بررسی روش‌شناسی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزة زن و خانواده (1379-1390)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پس از این‌که وزارت علوم رشتة «زن و خانواده» را برای تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تصویب کرد، جامعة علمی شاهد چاپ پژوهش‌ها و مقالات در این حوزه در مجلات علمی ـ پژوهشی بوده است. از این‌ رو، محققان مقالة حاضر با هدف بررسی روش‌هایی که مؤلفان مقالات حوزة زن و خانواده استفاده کرده‌اند به بازبینی روش‌شناسانة این مقالات پرداخته‌اند و با روش تحلیل محتوا، بخش مربوط به شیوه، نوع، جامعة آماری، جمعیت نمونه و ... مقالات را بازکاوی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Methodology of Scientific Research Articles in Woman and Family Field (2001-2012)

نویسندگان [English]

  • Ameneh Bakhtiyari 1
  • Fatemeh Badvi 1
  • Bahareh Nasiri 1
  • Leila Niroomand 2
چکیده [English]

After the approval of Woman and Family field of study by the Ministry of Education to be taught at universities and higher education centers, a good number of related researches and articles have been published in scientific journals and academic magazines. The present study aims at reviewing the methodologies adopted by the authors of woman and family-related articles. Using content analysis, the sections related to methodology, type, statistical population, sampling, etc. of the articles were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • Scientific-research article
  • Research Methods