دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 1-188 
2. بررسی روش‌شناسی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزة زن و خانواده (1379-1390)

صفحه 23-50

آمنه بختیاری؛ فاطمه بدوی؛ بهاره نصیری؛ لیلا نیرومند