate people’s physical lives. Functional, interactive, and structural features of social networks will make users have dynamic and active roles in the process of communication. Today, social networks are the most powerful tools for promotion of thoughts as well as the most effective means of the influence of cultures and attitude on the hearts of societies. That is why they have become the subject matter of many social debates, whereby the subject of ‘women and the media’ is among the core matters focused by thinkers, sociologists, and especially those involved in women issues. In other words, the unique communicative functions of social networks compared to traditional media are discussed in most of the works, and using such functions by women as well as the fundamental values dominant in this area has become an important topic in the literature and research plans of social networks and modern media. Given the importance and position of women in different arenas and also the growing trend of using social networks, the present research aims to study the case of the CaféMom social network, as a network for mothers and children, and investigate its role and function. It is noteworthy that the said network was selected due to its winning different awards and stands and being ranked as the top website of years 2008, 2007, 2010, and 2011.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social networks
  • cyberspace
  • Gender Digital Gap
  • women
  • CaféMom Social Network
احمدنیا، شیرین (1384). «جایگاه زنان در جامعة اطلاعاتی؛ شکاف دیجیتالی بر مبنای جنسیت»، فصلنامة مردم‌سالاری، ش 1033.
صدیق بنای، هلن(1387). آشنایی با شبکه‌های اجتماعی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای روزنامة همشهری.
عاملی، س.ر (1388). شبکه‌های علمی مجازی، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
کازنو، ژان (1370). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمة باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: اطلاعات