دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 1-161 
2. زن در ضرب‌المثل‌های فارسی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

صفحه 25-44

آوا ایمانی؛ غلامرضا کسائی؛ عباس اسلامی ‌راسخ


5. احساس امنیت زنان در شهرهای توریستی با تأکید بر طراحی شهری

صفحه 81-102

پروانه زیویار پرده‌ای؛ آزیتا رجبی؛ آزاده عظیمی