مطالعة جامعه‌شناختی انتظارات زنان جوان از همسرانشان: ارائة نظریه‌ای زمینه‌ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مطالعة حاضر پژوهشی کیفی است که با هدف درک انتظارات زنان جوان از همسرانشان صورت گرفته است. در این راستا با کاربست روش نظریة زمینه‌ای و تکنیک مصاحبة عمیق به مطالعة انتظارات زنان پرداخته‌ایم. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که انتظارات زنان جوان بر اساس گرایش‌های فکری برابرخواهانه، ازدواج با زمینه‌های مدرن، اشتغال و ... شکل‌ گرفته است. هم‌چنین زنان جوان از راه‌بردهای متفاوتی استفاده می‌کنند؛ از جمله بازگویی شفاف انتظارات، به چالش کشیدن نابرابری جنسیتی، مادری محدودشده و تأکید بر من فاعلی. بر اساس این راه‌بردها پیامدهایی حاصل می‌شود؛ از جمله نزدیکی فعال، بازتولید ارتباط دوسویه و حفظ حوزة خصوصی. یافته‌ها نشان می‌دهند زنان جوان در خلال انتظاراتشان در جست‌وجوی گذار از پای‌گاه اجتماعی فروتر به پای‌گاه اجتماعی برترند و در این راستا با کاربست منابعی که برایشان قدرت تولید می‌کند، به سطوح بالاتر برای زندگی‌‌شان می‌اندیشند و برای گذار منزلتی تلاش می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Young Women Expectations from Their Husbands: Presenting a Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mostafa Azkia 1
  • Fatemeh Meimandi 2
چکیده [English]

The present study is a qualitative one conducted with the aim of perceiving young women expectations from their husbands. Grounded theory and in-depth interview technique were employed for the purpose of studying women expectations. Data analysis reveals that young women expectations are formed by equality-seeking inclinations, modern style marriages, occupation, and the like. Moreover, young women take advantage of various strategies like clearing up expectations, challenging gender discriminations, restricted maternity, and emphasis on “I” subject. These will eventually lead to active closeness, reproduction of mutual relations, and privacy protection. The findings reveal that young women, through their expectations, seek to transcend lower social status and reach higher social status. For that reason, they think of higher life levels and attempt for surpassing their social status by relying on power production sources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expectations from husbands
  • De-traditionalization
  • Status transcendence
  • Maximum equality-seeking expectations
  • grounded theory