نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تهران

چکیده

در مقالة حاضر شاخص‌های کالبدی مؤثر در امنیت زنان در فضاهای شهری بررسی شده و با تحلیل داده‌های مد نظر تحقیق، در راستای شناسایی عوامل مؤثر در امنیت زنان در فضای شهری، چشم‌اندازی از توجه به عوامل کلیدی حفظ امنیت زنان در شهر ارائه داده شده است. روش تحقیق این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است، که به نحوی ویژگی‌های کالبدی و طراحی فضاهای شهری را به تصویر می‌کشد. برای گردآوری داده‌های مد نظر تحقیق از روش ارائة پرسش‌نامه و منابع اطلاعات ثانویه استفاده شده است. بخش اصلی داده‌های تحقیق به منظور تحلیل احساس امنیت زنان در محیط کالبدی شهر در چهارچوب شاخص‌های تعریف‌شده، کیفیت معابر، پوشش گیاهی، روشنایی، مبلمان شهری، فشردگی بافت و در نهایت باز یا بسته بودن فضا انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women Sense of Security in Touristic Cities: With Emphasis on Urban Design

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Zivyar Pardehee 1
  • Azita Rajabi 1
  • Azadeh Azimi 2

چکیده [English]

The present paper studies the physical indices affecting women sense of security in urban spaces. By analyzing required data and recognizing crucial factors affecting women security in urban spaces, we aim at providing an outlook on key factors in women sense of security in cities. The research methodology is a descriptive-analytic one which illustrates physical features of designing urban spaces, in a way.  The data was collected through questionnaires and secondary sources of data. The main section of research data, deployed for analyzing women sense of security in urban physical spaces, was conducted within the defined framework of indices including the quality of roadways, green spaces, lightning, urban furniture, population density, and closeness or openness of spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of security
  • Security indices
  • Physical index
  • Women secure spaces