انتقاد در شعر شاعران زن پس از انقلاب (فاطمه راکعی و سپیده کاشانی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در دورة معاصر، شاعران و نویسندگان مردمی برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و ترویج افکار انقلابی، مشکلات، مسائل و ... را با قلم انتقاد بیان کرده‌اند. از میان آن‌ها، راکعی و کاشانی از جمله زنان شاعر منتقد به شمار می‌روند. هدف از این پژوهش، که به روش تحلیلی ـ آماری انجام شده، تحلیل اشعار انتقادی این دو شاعر و هم‌چنین پاسخ به این مسئله است که این‌گونه اشعار در چه زمینه‌هایی سروده و به چه شیوه‌هایی بیان شده‌اند. بر اساس تحلیل آماری، این نتیجه حاصل شد که کاشانی و راکعی هر دو در انتقاد از معضلات کشور یا جامعة بشری از نگرشی واقع‌گرایانه و در عین حال فرامرزی برخوردارند؛ به طوری که اشعار انتقادی آنان بازتابی از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه و زمان است. چنین اشعاری علاوه بر این‌که بیان‌گر حضور فعال زنان شاعر در عرصه‌های سیاسی و ادبی جامعه است، تأییدی است بر نظریة اجتماعی ادبیات که هنر را از بسترهای اجتماعی و سیاسی متأثر می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism in the Poems of Women Poets after Revolution (Fatemeh Rakeyi and Sepideh Kashani)

نویسنده [English]

  • Tahereh Ishany
چکیده [English]

At present time, public poets and authors have conveyed problems by means of criticism, in order to protect the values of the Revolution and disseminate revolutionary thoughts. From among these women poets we can name Rakeyi and Kashani. The purpose of this study, conducted through analytic-statistical method, is to analyze the critical poems of these two poets, their thematic contents and methods of composition. The statistical analyses show that both poets have employed a realistic, and at the same time a borderless, attitude in criticizing social problems and human society; in a way that their critical poems are reflective of sociopolitical problems of the society and the time. Such kinds of poem not only highlight the active role of women in political and literary arenas but also approve social theory in literature; which considers artto be influenced by social and political contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical poetry
  • Revolution poetry
  • Fatemeh Rakeyi
  • Sepideh Kashani