تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

برای توسعه و سامان‌دهی جریان تحقیقات در حوزة «زن و خانواده» از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب، لازم است معضلات و کمبودهای پژوهشی در این زمینه، به لحاظ کمی، بررسی و ارزیابی شود. از این رو، مجریان پژوهش حاضر ضمن بررسی همه‌جانبة ۱۳۳ نشریة علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در گروه علوم انسانی (از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰)، مبادرت به ایجاد یک بانک اطلاعاتی شامل 1990 مقاله با موضوع زن و خانواده کردند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و بررسی کلیة متغیرهای موجود در متن مقالات اعم از گرایش‌ و روند موضوعی مقالات، روند رشد مقالات بر اساس سال انتشار، فراوانی آن‌ها در فصل‌نامه‌‌ها، تعداد نویسندگان و جنس و سطح تحصیلات آن‌ها، مبانی نظری مقالات، و کلیدواژه‌ها صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Content Analysis of Scientific Research Papers in "the Field of Women and Family"

نویسندگان [English]

  • ameneh bakhtiyari
  • fatemeh badvi
  • Maryam al-Sadat Hashemi Fesharaki
  • Bahareh Nasiri
چکیده [English]

To develop and organize the current status of research on women and family towards a desirable condition, problems and deficiencies in this area are quantitatively studied and evaluated. To this end, in designing the present research titled "Thematic Content Analysis of Scientific Research Papers in 'the Field of Women and Family'" in scientific research journals approved by the Ministry of Sciences, Researches and Technology (Department of Human Sciences, 2000-2011), all variants (the number of authors, the gender of authors, the thematic orientations of the papers, the frequency of papers in journals, publication year, the education level of the authors of the papers) were thoroughly investigated by establishing a data bank of 1990 scientific research papers from 133 journals. The methodology of the present study is a thematic content analysis of all papers in the field of women and family cited in scientific research journals that were approved by the Ministry of Sciences, Researches and Technology. This way, the thematic prioritization of studies in this area and their existing deficiencies were identified, and ground for the enhancement of studies ahead was set, and the prevention of repetition in future research studies was observed. As a result of this, these factors led to the offering of effective strategies in the field of women and family

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • human sciences
  • scientific research papers
  • journals
  • Content analysis
اعرافی، علی‌‌رضا (1382). «دین و علوم انسانی»، تبیان (مؤسسة فرهنگی و اطلاع‌‌رسانی).
باردن، آلن (1375). تحلیل محتوا، ترجمة ملیحه آشنایی و محمد یمنی‌‌دوزی سرخابی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
حر عاملی، محمدبن حسن (بی‌تا). وسائل‌‌الشیعه، ج ۲۰، بیروت: مؤسسة آل ‌‌البیت لاحیاء ‌‌التراث.
سرمد، زهره، عباس بازرگان، و الهه حجازی (۱۳۸۵). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
فرانکفورد، چاوا و دیوید نچمیاس (1382). روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمة فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، تهران: سروش.
فاضلی، نعمت‌الله (1376). «آموزش، تحقیق، ترویج (تحلیل محتوای نامة علوم اجتماعی)»، نمایة پژوهش، ش ۲.
نادری، عزت‌‌الله و مریم سیف نراقی (1390). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: ارسباران.
مجتبوی، سیدجمال‌‌الدین (1373). «فلسفه در ایران»، مجموعه‌مقالات فلسفی در ایران، تهران: حکمت.
 
Mahram B. and E. Tavanaee Shahroudi (2010). ’Content Analysis of Iranian Psychological Journals: Research: Topics and Methods‘, Developmental Psychology, Vol. 6, No. 22.