شعر ژاله قائم‌مقامی و دفاع از حقوق زنان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

عالمتاج قائم‌مقامی، مشهور به ژاله، از ادبا و شاعران زن نازک‌اندیش و آرمان‌گرا در عصر مشروطه است. او در عصری می‌زیست که نگاه جامعه به زن و فعالیت‌های اجتماعی‌اش بسیار محدود و بسته بود و همین امر ژاله را بر آن داشت تا صدای اعتراض زنان را از دریچة اشعار خود بازتاب دهد. او بانوان هم‌عصر خود را به برگرفتن بند حقارت و اسارت از پای خویش فرا می‌خواند و نگرانِ پای‌مال شدن روح انسانیِ آن‌ها در برابر عقاید نظام مردسالار آن زمان است. این مقاله با رویکردی نو به سروده‌های ژاله قائم‌مقامی، می‌کوشد باورها و اندیشه‌های او در حوزة دفاع از حقوق زنان را بررسی و تحلیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zhaleh Ghaemmaghami Poetry and Her Defense of Women Rights

نویسنده [English]

  • Ayoob Moradi
چکیده [English]

Alamtaj Ghaemmaghami, better known as Zhaleh, was one of the critical and idealistic poetesses of Constitution era. She lived at an era in which the society held conservative views towards woman and her social activities. This made Zhaleh show her protest against the subjugation of women via her poetry. She provoked her contemporary women to emancipate themselves from limitations which had shackled and fettered them, and was concerned about the patriarchal society which suppressed women and deprived them of their rights. Looking afresh at Zhaleh's poetry, the present study aims at expounding on her beliefs and thoughts with regard to defending women rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women poetry
  • Constitution era
  • Zhaleh Ghaemmaghami
  • women rights