آیة تعدد زوجات، حکمی مطلق یا مشروط؟

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

حکم تعدد زوجات از احکام قطعی و اجماعی میان همة فرقه‌ها و گروه‌های اسلامی است. در قرآن این حکم در آیة سوم سورة نساء بیان شده است. با این حال، این آیه به دلیل ساختار و هم‌چنین مقید شدن حکم در آن به دو شرط، ابهاماتی دارد که مفسران فریقین نظرات گوناگونی در حل آن‌ها ارائه داده‌اند. از جملة این ابهامات، ارتباط فقرة اول این آیه، که در قالب شرط بیان شده، با فقرة دوم و جزاء است. در این نوشتار، پس از تبیین دیدگاه‌های گوناگون در تفسیر این آیه، با بررسی روایات، قراین لفظی و دیگر دلایل، تفسیر جدیدی از آیه ارائه شده است که بر اساس آن، حکم تعدد زوجات از حالت مطلق و بدون قید و شرط خارج شده، محدود به شرایط خاص و ضرورت‌های اجتماعی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polygamy Verse: An Absolute or Conditional Creed?

نویسندگان [English]

  • Reza Shokrani
  • Mahdi Habibolahi
چکیده [English]

Polygamy is one of the absolute and agreed-upon creeds in all the Islamic sects and groups. This has been expressed in verse 3 of Surat An-Nisā (the Women) in the Quran. However, the verse appears ambiguous as it has a conditional structure and the creed is bound by two conditions. The interpreters hold various viewpoints on the matter. The relation between the first clauses—expressed conditionally—with the second clause and its penalty is one of these ambiguities. The present study, while explicating various interpretations of this verse, existing narrations, literal indications, and other reasons presents a new interpretation of the polygamy verse which rejects it as an absolute and unconditional creed and binds it to certain restricted social conditions and requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polygamy
  • Orphan women
  • Justice among wives
  • Equity